Георги Седефчов Първанов

Президент на България с бракониерския навик да избива защитени видове. Чест посетител със снайпер в национални паркове и резервати и организатор на ловни пусии на тези места. В България е известен с лова на вълци в Пирин, докато кипи пожар във влак. През същата 2008 г. направи опит за промяна в Закона за лова, която да даде зелена светлина на бракониерите.
В Узбекистан стана известен с брутален лов на диви кози архари в резерват. Незаконният лов в Нуратинския резерват е бил платен от българския държавен бюджет. За удобство на Първанов резерватът е бил "разчистен" с прокарване на пътеки, а козелът е бил подгонен към нашия велик ловджия, който просто е натиснал спусъка като в стрелбище. Не е геройство да убиеш защитен вид, но звучи снобарско че си платил луди пари за да нарушиш закона. А още по-снобарско е когато хората от една цяла държава плащат данъци, за да платиш с тях тази своя прищявка, нали?

(pl) Georgi Sedefczow Pyrwanow
Prezydent Bułgarii – charakteryzuje się skłonnościami kłusowniczymi, zabija zwierzęta należące do gatunków chronionych. W Bułgarii znany jest z tego, iż polował na wilki w górach Pirin, w czasie gdy wszyscy byli przejęci tragedią ludzi, którzy zginęli w pożarze w pociągu pasażerskim. W Uzbekistanie usłyszano o nim za sprawą brutalnego polowania na kozły górskie archary na terenie miejscowego rezerwatu przyrody. Nielegalne polowanie w Rezerwacie Nuratyńskim finansowane było środkami z bułgarskiego budżetu. Aby Panu Prezydentowi było wygodniej w rezerwacie zostały wytyczone nowe ścieżki, a kozioł został nagnany w kierunku naszego wspaniałego myśliwego, który po prostu nacisnął na spust – jak na strzelnicy. Nie jest bohaterstwem mordowanie zwierząt z gatunku chronionego prawnie, za to Pan Prezydent może się pochwalić, że wydał ogromną sumę pieniędzy, aby naruszyć prawo. A czyż nie jest również godny podkreślenia fakt, że obywatele państwa płacą podatki po to, aby jedna osoba mogła zaspokoić swoje mordercze zachcianki?

Българска Голф Асоциация


Група престъпни типове, забогатели благодарение на сенчестия бизнес.
Президентът им е Красимир Гергов (тюфлекът в най-десния край на снимката). Другите в управителния им съвет са Георги Чуклев, Сет Ъндърууд и Рени Дамянова. Цялата голф асоциация се вижда на снимката (без секретарката).
Тези типове са си присвоили чрез далавери голяма част от Черноморския бряг и други Натура-места. Скандалното е, че голф-игрищата са унищожили защитени територии, находища на защитени видове, замърсили са водоизточници, ограничили са достъпа на български граждани до национални природни ресурси.

Списък на незаконните замени

В този списък са изброени част от незаконните замени на имоти. Под "незаконни" се има предвид замени от типа "кон за кокошка" в ущърб на държавата и облагодетерлстващи мафията в България. Главни виновници за замените са бившият земеделски министър Нихат Кабил и бившият негов заместник Стефан Юруков (по-късно шеф на Държавната агенция по горите - ДАГ).

Заповед № 752: 207.382 дка държавни гори край Бургас са заменени за 927.266 дка разпокъсани горски имоти територията на държавни лесничейства "Тетевен", ДЛ "Рибарица", ДЛ "Плачковци", ДЛ "Габрово" и ДДивС "Росица". От замяната се е налапал Тодор Батков.

Заповед № 754: 293.794 дка държавни имоти край гр. Обзор, община Несебър, са заменени за 2 897.202 дка в землището на с. Топола, община Каварна, в териториалния обхват на дейност на ДДивС "Балчик" и в землищата на гр. Средец, с. Проход и с. Вълчаново, община Средец, в териториалния обхват на дейност на ДЛ "Средец".

Заповед № 755 421.878 дка държавен имот в Несебър са заменени за 3 818.346 дка по чукарите.

Заповед № 756: 282.784 дка от лесничейството в Балчик заменени за 2 983.845 дка разпокъсани имоти, във Видин, Троян, Белоградчик, Чупрене, Тетевен и Черни Осъм. От сделката се е облажил Красимир Гергов, който е променил предназначението на земята в голф-игрище.

Заповед № 757: 1 330.508 дка частна държавни гори в Боровец са заменени срещу 10 198.777 дка в Своге. От сделката се е облажил Христо Ковачки (познат още като Ицо Кюмюра).

(гореизброените заповеди заедно с още четири са издадени в един и същ ден)

10 май 2008 г.:
100.180 дка държавен имот в Пампорово е разменен срещу 258.526 дка на територията на ДЛ "Средец".
157.631 дка в района на Държавна дивечовъдна станция "Несебър" са заменени срещу 783.088 дка малки имоти в териториалния обхват на дейност на ДЛ "Средец" и ДДивС Балчик".

Заповед № 946 (19 май 2008 г.): 707.637 дка от лесничейството в Старо Оряхово до Варна(недалеч от морето) е заменен за 1780.836 дка, разпръснати на териториите на шест лесничейства из Стара планина.

Заповед № 947 (19 май 2008 г.): 84.594 дка в района на ДЛ "Витошко - Студена" са дадени срещу 97.513 дка, разхвърляни в землищата на селата Кирчево, Лесидрен, Шипково и Терзийско. В резултат от далаверата се строи жилищно селище "Delta hills" на мястото на горски фонд.

Заповед № 1218 (26 юни 2008 г.): 76.958 дка гори и земи от държавния горски фонд в района на Държавно горско стопанство "Царево"(до Бургас) са заменени за1924.152 дка разпокъсани имоти в гр.Лъки.

Заповед № 1219 (26 юни 2008 г.): 7.852 дка атрактивен държавен имот в Несебър са заменени срещу 245.843 дка в Мездра.

Заповед № 1220 (26 юни 2008 г.): 93.137 дка държавен имот в Разлог е заменен за разпокъсани 101.701 дка в Монтана и Белоградчик.

Заповед № 1221 (26 юни 2008 г.): 4.052 дка атрактивен държавен имот в Балчик са разменени за 109.019 дка затънтени терени около Луковит, Тетевен и Плевен.

Заповед № 1280 (4 юли 2008 г.): 88.001 дка гори и земи от държавния горски фонд в Разлог са заменени срещу 296.600 дка в Белоградчик с доплащане на смешните 9049.98 лв. (разликата в оценките)

Заповед № 1281 (4 юли 2008 г.) 94.497 дка в Разлог са заменени за 239.807 дка разпокъсани земи край Чупрене, Чипровци, Белоградчик и Видин.

Заповед № 1282 (4 юли 2008 г.) 8.530 дка до Варна са заменени за земи край Черни Осъм с доплащане на 24 306 лв.

и точно преди пълната забрана на заменките:

23 октомври 2008 близо 100 дка край морето са дадени на неизвестен частник. 96.8 дка държавни гори край морето в горско стопанство Старо Оряхово са заменени с 401.6 дка, но разпокъсани в стопанства Габрово, Плачковци и Севлиево. От ДАГ нагло твърдят, че горите на неизвестния частник са по-скъпи от държавните с 217 517 лв.
В същия ден държавата се разделя и с 96.3 дка свои гори в Разлог, а в замяна фирма й предоставя свои 100 дка в Габрово и Рибарица, като се твърди, че държавата е спечелила 102 845 лв.

Норман Фостър

Норман Фостър: Архитект, известен с грандиозните си проекти, реализирани в държави, където се потъпкват човешките права (Сингапур, Китай, Обединени арабски емирства).
В България е в сътрудничество с хотелската мафия. Негов е проектът за унищожаването на последната крайбрежна дива местност Карадере (зона от Натура-2000) и превръщането и в поредния абсурден град с име "Black sea Gardens". Проектът е в противоречие със Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Европейските директиви 79/409/ЕЕС и 92/43/ЕЕС.
Негов съучастник е Георгий Станишев - брат на премиера на България. Съвпадение или просто съвпадък?

