нос Агалина

Природна забележителност "Нос Агалина": плътно застроена от юг, от северния край притисната от незаконно построен хотел на самия плаж.

(en) Cape Agalina Nature Landmark - now transferred to private hands and densely built upon.

(it) Fenomeno naturale "Capo di Agalina" – densamente urbanizzato

(ro) Cape Agalina Nature Landmark - acum a fost transferata in zona privata si se poate construi pe ea.

Точно до табелата на природната забележителност безнаказано се извисява незаконният хотел на Йосиф Спиридонов
Остатъците от природната забележителност. Вижда се и табелата, която информира, че е местността е под защита и са забранени застрояването и замърсяването.

Природен парк Странджа

Природен парк Странджа - временно заличен от ВАС, за да бъде легализиран един незаконен строеж на "Краш 2000". В момента статутът на Странджа е спасен, но и незаконният строеж на "Краш 2000" все още не е съборен, и даже се довършва!
Нов опит за узаконяване на незаконите сгради беше направен в началото на 2008 г., когато беше предложен общ устройствен план на общината, в който е предвидено 100% застрояване на брега и отнемане на територии от природния парк.


Този незакоен бардак беше причина за опит за заличаване на Природен парк Странджа

(en) Strandja (Strandzha) Nature Park - was temporarily stripped of its protected status by the Supreme Administrative Court in order to legalize an illegal construction of Krash 2000 Company. Currently, the nature park is savable but is still in peril because the illegal Krash construction isn't yet demolished.
Тhe beginning of 2008 brought yet another attempt at the legalization of the otherwise illegal construction with the submission of a general structure plan of the municipality, which provides for the total overbuilding of the beach area and seizing territory from the nature park.

(it) Parco naturale dello Strandža – temporaneamente annullato dalla Corte suprema per legalizzare il villaggio vacanza „Perla d'oro“ della Crash 2000. Ora il suo statuto è salvato, ma l'edificio illegale di Crash 2000 non è ancora demolito.

(ro) Strandja (Strandzha) Nature Park - a fost retras temporar statutul de zona protejata de Curtea Suprema de Administratie ca sa dea voie constructiei ilegale a companiei Krash 2000 Company. In momentul de fata, parcul natural poate fi salvat dar este inca in pericol deoarece constructia ilegala a companiei Krash nu este demolata inca.

Национален парк Рила

Национален парк Рила: унищожава се в момента с незаконните строежи на "Супер Боровец" (притежава се незаконно от султана на Оман) и "Супер Паничище" (на Милен и Георги Велчеви), Искровете, Картала и строежите над Разлог.
Незаконното унищожение на най-високата планина на Балканския полуостров става с активната помощ на тройната коалиция (БСП, ДПС и НДСВ), и дебелокожото бездействие на МОСВ.
За да не пречи на "инвестициите" на мафията, директорът на националния парк беше уволнен.

(en) Rila National Park - a subject of destruction with the illegal resorts "Super Borovets" (illegal property of the sultan of Oman), "Super Panichishte" (property of Milen and George Velchev) and the projects of Iskrovete and Kartala.
The illegal destruction of the highest Balkan mountain runs with the active help by the triple coalition (Bulgarian Socialist Party, Movement for Rights and Freedoms, and National Movement Simeon II), and the bull's inactivity from the Ministry of Environment and Water.

(it) Parco nazionale del Rila – si rovina adesso dal Super Borovec e Super Paničište.

Национален парк Пирин

Национален парк Пирин - силно увреден от фирмата "Юлен" (незаконни лифтове и ски-писти) и от Първа инвестиционна банка (и двете собственост на Цеко Минев), със съдействието на Александър Краваров. След завършеното унищожаване на националния парк в района на Банско и започналото унищожаване в района на Добринище, фирмите Юлен и Главболгарстрой изявиха намерение за нов унищожителен проект, този път в района на Кулиното (не само в Национален парк Пирин, но и с въздействие върху биосферен резерват) - този път с помощта на Веселина Дърпатова (анти-Натура активистка от партията "Зелена България"). Депутатът Борис Ячев е декларирал подкрепата си за този незаконен "курорт".
Унищожаването на природата край Разлог е започнала още през октомври 2005 г., когато фирмата “Пирин голф холидейз клуб” АД масово изкупува гори в Троян (млади насаждения) от частници, на безценица. Изкупените "гори" по-късно са заменени за гори край Разлог (по границата на националния парк), с цел да бъдат унищожени и да бъдат превърнати в голф-комплекс. Над Разлог е вече построен цял град в полите на Пирин.

