Христо Ковачки

Христо Ковачки: измамник, укрил за 4 години данъци на обща стойност 16 000 000 лева.
Само за периода 2007-2008 г. Ковачки е придобил чрез заменки общо 3000 дка в Рила. Сделките са свързани с проекта за ски зона „Искровете – Говедарци – Мальовица“. В замяна държавата получава 10 198 дка гори в Своге, изкупени на безценица по 150-200 лв. за декар.
Предполагаем извършител е на незаконна строителна дейност на територията на връх Мусала. Същият планира да застрои района на Искровете и да го разпродаде като апартаменти, с което ще унищожи връх Мальовица. Фирмите зад които стои са "Ел Ем Импекс" и "Надар 2006". През 2008 г. в съучастие с шефа на ДАГ (бившо НУГ) Стефан Юруков е цапцаросал 3000 декара гори в Рила чрез заменки.
Кратко описание на далаверата:
През 2006 г. правителството "отложи" приемането на Натура-зоната "Рила Буфер", за да даде време на Георги Велчев, Кабус бин Саид, Братя Галеви и Христо Ковачки.
По данни от Агенцията по вписванията и Картата на възстановената собственост от 2005 и 2008 г., през 2007 и 2008 г., точно в тази "отложена" зона ДАГ е разпоредила създаването и предоставянето чрез замени на 3000 дка държавни горски имоти, предназначени за изграждането на ски писти, лифтове и хотелски комплекси в землището на село Говедарци и на границата на Национален парк Рила.
През 2007 г. неговата фирма „Агролес“ е заменила около 4000 декара гори край град Мездра с 1200 декара земя около рилския връх Мальовица. Във връзка с тази заменка се водят дела от страна на Българския туристически съюз, който си иска хижата. Фирмата „Агролес“ обаче се оказва фантом – и липсва валиден адрес, на който да получи съдебна призовка.
Проектът „Искровете–Говедарци–Мальовица” се разработва като Общ устройствен план (ОУП) от смесеното дружество „Надар 2006”, представлявано от фирмата „Ел Ем Импекс” на Христо Ковачки и Община Самоков. Фирмите, за които е установено, че са получили държавни гори в обхвата на проекта, са „Грейд 2004”, „Агросим” и „Ел Ем Импекс”. Справка в информационно-правните регистри сочи, че те са свързани с Христо Ковачки. Останалите имоти с формата на писти са заменени с неустановена до момента фирма.
Чрез замени гореспоменатите фирми са придобили всички писти в курортен комплекс „Мальовица” и над с. Говедарци, включително терените под ски съоръженията на Български туристически съюз.
Българската държава, нарушавайки чл. 87 от Договора за Европейския съюз, е предоставила на фирмите на Христо Ковачки горски имоти без търг и при явно незачитане на конкурентите условия на европейския пазар. Тези имоти съвпадат с проектираните в общия устройствен план ски-съоръжения и застроителни ядра. Средните пазарни цени на имотите в предвидени за застрояване територии в землището на с. Говедарци вървят по около 120 лв./кв.м по данни на брокери, но замените за Ковачки са извършени при средна цена до 5 лв./m2.
В нарушение на европейската директива за стратегическа екологична оценка и директивите за Натура 2000, ДАГ е съдействала за предварителното осъществяване на ОУП на ски курорта, без да е завършена процедурата по Екологична оценка и Оценка за съвместимост с Натура 2000, с абсурдни за Национален парк Рила трасета на ски писти и лифтове.

(en) Hristo Kovachky - the supposed illegal builder on the territory of Mussala peak. The same plans to overbuild the area of Iskrovete and to resell it as appartments, and with that will destroy Malyovitsa peak. His companies are "L.M.Impex" and "Nadar 2006".

(de) Hristo Kovatschki - der mutmaßliche Täter der illegalen Bauarbeiten auf das Territorium vom Gipfel Musala. Der selbe plant das Gebiet der Iskrovete (die Iskar-Flüsse) zu bebauen und es als Wohnungen auszuverkaufen, womit er den Gipfel Malioviza vernichten wird. Er steht hinter den Gesellschaften "LM Impex" und "Nadar 2006".

(it) Hristo Kovački – il probabile proprietario delle società „LM Impex“ e „Nadar 2006“ che ha intenzioni di edificare l'area di Iskrovete e di venderla come appartamenti di vacanza.

10 коментара:

 1. Има си хас ХРИСТО КОВАЧКИ да не иска да ГЛЪТНЕ и РИЛА!!! Този човек дава ли си сметка какво е РИЛА за нас БЪЛГАРИТЕ?-справка УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ.НО Б О Г и на него ще му въздаде каквото си е сам сътворил!