Георгий Дмитриевич Станишев

Георгий Дмитриевич Станишев - архитект, брат на премиера Сергей Станишев. Има връзка с проекта на Норман Фостър за бетониране на Карадере (с инвеститор "ББТ Проджектс"). Носят се слухове, че е свързан с незаконния строеж "Златна перла" (заради който се опитаха да заличат статута на природен парк Странджа) и с някои други обекти по Черноморието.

(en) Georgiy Dmitrievich Stanishev - an architect, brother of the prime minister Sergey Stanishev. He is related to the Norman Foster's project for destruction of Karadere (with investor "BBT Projects").


Този гнусен бетонен ковчег е проектиран от Георгий Станишев. Построен е незаконно на скалите в южния край на Созопол и хвърля сянка върху и без това претъпкания плаж.

Картала

Ски-център "Картала"
Незаконен проект на община Благоевград за ски-център с хотели и ваканционно селище на територията на Национален парк Рила. Построен е незаконен кабинков лифт с крайните му станции и поддържащи пътища. За осигуряване на терен за незаконния хотел, архитектите са проектирали изместване руслото на река Благоевградска Бистрица, отново на територията на парка (Национален парк Рила е изключителна държавна собственост и всяка строителна дейност е забранена).
През 2006 г. проектът за ски-курорт "Паничище-Езерата-Кабул" е върнат от МОСВ, тъй като по-голяма част от него навлиза в НП "Рила". След политическото уволнение на директора на парка, през юли 2007 г. реализацията на неодобрения проект започва с множество незаконни действия, вкл. на територията на НП "Рила".

ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ:
1. Закон за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие, но РИОСВ – Благоевград отказва да установи административни нарушения.
2. Закон за горите - незаконни сечи с цел преустройство на трасето на ски-пистата, строителството на долна лифтова станция и прокарване на временни пътища за строителството на лифта. РУГ Благоевград е подал сигнал, на база който е установено, че в КВС от 2005 г. е нанесено увеличение площта на общинските имоти (писта и имоти за застрояване около първа лифтова станция), но от ДАГ не са съгласувани нови предложения за замяна изключване на земи и гори от горския фонд след 1985 г.
3. Закон за устройство на територията
3.1 Разрешително за строеж №232/26.05.2006 г. е издадено от Община Благоевград в нарушение на чл. 144(4) от ЗУТ.
3.2 Строителството на долна лифтена станция излиза извън предвидените в ПУП линии на застрояване.
3.3 Строителството на горна лифтена станция се извършва без разрешително за строеж.
3.4 Община Благоевград моли с писмо гражданите да им осигурят превоз и снегобрани за да могат служители на общината да извършат проверка на незаконните строежи.
4. Закон за държавната собственост. Строителството на горна лифтена станция се извършва без учредено право на строеж в държавен поземлен фонд.
5. Закон за защитените територии. С подробния устройствен план (ПУП) на ски-център Картала се предвижда застрояване на Национален парк "Рила".

Бисери от пиринската преса

Както разбрахме със закъснение, според два пирински вестника "Вяра" и "Струма" неидентифицирани "екоактивисти от нерегистрирана организация БГ НАТУРА заплашват депутата от ВМРО Борис Ячев с линч". Това е по негови твърдения. Реакцията на господин Ячев е по повод въпрос, който изпратихме до него - дали има нещо общо с проекта за унищожаване на "Кулиното" и до каква степен е подкрепял акциите на Веселина Дърпатова. Причината да изпратим този въпрос е, че напоследък получаваме предложения за добавяне на Ячев в Списъка, но информацията за действията му е доста противоречива. Точно по тази причина поискахме отговор от него самия и му поставихме срок, след който ще се чувстваме морално свободни за добавянето на името му в Списъка.
Не получихме отговор от г-н Ячев, но за сметка на това прочетохме две вестникарски измишльотини.
За да не останат българските граждани дезинформирани, изпратихме писма до г-н Ячев и до в-к "Вяра" с някои уточнения за сайта, както и покана за участие в нашия форум, където всеки може да изрази свободно възгледите си.
Г-н Ячев може сам да реши - дали да продължи с нереални "събития" в регионалните вестници, или да прояви това което се очаква от членовете на иначе уважаваната от всички партия ВМРО - смелост и доблест. Очакваме господин Ячев тук.

Понеже във вестниците има вече какви ли не лъжи за този сайт, сме длъжни да повторим това, което виждате на всяка страница в блога. Черният списък не е сайт на екологична организация. Участниците в писането на Черния списък са обикновени хора, които не членуват в политически партии или в неправителствени организации. Всеки може да участва в писането на Списъка. Всеки може да използва информацията от Списъка както намери за добре. Толкова ли е страшно това, господин Ячев?

нос Агалина

Природна забележителност "Нос Агалина": плътно застроена от юг, от северния край притисната от незаконно построен хотел на самия плаж.

(en) Cape Agalina Nature Landmark - now transferred to private hands and densely built upon.

(it) Fenomeno naturale "Capo di Agalina" – densamente urbanizzato

(ro) Cape Agalina Nature Landmark - acum a fost transferata in zona privata si se poate construi pe ea.

Точно до табелата на природната забележителност безнаказано се извисява незаконният хотел на Йосиф Спиридонов
Остатъците от природната забележителност. Вижда се и табелата, която информира, че е местността е под защита и са забранени застрояването и замърсяването.

Природен парк Странджа

Природен парк Странджа - временно заличен от ВАС, за да бъде легализиран един незаконен строеж на "Краш 2000". В момента статутът на Странджа е спасен, но и незаконният строеж на "Краш 2000" все още не е съборен, и даже се довършва!
Нов опит за узаконяване на незаконите сгради беше направен в началото на 2008 г., когато беше предложен общ устройствен план на общината, в който е предвидено 100% застрояване на брега и отнемане на територии от природния парк.


Този незакоен бардак беше причина за опит за заличаване на Природен парк Странджа

(en) Strandja (Strandzha) Nature Park - was temporarily stripped of its protected status by the Supreme Administrative Court in order to legalize an illegal construction of Krash 2000 Company. Currently, the nature park is savable but is still in peril because the illegal Krash construction isn't yet demolished.
Тhe beginning of 2008 brought yet another attempt at the legalization of the otherwise illegal construction with the submission of a general structure plan of the municipality, which provides for the total overbuilding of the beach area and seizing territory from the nature park.

(it) Parco naturale dello Strandža – temporaneamente annullato dalla Corte suprema per legalizzare il villaggio vacanza „Perla d'oro“ della Crash 2000. Ora il suo statuto è salvato, ma l'edificio illegale di Crash 2000 non è ancora demolito.

(ro) Strandja (Strandzha) Nature Park - a fost retras temporar statutul de zona protejata de Curtea Suprema de Administratie ca sa dea voie constructiei ilegale a companiei Krash 2000 Company. In momentul de fata, parcul natural poate fi salvat dar este inca in pericol deoarece constructia ilegala a companiei Krash nu este demolata inca.

Национален парк Рила

Национален парк Рила: унищожава се в момента с незаконните строежи на "Супер Боровец" (притежава се незаконно от султана на Оман) и "Супер Паничище" (на Милен и Георги Велчеви), Искровете, Картала и строежите над Разлог.
Незаконното унищожение на най-високата планина на Балканския полуостров става с активната помощ на тройната коалиция (БСП, ДПС и НДСВ), и дебелокожото бездействие на МОСВ.
За да не пречи на "инвестициите" на мафията, директорът на националния парк беше уволнен.

(en) Rila National Park - a subject of destruction with the illegal resorts "Super Borovets" (illegal property of the sultan of Oman), "Super Panichishte" (property of Milen and George Velchev) and the projects of Iskrovete and Kartala.
The illegal destruction of the highest Balkan mountain runs with the active help by the triple coalition (Bulgarian Socialist Party, Movement for Rights and Freedoms, and National Movement Simeon II), and the bull's inactivity from the Ministry of Environment and Water.

(it) Parco nazionale del Rila – si rovina adesso dal Super Borovec e Super Paničište.