(en) Pirin National Park destroyed by the company Ulen and First Investment Bank (properties of Tseko Minev), and Glavbolgarstroy (property of the Russian mafia), in colaboration with Alexander Kravarov.

(it) Parco nazionale del Pirin – drasticamente rovinato dalla società Yulen e First Investment Bank (tutti due controllate da Tzeko Minev) con la collaborazione di Alexander Kravarov.

Камчийски пясъци

Защитена местност "Камчийски пясъци" - най-дългата плажна ивица по българското Черноморие, ликвидирана от ВАС през 2006 г., за да бъде позволено незаконно застрояване от "Райфайзен Банк".
През 2005 г. Община Своге продава на търг 70 000 дка първокачествена букова гора на 170 години на цена от 150-250лв/дка. Две от фирмите “Мирта Инженеринг” и “Бета Форест” веднага заменят част от горите с 1500 дка песъкливи “земеделски земи” на Камчийски пясъци с “голяма” полза за държавата от тази сделка – елитна гора със земя 9 категория. За награда "за добре свършената работа", кметът на Своге е назначен за Областен управител на София.
Сменен е статута на 820 декара край устието на Камчия (по желание на Юрий Лужков). Сменено на предназначението и на 500 декара в района на Шкорпиловци. През последните години 2000 декара в района били изключени от горския фонд и са придобити от частни лица по пътя на незаконните "заменки", с подпис на Нихат Кабил.

(en) Kamchia Sands Protected Area - stripped of its protection status by the Supreme Administrative Court in order to be illegally built over by Raiffeisenbank.

(it) Area protetta Sabbie di Kamčia – liquidata dalla Corte Suprema Amministrativa per esser urbanizzata dalla Raiffeisen Bank AG.

(ro) Kamchia Sands Protected Area - statutul de zona protejata a fost retras de Curtea Suprema de Administratie ca sa dea voie constructiei ilegale a bancii Raiffeisenbank

Иракли

Иракли сегаТази бетонна площадка изникна на мястото на изсечената лонгозна гора в местността Иракли
the illegal "Riverside village" in the protected area

Защитена местност "Иракли" - започнато унищожение още през 2006 г. въпреки негативната обществена реакция и въпреки събраните и внесени в народното събрание близо 100000 подписа в защита на местността. Сега със 100% унищожена лонгозна крайречна растителност (приоритетен защитен хабитат), изсечен горски фонд, замърсена лагуна и вече започнало незаконно брутално застрояване с бетониране.
Вандалщината е извършена от фирмите "Суис пропъртис" (на Стоян Захариев - съдружник на наркобос), АКБ "Форес" (на Н. Банев), и "Русалка Холидейс" (на Е.Банева), обединени като "Сдружение на собственици с нестопанска цел". Безнаказаността на извършителите е гарантирана от бездействието на заместник министъра Любка Качакова (ресор води към МОСВ и собственичка на имот в Иракли), директните разпореждания на Емел Етем (министър на бедствията и авариите) и неграмотността на С.Симеонов (директор на РИОСВ-Бургас).
Иракли преди
така изглеждаше Иракли преди "инвестициите"
Irakli before the "investment"


(en) Irakli Protected Area - with destroyed riverbank vegetation, partially logged forests and subject to extensive building projects. The companies responsible are Swiss Properties and AKB Fores united as "association of owners with non-economic purposes". Minister Emel Etem and Deputy Minister Lyubka Kachakova guaranteed them impunity.

(it) Area protetta Irakli – flora fluviale (habitat di priorità elevata) e boschi sradicati, piani d'urbanizzazione bruttissima, tutto eseguito da Swiss Properties, AKB Fores e Rusalka Holidays e garantito dall'inattività del vice-ministro Ljubka Kačakova, dagli ordini di Emel Etem (vice-ministro anche lei) e dall'analfabetismo di Simeon Simeonov (direttore dell'Ente Regionale dell'Ambiente di Burgas).

