Оазис тур АД

Една от двете фирми, които са заличили плажа на къмпинг Оазис, като са го застроили на 100% и са отклонили течението на реката. Блокирали са и достъпа до брега.

Управител на "Оазис тур" АД е Тома Томов. С равни дялове в дружеството като собственици участват компаниите "Булгар чех инвест холдинг" и "Лазурен бряг". Третият акционер е фирмата "Елпибор". Компанията е регистрирана през 2002 г. с предмет на дейност туризъм и туроператорска дейност.

АСПИ груп ООД

Една от фирмите, които заличиха плажа на къмпинг "Оазис". Заедно с "Оазис тур" са застроили целия плаж и са променили руслото на р. Потурнашка.

Собственици на "АСПИ груп" ООД са братята Петко и Владимир Кисьови. Компанията е регистрирана през 2007 г. с предмет на дейност общо строителство на сгради и строителни съоръжения. Притежава 20% от веригата магазини за бяла техника "Волта", както и няколко бази за оранжерийно производство на зеленчуци. Преди години двамата братя бяха глобени с 31 000 лв. от кмета на Варна за незаконно изсичане на 30 редки дървета.
Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.