Национален парк Пирин

Национален парк Пирин - силно увреден от фирмата "Юлен" (незаконни лифтове и ски-писти) и от Първа инвестиционна банка (и двете собственост на Цеко Минев), със съдействието на Александър Краваров. След завършеното унищожаване на националния парк в района на Банско и започналото унищожаване в района на Добринище, фирмите Юлен и Главболгарстрой изявиха намерение за нов унищожителен проект, този път в района на Кулиното (не само в Национален парк Пирин, но и с въздействие върху биосферен резерват) - този път с помощта на Веселина Дърпатова (анти-Натура активистка от партията "Зелена България"). Депутатът Борис Ячев е декларирал подкрепата си за този незаконен "курорт".
Унищожаването на природата край Разлог е започнала още през октомври 2005 г., когато фирмата “Пирин голф холидейз клуб” АД масово изкупува гори в Троян (млади насаждения) от частници, на безценица. Изкупените "гори" по-късно са заменени за гори край Разлог (по границата на националния парк), с цел да бъдат унищожени и да бъдат превърнати в голф-комплекс. Над Разлог е вече построен цял град в полите на Пирин.

(en) Pirin National Park destroyed by the company Ulen and First Investment Bank (properties of Tseko Minev), and Glavbolgarstroy (property of the Russian mafia), in colaboration with Alexander Kravarov.

(it) Parco nazionale del Pirin – drasticamente rovinato dalla società Yulen e First Investment Bank (tutti due controllate da Tzeko Minev) con la collaborazione di Alexander Kravarov.

Камчийски пясъци

Защитена местност "Камчийски пясъци" - най-дългата плажна ивица по българското Черноморие, ликвидирана от ВАС през 2006 г., за да бъде позволено незаконно застрояване от "Райфайзен Банк".
През 2005 г. Община Своге продава на търг 70 000 дка първокачествена букова гора на 170 години на цена от 150-250лв/дка. Две от фирмите “Мирта Инженеринг” и “Бета Форест” веднага заменят част от горите с 1500 дка песъкливи “земеделски земи” на Камчийски пясъци с “голяма” полза за държавата от тази сделка – елитна гора със земя 9 категория. За награда "за добре свършената работа", кметът на Своге е назначен за Областен управител на София.
Сменен е статута на 820 декара край устието на Камчия (по желание на Юрий Лужков). Сменено на предназначението и на 500 декара в района на Шкорпиловци. През последните години 2000 декара в района били изключени от горския фонд и са придобити от частни лица по пътя на незаконните "заменки", с подпис на Нихат Кабил.

(en) Kamchia Sands Protected Area - stripped of its protection status by the Supreme Administrative Court in order to be illegally built over by Raiffeisenbank.

(it) Area protetta Sabbie di Kamčia – liquidata dalla Corte Suprema Amministrativa per esser urbanizzata dalla Raiffeisen Bank AG.

(ro) Kamchia Sands Protected Area - statutul de zona protejata a fost retras de Curtea Suprema de Administratie ca sa dea voie constructiei ilegale a bancii Raiffeisenbank

Иракли

Иракли сегаТази бетонна площадка изникна на мястото на изсечената лонгозна гора в местността Иракли
the illegal "Riverside village" in the protected area

Защитена местност "Иракли" - започнато унищожение още през 2006 г. въпреки негативната обществена реакция и въпреки събраните и внесени в народното събрание близо 100000 подписа в защита на местността. Сега със 100% унищожена лонгозна крайречна растителност (приоритетен защитен хабитат), изсечен горски фонд, замърсена лагуна и вече започнало незаконно брутално застрояване с бетониране.
Вандалщината е извършена от фирмите "Суис пропъртис" (на Стоян Захариев - съдружник на наркобос), АКБ "Форес" (на Н. Банев), и "Русалка Холидейс" (на Е.Банева), обединени като "Сдружение на собственици с нестопанска цел". Безнаказаността на извършителите е гарантирана от бездействието на заместник министъра Любка Качакова (ресор води към МОСВ и собственичка на имот в Иракли), директните разпореждания на Емел Етем (министър на бедствията и авариите) и неграмотността на С.Симеонов (директор на РИОСВ-Бургас).
Иракли преди
така изглеждаше Иракли преди "инвестициите"
Irakli before the "investment"


(en) Irakli Protected Area - with destroyed riverbank vegetation, partially logged forests and subject to extensive building projects. The companies responsible are Swiss Properties and AKB Fores united as "association of owners with non-economic purposes". Minister Emel Etem and Deputy Minister Lyubka Kachakova guaranteed them impunity.

(it) Area protetta Irakli – flora fluviale (habitat di priorità elevata) e boschi sradicati, piani d'urbanizzazione bruttissima, tutto eseguito da Swiss Properties, AKB Fores e Rusalka Holidays e garantito dall'inattività del vice-ministro Ljubka Kačakova, dagli ordini di Emel Etem (vice-ministro anche lei) e dall'analfabetismo di Simeon Simeonov (direttore dell'Ente Regionale dell'Ambiente di Burgas).

(ro) Irakli Protected Area - a distrus vegetatia bancii de rauri, paduri legate partial si expusa la proiecte excesive pentru constructii. Companiile responsabile sunt Swiss Properties si AKB Fores united denumita ca “ asociatia proprietarilor fara intentii economice”. Ministrul deputat Lyubka Kachakova le-a garantat impunitate.

Топола-Божурец

зона "Топола-Божурец" - безогледно застроена и превърната в голф-игрище, с унищожени редки местообитания на застрашени видове от световната червена книга (вкл. и унищожено находище на двата вида сухоземни костенурки). В следствие на изкореняването на естествената растителност (нарушаване на хабитат 62C0 по Натура-2000), са унищожени находищата на следните защитени видове: Allysum caliacrae, Artemisia lerchiana, Agropyron brandzae, Aster oleifolius, Astragalus glaucus, Astragalus spruneri, Brassica eleongata, Ephedra distachya, Goniolimon besseranum, Jurinea stoechadifolia, Kochia prostrate, Linum austriacum, Linum tauricum, Limonium latifolium, Matthiola odoratissima, Nepeta parviflora, Thymus zygioides.
Вандалщината е извършена от "Трейшън клиф енд спа резорт", въпреки отрицателната обществена реакция и въпреки гражданската подписка против проекта.

(en) Topola-Bozhurets Natura 2000 site - covered with buildings and a links by Thracian Cliffs and Spa Resort JSC, with unscrupulously destroyed habitats of threatened species from the IUCN Red List.

(it) Area di Topola-Božurec – orribilmente urbanizzata e trasformata in un campo di golf. Habitat rari e specie dell'elenco mondiale delle specie in pericolo d'estinzione sono stati distrutti. Il vandalo è la Thracian Cliff and Spa Resort.

(ro) Topola-Bozhurets Natura 2000 site - Thracian Cliffs si Spa Resort JSC, apoi habitatele distruse fara scrupule au amenintat specii pe cale de disparitie din lista IUCN Red.

Никополско плато

зона "Никополско плато" - в следствие на експлоатацията на две незаконни каменни кариери са унищожени 40% от хабитатите с консервационна стойност. Унищожени са 2 двойки ценни видове птици и съществена част популацията на шипобедрената костенурка в Северна България. Унищожени са 30% от популацията на изключително редкия ендемичен вид Dianthus nardiformis. Взривена е скална ниша, местообитание на прилепи. Унищожени са популации на 5 защитени вида растения от Приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие. Нарушени са Директивата по ОВОС, Директива 92/43, 79/409 и член 4 на Бернската конвенция, Споразумението за защита на европейските прилепи (EUROBATS) и Законите за биологичното разнообразие и за подземните богатства. Тази изключително безобразна вандалщина е извършена от фирмата "Техноинженеринг груп" АД.

(it) Altopiano di Nikopol – dopo l'estrazione di materiali inerti senza licenza sono distrutti 40% della superficie di habitat importanti, 2 specie di uccelli endemici e una specie di tartaruga endemica, 30% della popolazione della specie rara Dianthus nardiformis, 5 specie di piante protette dalla Legge della diversità ambientale. Una grotte popolata da pipistrelli era esplosa. Sono state violate Direttive 92/43, 79/409 e punto 4 della conveznione di Berna, l'accordo per la protezione dei pipistrelli EUROBATS e la Legge dei minerali. Il vandalo è la Technoengineering Group.