(ro) Irakli Protected Area - a distrus vegetatia bancii de rauri, paduri legate partial si expusa la proiecte excesive pentru constructii. Companiile responsabile sunt Swiss Properties si AKB Fores united denumita ca “ asociatia proprietarilor fara intentii economice”. Ministrul deputat Lyubka Kachakova le-a garantat impunitate.

Топола-Божурец

зона "Топола-Божурец" - безогледно застроена и превърната в голф-игрище, с унищожени редки местообитания на застрашени видове от световната червена книга (вкл. и унищожено находище на двата вида сухоземни костенурки). В следствие на изкореняването на естествената растителност (нарушаване на хабитат 62C0 по Натура-2000), са унищожени находищата на следните защитени видове: Allysum caliacrae, Artemisia lerchiana, Agropyron brandzae, Aster oleifolius, Astragalus glaucus, Astragalus spruneri, Brassica eleongata, Ephedra distachya, Goniolimon besseranum, Jurinea stoechadifolia, Kochia prostrate, Linum austriacum, Linum tauricum, Limonium latifolium, Matthiola odoratissima, Nepeta parviflora, Thymus zygioides.
Вандалщината е извършена от "Трейшън клиф енд спа резорт", въпреки отрицателната обществена реакция и въпреки гражданската подписка против проекта.

(en) Topola-Bozhurets Natura 2000 site - covered with buildings and a links by Thracian Cliffs and Spa Resort JSC, with unscrupulously destroyed habitats of threatened species from the IUCN Red List.

(it) Area di Topola-Božurec – orribilmente urbanizzata e trasformata in un campo di golf. Habitat rari e specie dell'elenco mondiale delle specie in pericolo d'estinzione sono stati distrutti. Il vandalo è la Thracian Cliff and Spa Resort.

(ro) Topola-Bozhurets Natura 2000 site - Thracian Cliffs si Spa Resort JSC, apoi habitatele distruse fara scrupule au amenintat specii pe cale de disparitie din lista IUCN Red.

Никополско плато

зона "Никополско плато" - в следствие на експлоатацията на две незаконни каменни кариери са унищожени 40% от хабитатите с консервационна стойност. Унищожени са 2 двойки ценни видове птици и съществена част популацията на шипобедрената костенурка в Северна България. Унищожени са 30% от популацията на изключително редкия ендемичен вид Dianthus nardiformis. Взривена е скална ниша, местообитание на прилепи. Унищожени са популации на 5 защитени вида растения от Приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие. Нарушени са Директивата по ОВОС, Директива 92/43, 79/409 и член 4 на Бернската конвенция, Споразумението за защита на европейските прилепи (EUROBATS) и Законите за биологичното разнообразие и за подземните богатства. Тази изключително безобразна вандалщина е извършена от фирмата "Техноинженеринг груп" АД.

(it) Altopiano di Nikopol – dopo l'estrazione di materiali inerti senza licenza sono distrutti 40% della superficie di habitat importanti, 2 specie di uccelli endemici e una specie di tartaruga endemica, 30% della popolazione della specie rara Dianthus nardiformis, 5 specie di piante protette dalla Legge della diversità ambientale. Una grotte popolata da pipistrelli era esplosa. Sono state violate Direttive 92/43, 79/409 e punto 4 della conveznione di Berna, l'accordo per la protezione dei pipistrelli EUROBATS e la Legge dei minerali. Il vandalo è la Technoengineering Group.

Батова долина

зона "Батова долина" - някога беше едно от най-дивите и райски кътчета в Добруджа. Днес е грозен бетонен град със "звучно българско" име "Голдън валей". Вандалщината е извършена от фирмата "Евросилекс" (зад която най-вероятно стои Гриша Ганчев)

(it) Valle di Batova – ieri la valle più pittoresca e selvatica di Dobrugia, oggi una città di cemento bruttissima col nome Golden Valley (Valle d'oro). Vittima della società Eurosilex di Griša Gančev.

Царево

Царево: някога приятен курортен град, днес презастроен жилищен комплекс.

(en) Tsarevo: used to be a pleasant resort town, now densely built and resembling a city suburb.

(ro) Tsarevo: a fost odata o zona turistica foarte placuta, acum este o zona reconstruita care seamana cu o periferie a unui oras.

