Кабус бин Саид ал Саид

Кабус бин Саид ал Саид - Султан на Оман, който независимо от българските закони, си е присвоил (със съучастие на Станишев, Доган и Сакс-кобургготски) най-високата планина в България и планира да я залее с бетон под името "Супер Боровец". Саид е единственият държавен глава в света, който директно погазва българските закони, включително и Конституцията. Саид е и основен вложител във фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).
(en) Qaboos bin Said Al Said - Sultan of Oman, who independently of the Bulgarian laws , have misappropriated, (in collaboration with Stanishev, Dogan and Saxe-Coburg-Gotha) the highest Bulgarian mountain, and plans to splash it with concrete under the name "Super Borovets". Said is the only head of state, directly transgressing the Bulgarian laws, including the Constitution.

(de) Qaboos bin Said - Sultan von Oman, der unabhangig vom bulgarischen Gesetz, das hochste Gebirge Bulgariens (in Mittaterschaft mit Stanishev, Dogan und Sekskoburggotski/Sachsen-Koburg-Gotha) enteignet hat und plant es unter dem Namen "Super Borovetz" mit Beton zu ubergiessen. Said ist das einzige Staatsoberhaupt, das direkt die bulgarische Gesetze inklusive die bulgarische Konstitution ubertritt.

(it) Kabus bin Said Al Said – il sultano di Oman che espropria il Parco nazionale del Rila con l'aiuto della coalizione tra Sergej Stanišev, Dogan e Simeone di Sassonia-Coburgo-Gotha e vuole ricoprirlo con cemento per lo scopo di „Super Borovec“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.