Батова долина

зона "Батова долина" - някога беше едно от най-дивите и райски кътчета в Добруджа. Днес е грозен бетонен град със "звучно българско" име "Голдън валей". Вандалщината е извършена от фирмата "Евросилекс" (зад която най-вероятно стои Гриша Ганчев)

(it) Valle di Batova – ieri la valle più pittoresca e selvatica di Dobrugia, oggi una città di cemento bruttissima col nome Golden Valley (Valle d'oro). Vittima della società Eurosilex di Griša Gančev.

Царево

Царево: някога приятен курортен град, днес презастроен жилищен комплекс.

(en) Tsarevo: used to be a pleasant resort town, now densely built and resembling a city suburb.

(ro) Tsarevo: a fost odata o zona turistica foarte placuta, acum este o zona reconstruita care seamana cu o periferie a unui oras.

Созопол

Созопол: преди години - архитектурен резерват и божествен плаж, днес - бетон до самия бряг, кебапчета, застояла цаца и много чалга.

(en) Sozopol: formerly an architecture reserve with a wonderful beach, now it offers to visitors concrete, grilled rissoles, stale sprat and awful loud "music".

(ro)Sozopol: O fosta zona, rezerva arhitecturala cu o plaja superba, acum ofera vizitatorilor beton, grilaje, muzica urata data foarte tare.

Слънчев бряг

Слънчев бряг: някогашен елитен курорт, а сега пренаселен град, това място ще остане като паметник на мутренската простотия и невежество. С помощта на РИОСВ - Бургас е пресушено и презастроено блатото на Слънчев бряг, сега се готви и разпродажба на дюните. Туристите на които този "курорт" разчита, са главно баби, бедни германци и руснаци, и не особено заможни наркомани. Последната туристическа "атракция" на това място е скачане на мутра до смърт върху глава на турист. Ако сте шведи или африканци, ви препоръчваме да стоите далеч от това място.

(en) Slanchev Bryag (Sunny Beach): Formerly an elite resort, now an overbuilt and overcrowded town, this place clearly shows the shortsightedness and arrogance of the Bulgarian criminal "businessmen". The Burgas Regional Inspectorate for Protection of Environment allowed the marshland of Slanchev Bryag to be dried and built upon. Now, the dunes around are scheduled to be sold out. The tourists who currently come to this resort are mainly retired ladies, Germans and Russians seeking cheap vacation and a quite high number of drug addicts. Similarly to Nesebar which it has actually engulfed, Slanchev Bryag has a record of racial-motivated attacks on tourists: two Swedish tourists of African origin were beaten at a Slanchev Bryag disco.

(ro) Slanchev Bryag (Sunny Beach): O fosta elita zona de resort, acum un oras extra populat si plin de constructii, acest loc arata clar nepasarea oamenilor de afaceri criminali din Bulgaria. The Burgas Regional Inspectorate pentru Protectia Mediului Inconjurator a dat voie mlastinii Slanchev Bryag de a fi uscata si construibila. Acum dunele din imprejurimi sunt programate pentru a fi vandute. Turistii care mai vin din cand in cand aici sunt in general femei in varsta, germani si rusi care cauta vacante ieftine si un numar foarte mare de drogati. Similar cu Nesebar care aproape sa scufundat, Slanchev Bryag are un record de atacuri anti-rasiste asupra turistilor. Doi turisti suedezi au fost batuti la discoteca lui Slanchev Bryag.

Синеморец

Синеморец: някога приятен курорт в Природен парк Странджа, а днес запречен с грозен жълт хотел тип "жълт мутрозамък" ("Белла Виста бийч клуб") насред плажа и бетонно ж.к. над него (“Стела Марис Апартментс”), които тотално унищожават Бутамята. Освен пълното скриване на морската панорама от Синеморец, тези два хотела са и основните доставчици на човешки фекалии за плажа. "Благодарение" на двете мутренски "чудеса" Синеморец вече не е желана дестинация.

(en) Sinemorets: This village used to be a pleasant sea resort. Now its beach is barred by ugly yellow hotels built directly on the coast.

(ro) Sinemorets: acest oras a fost odata o zona de resort la mare. Acum plaja acesteia este inchisa de un hotel mare urat galben construit direct pe nisip.

Разлог

Разлог: преди беше приятен планински курортен град. Днес е застроен мегаполис с "чийп пропъртис", който "нагризва" южния дял на Рила. На малкото незастроени места в Разложката котловина изкореняват местната растителност и внасят генно модифицирани треви, за да превърнат някогашната красива котловина в комплекс от голф-игрища.

(en) Razlog: this mountain town is now an overbuilt city "gnawing" the southern part of Rila mountain.

(ro) Razlog: Acest oras muntenesc este acum un centru chinuitor plin de constructii care creste la sud de muntele Rila.

Пампорово

Пампорово: бивш елитен планински курорт, днес презастроен град с изкуствен сняг. По планове на смолянската кметица трябва да свърже Смолян и Чепеларе в общ мегаполис.

(en) Pamporovo: a former elite mountain resort, now an overbuilt town with artificial snow. The mayor of Smolyan is planning to use Pampotovo as urban connection between Chepelare and Smolyan.

(ro) Pamporovo: o fosta zona de munte de elita, acum un oras extra populat de constructii cu zapada artificiala.


Това не е товарна рампа. Това е обичаен изглед от Пампорово
This is not a stock ramp. This is very usual view from Pamporovo.

Несебър

Несебър: бивш архитектурен резерват, днес пренаселено гето. Не е тайна, че общинта не се поколеба да унищожи архитектурни забележителности, за да ги замени с хотели. През 2007 г. отпадна от списъка на ЮНЕСКО емблематичната за Несебър вятърна мелница, която безнаказано се превърна в стена на хотел. Това обаче не попречи на общинарите да заплануват унищожаване на стария град и превръщането му в делфинариум. Даже и дюните са отдавна приватизирани по незаконния начин - чрез заменки. Снимката от в-к "Сега" показва бруталното унищожение на тези защитени обекти, които по законите на България могат да са единствено изключителна държавна собственост.

(en) Nesebar: This town used to be an architecture reserve and pleasant sea resort, now it is an overbuilt ghetto that has merged with Slanchev Bryag. In 2007, guards of a disco in this town killed a Swedish tourist of Iraqi origin by jumping on his head.

(ro) Nesebar: Acest oras era odata o rezerva arhitecturala si o zona maritima, acum este un cartier extra populat de constructii care sa amestecat cu Slanchev Bryag. Recent, garzile de corp ale unei discoteci au ucis un turist suedez originar din Iraq aruncandu-l in cap.

Къмпинг "Нестинарка"


Къмпинг "Нестинарка": на самия плаж "Нестинарка" незаконно са построени върху пясъка и пуснати в действие "Серенити беи" и "Саут Бийч"-огромни чудовища от бетон, около "Серенити бей" има още 4, като и в сезона багерите копаят и флексовете шумят. Казват, че гората, която е над плажа ще изчезне, за да се свържат грозните хотели в курортен комплекс с асфалт и бетон.

(en) Nestinarka Camping Site: On the very beach of Nestinarka was built the giant ugly Serenity Bay hotel. Around it, four more are in construction, with noisy machines working in the middle of the tourist season. It is very likely that the forest by the beach will be logged and replaced with asphalt and concrete.

(ro) Nestinarka Camping Site: La inceputul plajei Nestinarka a fost construit un hotel gigantic foarte urat pe nume de Serenity Bay. In jurul lui, alte 4 hoteluri se vor construi cu masini foarte zgomotoase care lucreaza in timpul sezonier deranjand turistii. Este foarte probabil ca padurea de langa plaja sa fie inlocuita cu asfalt si beton.

Къмпинги "Веселие" и "Смокиня"

Къмпинги "Веселие" и "Смокиня": с плаж, превърнат в строителна площадка. Плажът беше прекатегоризиран преди това като "земеделска земя", и придобит чрез "заменки". По този начин, собственик на тази изключително държавна земя (по Конституция) стана Йосиф Спиридонов. Върху дюните с използване на пясък от тях, за по-малко от 4 месеца е построен незаконно 5-етажен хотел - след стартирането на мандата на новия созополски кмет Панайот Рейзи.