Созопол

Созопол: преди години - архитектурен резерват и божествен плаж, днес - бетон до самия бряг, кебапчета, застояла цаца и много чалга.

(en) Sozopol: formerly an architecture reserve with a wonderful beach, now it offers to visitors concrete, grilled rissoles, stale sprat and awful loud "music".

(ro)Sozopol: O fosta zona, rezerva arhitecturala cu o plaja superba, acum ofera vizitatorilor beton, grilaje, muzica urata data foarte tare.

Слънчев бряг

Слънчев бряг: някогашен елитен курорт, а сега пренаселен град, това място ще остане като паметник на мутренската простотия и невежество. С помощта на РИОСВ - Бургас е пресушено и презастроено блатото на Слънчев бряг, сега се готви и разпродажба на дюните. Туристите на които този "курорт" разчита, са главно баби, бедни германци и руснаци, и не особено заможни наркомани. Последната туристическа "атракция" на това място е скачане на мутра до смърт върху глава на турист. Ако сте шведи или африканци, ви препоръчваме да стоите далеч от това място.

(en) Slanchev Bryag (Sunny Beach): Formerly an elite resort, now an overbuilt and overcrowded town, this place clearly shows the shortsightedness and arrogance of the Bulgarian criminal "businessmen". The Burgas Regional Inspectorate for Protection of Environment allowed the marshland of Slanchev Bryag to be dried and built upon. Now, the dunes around are scheduled to be sold out. The tourists who currently come to this resort are mainly retired ladies, Germans and Russians seeking cheap vacation and a quite high number of drug addicts. Similarly to Nesebar which it has actually engulfed, Slanchev Bryag has a record of racial-motivated attacks on tourists: two Swedish tourists of African origin were beaten at a Slanchev Bryag disco.

(ro) Slanchev Bryag (Sunny Beach): O fosta elita zona de resort, acum un oras extra populat si plin de constructii, acest loc arata clar nepasarea oamenilor de afaceri criminali din Bulgaria. The Burgas Regional Inspectorate pentru Protectia Mediului Inconjurator a dat voie mlastinii Slanchev Bryag de a fi uscata si construibila. Acum dunele din imprejurimi sunt programate pentru a fi vandute. Turistii care mai vin din cand in cand aici sunt in general femei in varsta, germani si rusi care cauta vacante ieftine si un numar foarte mare de drogati. Similar cu Nesebar care aproape sa scufundat, Slanchev Bryag are un record de atacuri anti-rasiste asupra turistilor. Doi turisti suedezi au fost batuti la discoteca lui Slanchev Bryag.

Синеморец

Синеморец: някога приятен курорт в Природен парк Странджа, а днес запречен с грозен жълт хотел тип "жълт мутрозамък" ("Белла Виста бийч клуб") насред плажа и бетонно ж.к. над него (“Стела Марис Апартментс”), които тотално унищожават Бутамята. Освен пълното скриване на морската панорама от Синеморец, тези два хотела са и основните доставчици на човешки фекалии за плажа. "Благодарение" на двете мутренски "чудеса" Синеморец вече не е желана дестинация.

(en) Sinemorets: This village used to be a pleasant sea resort. Now its beach is barred by ugly yellow hotels built directly on the coast.

(ro) Sinemorets: acest oras a fost odata o zona de resort la mare. Acum plaja acesteia este inchisa de un hotel mare urat galben construit direct pe nisip.

Разлог

Разлог: преди беше приятен планински курортен град. Днес е застроен мегаполис с "чийп пропъртис", който "нагризва" южния дял на Рила. На малкото незастроени места в Разложката котловина изкореняват местната растителност и внасят генно модифицирани треви, за да превърнат някогашната красива котловина в комплекс от голф-игрища.

(en) Razlog: this mountain town is now an overbuilt city "gnawing" the southern part of Rila mountain.

(ro) Razlog: Acest oras muntenesc este acum un centru chinuitor plin de constructii care creste la sud de muntele Rila.

Пампорово

Пампорово: бивш елитен планински курорт, днес презастроен град с изкуствен сняг. По планове на смолянската кметица трябва да свърже Смолян и Чепеларе в общ мегаполис.

(en) Pamporovo: a former elite mountain resort, now an overbuilt town with artificial snow. The mayor of Smolyan is planning to use Pampotovo as urban connection between Chepelare and Smolyan.

