Бисери от пиринската преса

Както разбрахме със закъснение, според два пирински вестника "Вяра" и "Струма" неидентифицирани "екоактивисти от нерегистрирана организация БГ НАТУРА заплашват депутата от ВМРО Борис Ячев с линч". Това е по негови твърдения. Реакцията на господин Ячев е по повод въпрос, който изпратихме до него - дали има нещо общо с проекта за унищожаване на "Кулиното" и до каква степен е подкрепял акциите на Веселина Дърпатова. Причината да изпратим този въпрос е, че напоследък получаваме предложения за добавяне на Ячев в Списъка, но информацията за действията му е доста противоречива. Точно по тази причина поискахме отговор от него самия и му поставихме срок, след който ще се чувстваме морално свободни за добавянето на името му в Списъка.
Не получихме отговор от г-н Ячев, но за сметка на това прочетохме две вестникарски измишльотини.
За да не останат българските граждани дезинформирани, изпратихме писма до г-н Ячев и до в-к "Вяра" с някои уточнения за сайта, както и покана за участие в нашия форум, където всеки може да изрази свободно възгледите си.
Г-н Ячев може сам да реши - дали да продължи с нереални "събития" в регионалните вестници, или да прояви това което се очаква от членовете на иначе уважаваната от всички партия ВМРО - смелост и доблест. Очакваме господин Ячев тук.

Понеже във вестниците има вече какви ли не лъжи за този сайт, сме длъжни да повторим това, което виждате на всяка страница в блога. Черният списък не е сайт на екологична организация. Участниците в писането на Черния списък са обикновени хора, които не членуват в политически партии или в неправителствени организации. Всеки може да участва в писането на Списъка. Всеки може да използва информацията от Списъка както намери за добре. Толкова ли е страшно това, господин Ячев?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.