Шеврон (Chevron)

Американската корпорация, прочула се с агресивното си отношение към природата в САЩ, Бразилия и Еквадор. В продължение на десетилетия компанията е отравяла природата и хората на Еквадор, но отказва да заплати почистването на замърсените от нея райони. В Бразилия компанията е глобена с 27 500 000 долара. В Ангола са осъдени на глоба от 2 милиона долара за причиняване на петролни разливи, в Калифорния - да заплатят 6 милиона долара за нарушаване на Закона за чистия въздух. В Ричмунд (Калифорния) са осъдени на глоба от 640 000 долара за замърсяване с 5 мегалитра токсична вода и дезинформация на населението.
През 2011 г. „Шеврон” спечели търг на българската държава за извършване на проучване за бъдещ добив на шистов газ в Североизточна България - основният производител на жито за България. Не е известно какви точно химикали ще използват за проучванията, но е известно че в сондажите се изполват агресивни вещества, които отравят водата и почвата.

За Шеврон работи посланикът на САЩ Джеймс Уорлик. Лобисти за Шеврон са и министрите от ГЕРБ - Бойко Борисов, Трайчо Трайков и Нона Караджова.
За Шеврон работят Димитър Иванов, Христо Казанджиев, Алекс Алексиев (сътрудник на ЦРУ), Кристалина Стойова (консултант на Тексако), Иво Инджев (защитавал и вкарването на ГМО в България), Атанас Тасев, Иван Костов (ДСБ) и бивши доносници на ДС: Васил Симеонов Балинов (Балтов), Иван Василев Хиновски (Хабов), Иван Драганов Василев (Сашо-11).
Против забраната за проучванията за шистов газ гласуваха само депутати от ДСБ: Иван Иванов, Екатерина Михайлова, Веселин Методиев, Асен Агов, и Михаил Михайлов (от СДС)


Картата вече е разграфена.

Тук - списък на концесиите и процедуррите за нефт и газ

От тук - достоверна и точна информация по проблема
Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.