Така изглежда къмпинг "Смокиня" през лятото на 2008 г. По официална информация виждате няколко палатки и една каравана.

Къмпинг "Арапя"

Къмпинг "Арапя": строеж на самия плаж, който ще премахне едноетажните бунгала, за да израстне някое поредно чучело от алуминиева дограма и пръскана мазилка. Жалко за красотата и магията на това място! Може би за последен път през 2007 г. сутрин към 6 ч. можеше да се видят делфините около скалите!

(en) Arapya Camping Site: This place had magic beauty; in 2007, possibly for the last time, at mornings at about 6 am dolphins could be seen by the cliffs. Now, there are construction works right on the beach. Some aluminium-concrete ugly building will replace the light 1-storey bungalows that served tourists so well.

(ro) Arapya Camping Site: acest loc a avut o magie frumoasa, in 2007, posibil pentru ultima data, in dimineti undeva pe la la ora 6, delfinii puteau fi vazuti de pe stanci. Acum sunt constructii care se desfasoara chiar pe plaja. O constructie urata din beton si aluminiu va opri lumina 1-storey bungalows care a servit turistii atat de bine.

Дюни


Дюни: някогашно курортно селище, сега - собственост на Людмил Стойков презастроено с неправомерно изразходване на средства по програмата САПАРД. Това е един от "курортите", които нарушават конституцията - забраняват достъпа до брега!
Член на борда е Петър Юриев Чаушев (по лична карта), който обаче има втора самоличност - външен заместник-министър от ДПС Феим Юсеинов Чаушев (по дипломатически паспорт) и трета самоличност - агент Бисер от ДС (според архивите). Така личността Феим не е счела за нужно да декларира доходите на другото си "аз" - Петър.

(en) Duni (Dyuni, Djuni): formerly a resort settlement, it was overbuilt. The construction was funded by inappropriate use of SAPARD funds. This is one of the "resorts" that violate the Bulgarian Constitution by limiting access to the beach.

(ro) Duni (Dyuni, Djuni): o fosta zona de asezare de resort care a fost reconstruita. Constructia a fost sponsorizata cu fonduri care nu trebuiau sa vina de la proiectul SAPARD. Aceasta este una dintre constructiile care incalca legile constructiei din Bulgaria si limiteaza accesul pe plaja.

Златни пясъци

Златни пясъци: някога малък елитен курорт, днес презастроен жилищен комплекс, който навлиза незаконно в Национален парк Златни пясъци.
В Държавна дивечовъдна станция Балчик и Държавно лесничейство Варна през 2005 г. са заменени 3000 дка държавен горски фонд покрай морето. Гори от буферната зона на Природен парк Златни пясъци са заменени с частни в горския фонд на Асеновград. Вече са започнали сеч и строежи на няколко дка в буферната зона на природния парк. Установи се, че министър Нихат Кабил е заменил над 6000 дка в Златни пясъци, Каварна и Шабла.

(en) Zlatni Pyasatsi (Golden Sands): formerly a small elite resort, now an overbuilt residential area illegally spreading inside Zlatni Pyasatsi National Park.

(it) Parco naturale Sabbie d'oro

(ro) Zlatni Pyasatsi (Nisipurile de Aur): o elita, fosta zona de resort, acum o zona care este supra aglomerata de constructii care se raspandeste ilegal in Zlatni Pyasat si National Park

Боровец


Боровец: бивш елитен курорт, днес пренаселен град с "пропъртис фор сейл"

(en) Borovets: a former elite resort, now an overbuilt and overcrowded town with a lot of "properties for sale".

(ro) Borovets: o fosta zona de resort, acum un oras supra aglomerat si constructii peste constructii cu multe “proprietati de vanzare.”

Банско

Банско: бивш архитектурен резерват, днес мегаполис, който незаконно се простира до Разлог и навътре в национален парк Пирин. Над сто застроените имоти са незаконно придобити през 2007 г. - с фалшиви нотариални актове.
Отговорност за унищожаването на Банско носят:
Картелът Цеко: включва Българска федерация по ски, Първа Инвестиционна Банка, Юлен АД, и трите собственост на Цеко Минев
министри от 2 поредни правителства (на БСП/ДПС и ГЕРБ): Нона Караджова и Мирослав Найденов (Мършата), Джевдет Чакъров, Свилен Нейков, подкрепяни от техните шефове Сергей Станишев и Бойко Борисов.
кметове на Банско: Александър Краваров и Георги Икономов
лидери на псевдооорганизации: Филип Цанов, Веселина Дърпатова, Амадеус Кръстев
(en) Bansko: formerly an architecture reserve town, now a city illegally spreading to the town of Razlog and inside Pirin National Park.

(ro) Bansko: un oras, fosta rezerva arhitecturala, acum un centru care se raspandeste ilegal pana la orasul Razlog si inauntrul Pirin National Park.

Йосиф Спиридонов

Строителен работник от незаконния строеж на "Ай Джи холдинг" доволно подритва мъртво делфинче в северния край на нос Агалина
"Ай джи холдинг" ООД е фирма, която строи незаконно 5-етажен хотел на брега на къмпинг "Веселие". Бетонът е излят на 6 метра от прибоя, на плажа, върху защитените дюни. Канализацията на това поредно недоразумение ще се излива в морето - в същия този залив. За строежа е използван пясък от дюните, което е абсолютно незаконно. В тази зона дори и плажните бараки са забранени. Собственик на земята е българинът с турски произход Йосиф Спиридонов, който е получил дюните с до болка познатите "заменки на земеделски земи" преди 3 години - отново далавера на ДПС. Съучастник в далаверата са бившата кметица на Созопол Веска Караманова (уж била в отпуск при издаването на документите) и бившият главен архитект Диана Карабаджакова. РИОСВ традиционно са си затворили очите пред строежа - светкавично е издадено решение, че обекта не подлежи на ОВОС, въпреки че инвеститорът не е внесъл необходимата информация по Наредбата за ОВОС. Автор на кошмарната бетонна соц-сграда е Калин Тихолов (декан на архитектурния факултет към УАСГ), който сам си е проектирал в ОУП-а къде да си построи бетонното недоразумение.
Строежът повлиява необратимо на природната забележителност Нос Агалина, уврежда плажа, намира се в Натура-зона, построен върху дюни с използване за строителен материал пясък от дюните, липсва даже план за канализация. Въпреки това, институциите твърдят, че строежът е "законен".

По данни от табелата за описание на строежа, обектът представлява не хотел насред плажа, а жилищна сграда в София (район Сердика). Според същата тази табела строителната фирма която извършва вандалщината е "Мотив 1" ЕООД, тел. 02/9880443. Шеф на бетонирането е Евгени Пенчев Стоянов, а инвеститор е "Ай Би Резидънс". Първоначалната (вероятно заблуждаваща) информация за участието на Ай Би Резидънс породи доста коментари в блога. Все още остава неясно какво прави това описание на плажа, пред този уж толкова "законен" хотел.

Как можете да помогнете:

НА ВОЙНА - КАТО НА ВОЙНА! Нека заедно да изобличим мутрите! Участвайте в писането на Списъка!

Ако желаете да допълните този списък - пишете blacklist@mail.bg или напишете вашия коментар в тази част, която сте прочели в блога. Нови имена и нови факти за вече добавени имена са винаги добре дошли!

Как още можете да помогнете:
Изпращайте снимки на нарушители. Изпращайте данни за далавери направени от типовете в списъка. Изпращайте изобличаващи снимки и записи.
Публикувайте линк към този сайт навсякъде където се сетите - форуми, блогове, подписи в e-mail, даже с ръчно написан URL по плакат на фирмa от списъка.

БОЙКОТИРАЙТЕ фирмите и организациите от Черния списък. Разказвайте на всеки как тези фирми, личности и организации унищожават природата ни за наша сметка. Не се возете на лифтовете в Пирин, Рила и Витоша - те са на мафията. Не нощувайте в хотели извън населени места по Черноморието или в планините - вероятността да са незаконни е почти 100%. Ако имате сметки в Райфайзенбанк или в Първа инвестиционна банка - изтеглете ги. Тези две банки са вредни за природата на България и обслужват мафията.
Ако желаете, разпечатайте текстова версия и я залепете на публично място.