(ro) Pamporovo: o fosta zona de munte de elita, acum un oras extra populat de constructii cu zapada artificiala.


Това не е товарна рампа. Това е обичаен изглед от Пампорово
This is not a stock ramp. This is very usual view from Pamporovo.

Несебър

Несебър: бивш архитектурен резерват, днес пренаселено гето. Не е тайна, че общинта не се поколеба да унищожи архитектурни забележителности, за да ги замени с хотели. През 2007 г. отпадна от списъка на ЮНЕСКО емблематичната за Несебър вятърна мелница, която безнаказано се превърна в стена на хотел. Това обаче не попречи на общинарите да заплануват унищожаване на стария град и превръщането му в делфинариум. Даже и дюните са отдавна приватизирани по незаконния начин - чрез заменки. Снимката от в-к "Сега" показва бруталното унищожение на тези защитени обекти, които по законите на България могат да са единствено изключителна държавна собственост.

(en) Nesebar: This town used to be an architecture reserve and pleasant sea resort, now it is an overbuilt ghetto that has merged with Slanchev Bryag. In 2007, guards of a disco in this town killed a Swedish tourist of Iraqi origin by jumping on his head.

(ro) Nesebar: Acest oras era odata o rezerva arhitecturala si o zona maritima, acum este un cartier extra populat de constructii care sa amestecat cu Slanchev Bryag. Recent, garzile de corp ale unei discoteci au ucis un turist suedez originar din Iraq aruncandu-l in cap.

Къмпинг "Нестинарка"


Къмпинг "Нестинарка": на самия плаж "Нестинарка" незаконно са построени върху пясъка и пуснати в действие "Серенити беи" и "Саут Бийч"-огромни чудовища от бетон, около "Серенити бей" има още 4, като и в сезона багерите копаят и флексовете шумят. Казват, че гората, която е над плажа ще изчезне, за да се свържат грозните хотели в курортен комплекс с асфалт и бетон.

(en) Nestinarka Camping Site: On the very beach of Nestinarka was built the giant ugly Serenity Bay hotel. Around it, four more are in construction, with noisy machines working in the middle of the tourist season. It is very likely that the forest by the beach will be logged and replaced with asphalt and concrete.

(ro) Nestinarka Camping Site: La inceputul plajei Nestinarka a fost construit un hotel gigantic foarte urat pe nume de Serenity Bay. In jurul lui, alte 4 hoteluri se vor construi cu masini foarte zgomotoase care lucreaza in timpul sezonier deranjand turistii. Este foarte probabil ca padurea de langa plaja sa fie inlocuita cu asfalt si beton.

Къмпинги "Веселие" и "Смокиня"

Къмпинги "Веселие" и "Смокиня": с плаж, превърнат в строителна площадка. Плажът беше прекатегоризиран преди това като "земеделска земя", и придобит чрез "заменки". По този начин, собственик на тази изключително държавна земя (по Конституция) стана Йосиф Спиридонов. Върху дюните с използване на пясък от тях, за по-малко от 4 месеца е построен незаконно 5-етажен хотел - след стартирането на мандата на новия созополски кмет Панайот Рейзи.

Така изглежда къмпинг "Смокиня" през лятото на 2008 г. По официална информация виждате няколко палатки и една каравана.

Къмпинг "Арапя"

Къмпинг "Арапя": строеж на самия плаж, който ще премахне едноетажните бунгала, за да израстне някое поредно чучело от алуминиева дограма и пръскана мазилка. Жалко за красотата и магията на това място! Може би за последен път през 2007 г. сутрин към 6 ч. можеше да се видят делфините около скалите!

(en) Arapya Camping Site: This place had magic beauty; in 2007, possibly for the last time, at mornings at about 6 am dolphins could be seen by the cliffs. Now, there are construction works right on the beach. Some aluminium-concrete ugly building will replace the light 1-storey bungalows that served tourists so well.

(ro) Arapya Camping Site: acest loc a avut o magie frumoasa, in 2007, posibil pentru ultima data, in dimineti undeva pe la la ora 6, delfinii puteau fi vazuti de pe stanci. Acum sunt constructii care se desfasoara chiar pe plaja. O constructie urata din beton si aluminiu va opri lumina 1-storey bungalows care a servit turistii atat de bine.
Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.