Картала

Ски-център "Картала"
Незаконен проект на община Благоевград за ски-център с хотели и ваканционно селище на територията на Национален парк Рила. Построен е незаконен кабинков лифт с крайните му станции и поддържащи пътища. За осигуряване на терен за незаконния хотел, архитектите са проектирали изместване руслото на река Благоевградска Бистрица, отново на територията на парка (Национален парк Рила е изключителна държавна собственост и всяка строителна дейност е забранена).
През 2006 г. проектът за ски-курорт "Паничище-Езерата-Кабул" е върнат от МОСВ, тъй като по-голяма част от него навлиза в НП "Рила". След политическото уволнение на директора на парка, през юли 2007 г. реализацията на неодобрения проект започва с множество незаконни действия, вкл. на територията на НП "Рила".

ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ:
1. Закон за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие, но РИОСВ – Благоевград отказва да установи административни нарушения.
2. Закон за горите - незаконни сечи с цел преустройство на трасето на ски-пистата, строителството на долна лифтова станция и прокарване на временни пътища за строителството на лифта. РУГ Благоевград е подал сигнал, на база който е установено, че в КВС от 2005 г. е нанесено увеличение площта на общинските имоти (писта и имоти за застрояване около първа лифтова станция), но от ДАГ не са съгласувани нови предложения за замяна изключване на земи и гори от горския фонд след 1985 г.
3. Закон за устройство на територията
3.1 Разрешително за строеж №232/26.05.2006 г. е издадено от Община Благоевград в нарушение на чл. 144(4) от ЗУТ.
3.2 Строителството на долна лифтена станция излиза извън предвидените в ПУП линии на застрояване.
3.3 Строителството на горна лифтена станция се извършва без разрешително за строеж.
3.4 Община Благоевград моли с писмо гражданите да им осигурят превоз и снегобрани за да могат служители на общината да извършат проверка на незаконните строежи.
4. Закон за държавната собственост. Строителството на горна лифтена станция се извършва без учредено право на строеж в държавен поземлен фонд.
5. Закон за защитените територии. С подробния устройствен план (ПУП) на ски-център Картала се предвижда застрояване на Национален парк "Рила".

Бисери от пиринската преса

Както разбрахме със закъснение, според два пирински вестника "Вяра" и "Струма" неидентифицирани "екоактивисти от нерегистрирана организация БГ НАТУРА заплашват депутата от ВМРО Борис Ячев с линч". Това е по негови твърдения. Реакцията на господин Ячев е по повод въпрос, който изпратихме до него - дали има нещо общо с проекта за унищожаване на "Кулиното" и до каква степен е подкрепял акциите на Веселина Дърпатова. Причината да изпратим този въпрос е, че напоследък получаваме предложения за добавяне на Ячев в Списъка, но информацията за действията му е доста противоречива. Точно по тази причина поискахме отговор от него самия и му поставихме срок, след който ще се чувстваме морално свободни за добавянето на името му в Списъка.
Не получихме отговор от г-н Ячев, но за сметка на това прочетохме две вестникарски измишльотини.
За да не останат българските граждани дезинформирани, изпратихме писма до г-н Ячев и до в-к "Вяра" с някои уточнения за сайта, както и покана за участие в нашия форум, където всеки може да изрази свободно възгледите си.
Г-н Ячев може сам да реши - дали да продължи с нереални "събития" в регионалните вестници, или да прояви това което се очаква от членовете на иначе уважаваната от всички партия ВМРО - смелост и доблест. Очакваме господин Ячев тук.

Понеже във вестниците има вече какви ли не лъжи за този сайт, сме длъжни да повторим това, което виждате на всяка страница в блога. Черният списък не е сайт на екологична организация. Участниците в писането на Черния списък са обикновени хора, които не членуват в политически партии или в неправителствени организации. Всеки може да участва в писането на Списъка. Всеки може да използва информацията от Списъка както намери за добре. Толкова ли е страшно това, господин Ячев?
Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.