Можете ли да им попречите още по-ефективно? Проявете въображение във войната срещу мафията в България. Всички средства са позволени! Има ли тук добри хакери? Кой може да съсипе сайт на фирма или мутра от списъка? Ако можете - действайте!

СМЯТАТЕ ЧЕ СПИСЪКЪТ НЕ Е ПЪЛЕН?
Направете собствено разследване. Дайте предложенията си направо тук като коментар. Събираме и публикуваме всичко - от регистрационни номера на превозни средства (и строителни машини) до папарашки снимки.

ТЪРСЯТ СЕ ПРЕВОДАЧИ
Необходимо е този списък да бъде преведен на възможно най-много езици. Ако владеете добре някой чужд език и искате да помогнете, е достатъчно ако добавите вашия превод като коментар в четения от вас абзац в блога. Ако желаете да преведете по-големи части, пишете на blacklist@mail.bg.

Бъдете патриоти! Не ходете на почивка в България! Разубеждавайте всеки чужденец, който е запланувал почивка в български "курорт"! Правете антиреклама на всеки рекламиран хотел или апартаментен комплекс извън населено място!

SMA mineral

"SMA mineral" - незаконно добиват инертни материали на територията на природен парк "Странджа"

(en) SMA mineral - illegally digging for sand inside Strandja Nature Park.

(it) SMA Mineral – estraggono senza licenza materiali inerti nel Parco Strandža.

(ro) SMA mineral - Sapa ilegal nisip in Strandja Nature Park.

Черен списък на фирмите, организациите и личностите, които унищожават българската природа

Black list of companies, organizations and individuals destroying Bulgarian nature
Schwarze Liste der Firmen, der Organisationen und der Einzelpersonenфdie bulgarische Natur zerstoren
Lista nera delle societa, degli enti e delle persone che distruggono l'ambiente naturale bulgaro
Lista negra de las empresas, organizaciones y personas que destruyen a la naturaleza bulgara
Lista neagra a companiilor, organizatiilor si indivizilor care distrug natura din Bulgaria
Noir listage de compagnies, organisations et humains detruisent etat sauvage bulgare
Czarna lista firm, organizacji i osób, które niszczą bułgarską przyrodę
Черный список компаний, организаций и личностей разрушающих болгарскую природу

Информацията представена в този списък е сборен резултат от мнения на читатели и от статии в печата и в интернет. Списъкът не е съставен за забавление, а напротив - всяко име е добавено с безгранично отвращение. Ако лицата или фирмите, изредени в този списък, се чувстват несправедливо засегнати, имат свободата да докажат посредством ефективни природозащитни действия, че не се занимават с описаната дейност или липса на дейност.
Авторът на страницата не гарантира 100% достоверност на изнесените факти. Ако имате по-ясна и надеждна информация - пишете на blacklist@mail.bg
Имената са по азбучен ред.
Цъкнете върху име за да прочетете подробности.

личности | институции и организации | фирми | партии | хотели и проекти

Личности, свързани с унищожаването на българската природа
В списъка са калпазаните, които не се съобразяват със законите в България, или намират полузаконни вратички, и в резултат унищожават българските национални природни ресурси. За сметка на всички нас.
 1. Александр Анри Глаас
 2. Александър Краваров
 3. Али Алиев
 4. Амадеус Кръстев
 5. Ангел Лингорски
 6. Ангел Николов
 7. Андрей Икономов
 8. Асен Гагаузов
 9. Атанас Търев
 10. Ахмед Доган
 11. Бахтишен Ехлиманова
 12. Бисер Алексов
 13. Богдан Николов
 14. Божидар Димитров
 15. Бойко Борисов
 16. Борислав Попов
 17. братята (Иса и Мехмед) Бесоолу, и Тюркян Бесоолу
 18. Бюрхан Абазов
 19. Ваклин Стойновски
 20. Валентин Златев
 21. Валентин Николов
 22. Ваня Григорова
 23. Варит Мубарак Саид Ал Харуси
 24. Васил Златев
 25. Васил Маргин
 26. Величко Величков
 27. Величко Макаков
 28. Венцислав Йорданов
 29. Веселин Данев
 30. Веселин Близнаков
 31. Веселина Дърпатова
 32. Веска Караманова
 33. Генадий Узун, Дмитрий Бочаров и Ивелин Ерменков
 34. Георги Велчев
 35. Георги Крумов
 36. Георги Първанов
 37. Георгий Дмитриевич Станишев
 38. Гинка Радева
 39. Гриша Ганчев
 40. Даниела Петрова
 41. Джевдет Чакъров
 42. Диана Карабаджакова
 43. Димитър Греков
 44. Димитър Зоров
 45. Данчо Симеонов
 46. Долорес Арсенова
 47. Дора Янкова
 48. Евгени Мосинов
 49. Евгения Генчева (Банева)
 50. Елка Димова
 51. Емел Етем
 52. Емил Димитров
 53. Емил Иванов
 54. Ергин Тьорен
 55. Иван Станчев
 56. Иван Тотев
 57. Иво Прокопиев
 58. Илия Симеонов
 59. Йордан Дардов
 60. Йосиф Спиридонов
 61. Кабус бин Саид
 62. Камен Костадинов
 63. Кирил Асенов
 64. Кирил Войнов
 65. Константин Пенчев
 66. Косьо Тодоров
 67. Красимир Гергов
 68. Любен Дилов (син)
 69. Любен Лаков
 70. Любен Татарски
 71. Любка Качакова
 72. Людмил Стойков
 73. Мехмед Дикме
 74. Мирослав Найденов
 75. Митко Андонов
 76. Михаил Михайлов
 77. Младен Живков
 78. Несрин Узун
 79. Никола Галан
 80. Никола Чуткин
 81. Николай Банев
 82. Николай Василев
 83. Нихат Кабил
 84. Ния Белчева
 85. Нона Караджова
 86. Норман Фостър
 87. Панайот Рейзи
 88. Петър Диков
 89. Петър Попангелов
 90. Петко Арнаудов
 91. Петко и Владимир Кисьови
 92. Петър Фиданов
 93. Румен Петков
 94. Румен Рашев
 95. Румяна Пенкова
 96. Руси Русев
 97. Сашо Иванов
 98. Свилен Нейков
 99. Сергей Станишев
 100. Симеон Сакскобургготски
 101. Симеон Саралиев и Кристиян Саралиев
 102. Симеон Симеонов
 103. Славейко Стайков
 104. Славян Теофилов
 105. Стоян Денчев
 106. Стоян Захариев
 107. Тамер Бейсимов
 108. Тодор Батков
 109. Тодор Върбанов
 110. Тома Томов
 111. Фатме Илияз
 112. Филип Цанов
 113. Христо Кирилов (Хюсеин)
 114. Христо Ковачки
 115. Христо Стоичков
 116. Цветко Цветков
 117. Цеко Минев
 118. Цонко Цонев
 119. Чавдар Георгиев
 120. Юлий Москов
 121. Юрий Лужков
  по позиция: кмет, министър, представител на Оман

  Разпределение на унищожителите по партии
  БСП - ДПС - НДСВ - СДС - ДСБ - ГЕРБ - Зелена България


  Институции и организации, свързани с унищожаването на българската природа
 122. Асоциация "Българско Черноморие"
 123. Българска федерация по ски
 124. Върховен Административен съд
 125. Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП)
 126. Зелен алианс
 127. Зелена България
 128. Зелени патрули
 129. Министерски съвет на Р.България
 130. Национално управление на горите (НУГ), по-късно преименувано на Държавна агенция по горите (ДАГ)
 131. Общински съвет Несебър
 132. Община Никопол и Общинска служба "Земеделие и гори" - Никопол
 133. Природата за хората
 134. Районна инспекция за опазване на околната среда - Бургас
 135. Районна инспекция за опазване на околната среда - Варна
 136. Рилски манастир

