Камчийски пясъци

Защитена местност "Камчийски пясъци" - най-дългата плажна ивица по българското Черноморие, ликвидирана от ВАС през 2006 г., за да бъде позволено незаконно застрояване от "Райфайзен Банк".
През 2005 г. Община Своге продава на търг 70 000 дка първокачествена букова гора на 170 години на цена от 150-250лв/дка. Две от фирмите “Мирта Инженеринг” и “Бета Форест” веднага заменят част от горите с 1500 дка песъкливи “земеделски земи” на Камчийски пясъци с “голяма” полза за държавата от тази сделка – елитна гора със земя 9 категория. За награда "за добре свършената работа", кметът на Своге е назначен за Областен управител на София.
Сменен е статута на 820 декара край устието на Камчия (по желание на Юрий Лужков). Сменено на предназначението и на 500 декара в района на Шкорпиловци. През последните години 2000 декара в района били изключени от горския фонд и са придобити от частни лица по пътя на незаконните "заменки", с подпис на Нихат Кабил.

(en) Kamchia Sands Protected Area - stripped of its protection status by the Supreme Administrative Court in order to be illegally built over by Raiffeisenbank.

(it) Area protetta Sabbie di Kamčia – liquidata dalla Corte Suprema Amministrativa per esser urbanizzata dalla Raiffeisen Bank AG.

(ro) Kamchia Sands Protected Area - statutul de zona protejata a fost retras de Curtea Suprema de Administratie ca sa dea voie constructiei ilegale a bancii Raiffeisenbank

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.