Панайот Рейзи

Кмет на Созопол, известен с грандиозните си действия за бетониране на брега на Созопол и с ненормалното разширяване на града по бреговата ивица.
Заловен на 1.11.2009 г, в местността Козарката до отстреляна от него бременна кошута.
Обясненията му пред горските и по-късно в полицията били, че е събирал гъби.

Елаците Мед

Системното замърсява въздуха и река Тополница и подпочвени води в община Чавдар.
Отчетени са мед, манган и активна реакция на рН в отпадъчните води.
За строеж на ново хвостохранилище са навлезли в територия от Натура 2000.

Асарел-Медет

Фирма за добив на цветни метали, отговорна за замърсяване на река Луда Яна (15.06.2010), Долното течение на Река Тополница и отравяне на много речни обитатели. Фирмата не е уведомила местното население за отравянето на реката.
Проверка на РИОСВ - Пазарджик показва, че източникът на замърсяването е "Асарел Медет" Панагюрище и причината - затлачена канавка с богати разтвори от окисния отвал на обекта. Част от тези замърсени води, заедно с твърд отток са се влели в река Асарелска, оттам в река Банска Луда Яна. Според местните предприятието редовно използва подобни силно дъждовни дни, за да изпуска натрупаните в хвостохранилището отрови.
Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.