  Медии ангажирани с дезинформация в ущърб на българската природа


  Фирми, свързани с унищожаването на българската природа
  Фирмите по-долу могат да ви впечатлят с привидно големия си брой. Проследете връзките и взаимоотношенията между тях, както и кой на кого е собственик. Ще останете шокирани, че реалният им брой е много по-малък, а многото регистрации са само с цел пране на пари и финансови измами. Съпоставете ги с гореизброените личности и всичко ще ви се изясни.
 137. AES
 138. Ай Джи Холдинг
 139. АКБ "Форес"
 140. Асарел Медет
 141. Аспи груп ООД
 142. Атомик инвест
 143. Бк Проджект
 144. Блек Сий Голф & Кънтри Клуб
 145. Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД
 146. България холд
 147. Бългериън Ленд Девелопмънт
 148. Бългериън голф съсайъти
 149. Венцислав Йорданов – Надежда
 150. Вип Билдинг
 151. Витоша ски АД
 152. Галакси Пропърти Груп
 153. Геопауър
 154. Главболгарстрой
 155. ДЛВ – Добри Владимиров
 156. Дънди Прешъс Металс
 157. Евросилекс
 158. Екогард–Сдружение Иракли
 159. Екуест
 160. Елаците Мед
 161. Ел Би Джи (LBG)
 162. Емона 2000
 163. Заводски строежи - 2
 164. ИНОС 1
 165. Иракли АД
 166. IrisVisia
 167. Истра
 168. "Калиакра инвест" и "Ира 60"
 169. Кендар
 170. Краун хотелс мениджмънт
 171. Краш 2000
 172. Лалов Егрек ООД
 173. Лийдър ЕООД
 174. Линекса Пропърти груп
 175. Литекс Комерс
 176. Маунт форест
 177. Мадара Юръп АД
 178. Мирела
 179. Мицубиши хеви индъстриз
 180. Нотридж Кепитъл (Northridge Capital)
 181. "Ол сийз пропърти" ООД и "Ол сийз пропърти 2" ООД
 182. Оазис тур ООД
 183. Орбел дивелъпмънт АД
 184. Партнърс комерс
 185. Прима инвест БГ
 186. Развитие 2004
 187. Рийс интернешънъл
 188. Рила Спорт
 189. Рила Строй
 190. Рила Самоков 2004
 191. Рилстоун трейдинг бизнес корпорейшън
 192. Русалка Холидейс
 193. СОК - Камчия
 194. Спортно-туристически център "Перелик" (бившо "Уинтер спорт")
 195. Стефано ЕООД
 196. Строй – Мехли АД
 197. Строителна компания "Телемах"
 198. Суис Пропъртис
 199. ТИМ - "Шабла голф"
 200. Техноинженеринг груп
 201. Феърплей пропъртис
 202. Хидро Енерджи ООД
 203. Челопеч Майнинг
 204. Шеврон
 205. Шкорпос
 206. Юлен
 207. SMA mineral

  Банки, финансиращи унищожаването на българската природа
  Банките по-долу използват лихвите от клиентите си, за да финансират унищожаването на защитените територии.
 208. Първа Инвестиционна Банка
 209. Raiffeisen Centrobank AG
 210. Японска банка за международно сътрудничество (JBIC)


  Хотели и проекти в нарушение на природозащитното законодателство
 211. Ажур де ла мар
 212. Белла Виста бийч клуб
 213. Блек сий рама
 214. Голдън валей
 215. Джулай Морнинг
 216. Дюн
 217. Езеро на мечтите
 218. Златна перла
 219. Картала
 220. Лалов Егрек
 221. Марина д'Ор
 222. Марина Роял Палас
 223. Оазис ВИП домове
 224. Обзор Бийч Резорт
 225. Ривърсайд вилидж
 226. Рила Лейк Ресорт
 227. Риу Мирамар
 228. Свети Тома
 229. Серенити бей
 230. Супер Боровец
 231. Супер Паничище
 232. Супер Перелик
 233. Трейшън клифс голф енд спа резорт
 234. Апартаменти "Хевън"
 235. Хелиосбей

Обзор Бийч Ризорт


Окончателното бетониране на плажа на Обзор. Инвеститор на това гето върху вече бившия плаж е датската фирма "Страндхолмс Aлле" (Strandholms Alle) с изпълнител Петър Диков и неговата фирма "Холидей мениджмънт". Близо до Обзор се строят още две подобни гета със същите собственици.

Друго гето на Петър Диков е "Бяла Бийч Ризорт":

Отново на плажа, отново незаконно, отново с необратими последици за околната среда.

Хелиосбей


"Хелиосбей" - огромен грозен 5-етажен хотел с фасада на затвор, построен направо върху пясъка на плажа на Обзор. Собственост на Васил Златев. Ежедневно хотелът бълва по 331 kg човешки фекалии* в морето. Да са им честити на гостите на хотела!

(en) Helios Bay - a giant ugly 5-storey hotel looking like a prison and built directly on the sand of the beach of Obzor. Owned by Vasil Zlatev. The hotel produces daily 331 kg of human excrement*.

(it) Helios Bay – un albergo enorme e brutissimo con una facciata da prigione sulla spiaggia d'Obzor, proprietà di Vasil Zlatev. Ogni giorno produce 331 chili di escrementi umani.*

(ro) Helios Bay - un hotel urat de 5 stele care arata precum o inchisoare si care este construit direct pe plaja Obzor. Detinut de Vasil Zlatev. Hotelul produce zilnic o cantitate de 331 kg excremente umane*.

Апартаменти "Хевън"


Апартаменти "Хевън" - собственост на Георги Славов-Главата (син на взривения сикаджия Стоил Славов). Това е хотел, построен върху пясъка на плажа в Слънчев бряг, в разрез с Конституцията на България и против цял наръч закони. Строежът е изпълнен от фирмата "Унитурс" АД (на убития Стоил Славов), но самата фирма "не е знаела" че строи хотел, а е знаела че прави водна пързалка. Хотелът подлежи на събаряне.

(en) Heaven Apartments - a hotel owned by Georgi Slavov nicknamed Glavata, son of Stoil Slavov, the exploded boss of SKI group. It is located right on the sand of the Slanchev Bryag beach, violating a number of Bulgarian laws including the Constitution. It was built by Unitours JSC, a company created by the murdered Stoil Slavov. The company claimed it was unaware that it was building a hotel and thought it was making a water slide.

(it) Heaven Apartments – il loro proprietario è Georgi Slavov-La Testa (figlio del mafioso Stoil Slavov ucciso pochi anni fa). Questo albergo è edificato sulla spiaggia a Sunny Beach, violando la costituzione e la legge. La società Unitours del padre ucciso che l'ha costruito „non sapeva“ che costruiva un albergo, ma uno scivolo. L'albergo dev'essere abolito.

(ro) Heaven Apartments - un hotel detinut de Georgi Slavov avand porecla de Glavata, fiul lui Stoil Slavov, seful discreditat al SKI group. Este localizat chiar pe nisipurile plajei Slanchev Bryag, incalcand o serie de legi Bulgare incluzand constructia. A fost construit de Unitours JSC, o companie creata de Stoil Slavov care a fost ucis. Compania suprinsa declara ca nu a stiut ca se va construi un hotel ci au crezut ca vor construi un topogan de apa.

Супер Перелик

Супер Перелик - един план на Кирил Асенов, Дора Янкова и Любка Качакова за превръщане на най-красивите и запазени места от Перелишкия дял на Родопите в поредния мръсен бетонен град с голф-игрища и писти. Крайната цел на проекта е да се получи един мегаполис, образуван от Смолян, Пампорово и Чепеларе. Автентични родопски села като Гела и Проглед ще бъдат напълно унищожени. Смолянските езера ще са само история.
През ноември 2005 г. фирма “Арексим” получава след замяна около 400 декара под връх Перелик в Родопите. 400-те дка земи под Перелик са на мястото на бъдещите съоръжения на незаконния курорт. В момента “Арексим” притежава там 8500 декара.

(it) Super Perelik – un piano di Kiril Assenov, Lyubka Kačakova e Dora Yankova di trasformare le aree più belle e selvatiche dei monti Rodopi in una città di calcestruzzo con campi di golf e piste di sci. Lo scopo del progetto è d'edificare una città gigantesca tra Smoljan, Pamporovo e Čepelare. Villaggi autentici come Gela e Progled saranno per sempre distrutti, mentre i Laghi di Smoljan esisteranno solo nel passato.