  ОтговорИзтриване
 2. Казвам се Ивайло Ганчев,работя като технолог при Христо Ковачки,ама съм педал,обичам мъжете,е ако имам фенове да ми пишат тук

  ОтговорИзтриване
 3. mnogo pederasi rabotyat v ,,brikela,, i pove4eto sa kam specialnite otdeli nare4eni proveryava6ti-maloumnici s djip

  ОтговорИзтриване
 4. Прост човек - женен е за порно певица. Това е достатъчно като характеристика.

  ОтговорИзтриване
 5. Христо Ковачки чрез "ЕЛ ЕМ Импекс" владее един чуден завод - златна мина в с.Габер, общ.Драгоман, за събиране, съхранение и преработка на стари автомобилни гуми. Завода е единствен в България. Съгласно дългосрочен Договор с Министерство на околната среда и водите трябва да събира старите гуми от цялата страна. Че, не се събират гумите е ясно и на малките деца. В завода има един разтараляскан ТИР и едно мижаво камионче за обиколки из цяла България. Но пък схемата е супер измислена - срещу фалшиви Протоколи предавани в Министерството за събрани тонове стари гуми от всички мини и негови предприятия и "фалшиви" фактури разменени пак между негови фирми за продаден гумен гранулат си прибира чисти 5 милиона лева на година. Красота, нали? Според Протоколите в мини Черно море, Станянци, Чукурово, Бели брег, Перник открит въгледобив, Бобов дол и други излиза, че те там не копаят въглища, а стари гуми.

  ОтговорИзтриване
 6. ДО

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

  „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"  КОПИЕ:

  КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК

  МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

  ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

  МЕДИИ  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  Изпращаме Ви сигнал и доказателства за тежки криминални престъпления осъществени от организираната политическа престъпност и поставените и лица в Държавната агенция по горите /ДАГ/, общински съвети и кметове на община Самоков и община Своге, политическата партия Движение за права и свободи и бизнесменът Христо Ковачки с представляваните от него фирми. Налице са явно нарушаване на общественият интерес от страна на всички компетентни институции и властващи политически сили при управлението на държавната и общинска собственост в полза на трети лица.

  Държавната Агенция по Горите (ДАГ) подпомага реализирането в Рила планина на проекта за ски курорт „Искровете – Говедарци – Мальовоца" , предствян в медиите от г-н Христо Ковачки като негов проект. Не остава съмнение, че в условията на корупционни практики и в явно нарушение на чл. 87 от Договора за създаване на Европейската общност, през периода 2006-2008 г. ДАГ е приложила незаконосъобразна държавна помощ на група фирми:

  1.Разпореждане с държавни имоти посредство процедура на „делба на имоти" от държавния горски фонд в земл. на с. Говедарци, общ. Самоков (по реда на Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост) с цел създаването на нови държавни горски имоти, явно предназначени за изграждането на трасета на ски писти и ски лифтове съгласно неодобрения проект за Общ Устройствен План (ОУП) на ски курорта „Искровете – Говедарци – Мальовоца" (Прил. 2). Новосъздадените имоти са установен на база представените от Агенцията по вписванията разпоредителни сделки (Прил. 1) и сравнение на Картите на възстановената собственост (понастоящем кадастрална карта) от 2005 г. и 2008 г. (Прил. 3 и 4).

  2.Разпореждане с държавни имоти чрез реализиране на „заменки" касаещи държавни имоти с площ от над 3000 дка в землището на село Говедарци с частни имоти от района на община Своге, собственост на фирми свързани с Христо Ковачки (Грейд 2004, Агросим, Ел Ем Импекс и др. – Прил. 1). Без търг и при явно незачитане на конкурентите условия на европейския пазар (виж Прил. 5), фирмите свързани с Христо Ковачки получават точно тези имоти по границата на Национален парк Рила, които в неодобрения проект за Общ Устройствен План (ОУП) на ски курорта „Искровете – Говедарци – Мальовоца" (Прил. 2 и 4) са предвидени за изграждането на ски писти, ски лифтове и хотелски комплекси.

  Забележка. Заменените гори в Община Своге са от продадените около 70 квадратни километра гори и земи през 2005 - 2006г. Тогава са „продадени" над 60 хиляди дка първокачествени букови гори за по 150-250 лв на дка., в полза на - „Бета Форест"ЕООД, "Мирта Инженеринг"ЕООД, „Пийсланд" ЕООД, "Ганчев" ЕООД, „Лендитур"ООД. (Прил. 9).

  Последващото препродаване на заграбените в Своге гори от едни обръчи от фирми на други - трети „добросъвестни" лица в случая на фирмите на Ковачки, цели прекъсване на възможността по съдебен ред да се възстановят заграбените общински гори в Своге. Чрез тези деяния осъществени преди няколко години от МЗГ, и последвалите ги не по малко престъпни замени, олигарсите са вече собственици на стратегически за България територии – в Искровете - Говедарци, Камчийски пясъци, Боровец и Самоков, вероятно и на други настоящи и потенциални курорти.