Супер Паничище

Супер Паничище - проект за бетониране на Рилските езера. Строителството се извършва в нарушение на 5 закона, в 3 защитени зони по Натура 2000, в границите на Национален парк Рила, и "естествено" - без ОВОС. 1/3 (600) от територията проекта за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул" попада в проектозащитена зона Рила буфер, а 2/3 (1800 дка) - на територията на Национален парк "Рила".
Инициатори са Милен Емилов Велчев и неговият брат - известният мошеник Георги Емилов Велчев. С този проект е свързано толерираното от правителството унищожаване на Рила към хижа Пионерска - прокарване на незаконни пътища и незаконен лифт (цъкни тук за 3d-карта). Беззаконието се гарантира от кметa на Сапарева Баня - Сашо Иванов.
След констатация от МОСВ че се строи нзаконно, кметът беше глобен с мизерните 10000 лева, които той даже не си направи труда да плати. Не беше издадена обаче заповед за спиране на строежа и за рекултивиране на терена. Напротив - никой не им попречи да поставят незаконно стълбове на лифт до Седемте рилски езера - в сърцето на националния парк. Директен извършител е Строй Мехли. Долната станция на лифта е построена върху свлачище, с което целият лифт става опасен за живота на пътниците.
Според информационната система "ДАКСИ", следите водят от "Маунт Форест", през "Рийлстоун трейдинг" и Рила Спортдо "Краун Хотелс Мениджмънт" на Георги Емилов Велчев, до търговския център "Боила" на Руси Хубанов Русев (съдружник на Сергей Бут, който пък е брат на руския трафикант на оръжие Виктор Бут) и до "Сигма Кепитъл Мениджмънт" на Веселин Божидаров Данев (син на шефа на Българската стопанска камара Божидар Данев).
Незаконният проект си има и "сдружение" - справката в Дакси (http://forthenature.org/documents/280) показва връзката на сдружението "Бъдеще за Сапарева баня" с Алексей Мелханов и Денис Ципулев, които са изкупили стотици декари земи в Сапарева баня и Паничище, имат обща фирма - "Рилски имоти", с члена на управителния съвет сдружение "Бъдеще за Сапарева баня" - Петър Чучуганов. "Сдружението" е започнало събиране на "подписка" в подкрепа на незаконното строителство в Национален парк Рила.
По установени данни, проектът "Супер Паничище" се движи от двама главорези, наричани "братя Галеви", които са се самообявили за собственици на Дупница и до момента притежават един кмет (или може би два) и със поне един министър (доказано е за Румен Петков). Друг "инвеститор" в незаконния курорт е известният комарджийски бос Васил Божков, известен с прозвището "Черепа".

(it) Super Paničište – un progetto per l'urbanizzazione dei Sette laghi di Rila iniziato dai fratelli Velčev e garantito dal governo che non fa niente per bloccare l'illegalità e ci contribuisce con la sua inattività e dal sindaco di Sapareva Banya Sašo Ivanov.ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ПО СЛУЧАЯ
Строителството на лифта е било незаконно още при одобряване на проекта и издаване на разрешителното за строеж № 45/27.10.1998. Както е посочено в писмо на РДНСК Кюстендил, главният архитект на общ. Сапарева баня одобрява проектa за строежа на лифт на 20.10.1998 г. - шест дни след изтичане на срока за валидност на Решението №73/1995 г. по ОВОС, а Разрешението за строеж №45/27.10.1998 г. е издадено 13 дни след гореспоменатия срок, в нарушение на тогава действащият Закон за опазване на околната среда (чл. 23б, ал. 4.). Издаването на разрешението за строеж е извършено без необходимото съгласуване с Българската Академия на Науките, както се изисква в заповедта №114/24.02.1992 г. на МОС за обявяване на Народен парк „Рила”. Това означава, че Разрешителното за строеж №45/27.10.1998 г. е в нарушение на нормативната уредба по околна среда, и строежът би трябвало да се счита за незаконен от самото му начало съгл. чл.151 ал.1 т.2 на отм. ЗТСУ.
Като незаконен строеж в защитена територия, строителството на лифта е било неузаконяем строеж съгл. чл.162 ал.5 на ЗТСУ и е подлежал на премахване съгл. чл.160 ал.8 на ЗТСУ.
Инвестиционенният проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска-х. Рилски езера, общ. Сапарева баня” е незаконен, защото е одобрен от главния архитект на Община Сапарева баня при значителни нарушения на административните процедури, по смисъла на чл. 224, ал. 1, т.2 от ЗУТ във връзка с чл. 154, ал.2., т.2 от ЗУТ.
МОСВ не се е произнесло с преценка относно необходимостта от извършване на ОВОС за въпросния инвестиционен проект, както се изисква съгл. чл. 93, ал.1 т.3 и т.5 от ЗООС за инвестиционни предложения попадащи в обхвата на Приложение 1 (т.37б) към ЗООС и изискано в писмо № НСЗП-1576/30.07.2007 г. от МОСВ.
Проекът не е подложен на преценка от необходимостта от оценка за съвместимост с предмета и целите на проекто-защитените зони “Рила” (BG0000495 и BG0002055) и “Рила-буфер” (BG0001188) съгл. чл.31-33 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Изменението в одобрения инвестиционен проект е извършено без нотариално заверено съгласие на Министъра на околна среда и водите, във функциите му на заинтересовано лице по смисъла на чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, като по този начин е нарушен чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.
Строителството на шестте броя изкопи и фундаменти за стълбове в границата на Национален парк „Рила” е незаконно, защото е извършено в условията на съществени отклонения от одобрения проект от 20.10.1998 г., доколкото съгласно Протокол № 1841/22.08.2007 г. на РИОСВ-София настоящето строителство е извършено преди датата на съставяне на протокола, а одобряването на новото им разположение чрез инвестиционния проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска - х.Рилски езера” от главния архитект на Община Сапарева баня е от 04.09.2007 г., в следствие на което могат да бъдат считани като незаконни по смисъл на чл. 225, ал.2 от ЗУТ.
Строителството на ПСВЛ се извършва от юридическо лице което няма право на това, и е в нарушение чл. 56, изречение 2 на Закона за собствеността. Със заповед №362/08.12.1997 Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от ДГФ с цел изграждането на ПСВЛ и се задължава да запази правото на собственост на лифта и да не преотстъпва правото на ползване на други ползватели. В момента строителството на ПСВЛ се извършва от "Атомик инвест" ООД –гр. София, което е видно от писмото на РДНСК Кюстендил.
Строителството на ПСВЛ се извършва без учредена концесия за ползване на земите в Национален парк Рила. Строителството, вкл. в одобрения проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска - х.Рилски езера” се извършва в нарушение на чл. 16а от Закона за държавната собственост. Със заповед №362/08.12.1997 г. Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от ДГФ с цел изграждането на ПСВЛ. В първоначалния и в променения проект се предвижда строителство на обекти, които не са част от ПСВЛ, включително кафе с обща площ 167 кв. м, тоалетни с площ 38 кв. м и гараж за снегоходни машини и моторни машини с площ 51 кв. м. Последните могат да бъдат построени върху имот публична държавна собственост само чрез концесия, каквато към настоящия момент не е учредена.
текстът е копиран от Bluelink.net на 16.03.2008


Справка за фирмите нарушители:
"Рила Спорт" - БУЛСТАТ 131228889 - 99% собственост на офшорната фирма "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън" (Великобритания)
"Атомик – Инвест" - БУЛСТАТ 109531195 - 76% собственост на офшорната фирма "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън" (Великобритания)
"Маунт Форест" ЕООД - БУЛСТАТ 131434871 - 100% собственост на офшорната фирма "Ханап Инвестмънт Енд Файнанс" АД (Вирджински о-ви)
"Екуест" България - БУЛСТАТ 131147857 - 100% собственост на офшорната фирма "Икуест Партнърс Лимитед"


видеодокументи: "Господари на ефира"


Резултати от незаконната дейност:
Кална лавина с височина 4-5 метра и фронт над 20 метра, се е срутила от незаконните пътища на 4.06.2008 и е мачкала дървета по пътя си. Това е първото от веригата бедствия причинени от незаконната строителна дейност в района на Рилските езера.
Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.