  В този случай ДАГ няма повод да твърди, че не е знаела какви гори заменя, след като сама е разпоредила делбата на съществуващи и създаването на нови имоти в държавния горски фонд с цел трасирането на ски писти и лифтове и последващото им предоставяне чрез заменки.

  Факти:

  1. Проектът на Курортно Туристическа Локализация (КТЛ) „Искровете – Говедарци – Мальовица" (Прил. 2) се разработва под формата на Общ Устройствен План (ОУП) от смесеното дружество Надар 2006, представлявано от фирмата Ел Ем Импекс на Христо Ковачки и Община Самоков.

  2. Фирмите, за които е установено, че са получили държавни гори в обхвата на проекта са Грейд 2004, Агросим и Ел Ем Импекс (Прил. 1 и 6.), които съгласно справка в публичния регистър СИЕЛА са свързани с г-н Христо Ковачки.

  3. Чрез замените гореспоменатите фирми са придобили съществуващите писти в к.к. Мальовица и над с. Говедарци, включително под ски-съоръженията на Българския Туристически Съюз (Прил. 4 и 5).

  4. Замените са извършени при средна цена до 5 лв./кв. м. Средните пазарни цени на имотите в предвидени за застрояване територии в землището на с. Говедарци вървят средно 120 лв./кв.м (справка www.imoti.net, прил. 7 и 8). Това е факт, който сочи осъществяване на чл. 220 (1) от Наказателния кодекс.  5. Замените са с оценка 5 лв /кв.м. или 5000 лв на дка, а закупените от Община Своге гори за 0,2 лв/кв.м. или за 1/25 от стойността им. Осъществен е чл. 220 (1) от Наказателния кодекс от Община Своге и бившия кмет и настоящ областен управител на област София.

  6. В нарушение на Европейската директива за Стратегическа Екологична Оценка и Директивите за Натура 2000 (транспонирани съответно в ЗООС и ЗБР), чрез въпросните заменки българската държава в лицето на Държавната Агенция по Горите е съдействала за предварителното осъществяване на ОУП на ски курорта без да е завършена процедурата по Екологична оценка и Оценка за съвместимост с Натура 2000. Предварителното определяне на местоположението на ски инфраструктурата и застроителните ядра лишават от смисъл процедурите по Екологична оценка и Оценка за съвместимост, имащи за основна цел разглеждане на проектни варианти и предотвратяването на проекти, водещи до унищожението на местообитания и видове опазвани в Европейската мрежа Натура 2000.

  7. Въпреки, че още през 2005 година сезирахме министър председателя Станишев и комисията за борба с корупцията в НС с данни за престъпното заграбване на десетки хиляди дка гори в Своге, както и предполагаемото бъдещо заменяне на тези гори в атрактивни места, виждаме, че г-н премиера и парламентарната комисията, в нарушение на Конституцията с активното си съдействие подпомагат това престъпление /(Прил. 10 и 11).

  Незвисимо от многото публикации в пресата (Прил. 12) и предавания по телевизия „Канал 3” и ТВ Скат, прокуратурата не се самосезира, въпреки че става дума за вреда от над 100 милиона лева само от продажбата на гори в Своге. Не е проведен и одит от Сметна палата в МЗГ. Нещо повече, декември 2008г Бойко Великов от Комисията за борба с корупцията в НС внася съвместно с г-н Калинов / председател на комисията по земеделие и гори в НС/ закон за изменение и допълнение (ЗИД) на закона за горите /Приложение 13/. С това деяние двамата председатели на комисии в НС предлагат на Народното събрание да узакони заграбените стратегически за държавата обекти - вододайните зони на България, Черноморието и потенциалното им застрояване. Както ще видите в Приложение 13, ЗИД урежда нова държавна помощ за инвеститорите Цеко Минев, Кирил Асенов, Христо Ковачки, Славейко Стайков, Георги Крумов и другите олигарси поставени лица на БСП, НДСВ и ДПС за изграждането на ски курортите им във Витоша, Пирин, Родопите и Рила.  8. Голяма част от територията на проектирания ски курорт попада в тази част от защитена зона „Рила" по Директивата за птиците, която бе отхвърлена с Решение 122/02.03.2007 г. от Министерски съвет. Против това неправомерно решение на Министерски съвет Европейската комисия предприе наказателна процедура в началото на юни 2008 година.  Настояваме да бъде потърсена наказателна отговорност от всички лица съдействали за заграбване на стратегически за България територии. Разпоредителните сделки с държавни и общински гори и земи счетени за недействителни, незаконните съоръжения и строежи премахнати и засегнатите територии рекултивирани.

  Приложения:

  1. Справка в Агенцията по вписванията в гр. Самоков относно разпоредителните сделки („заменки") на имоти от ДГФ в полза на фирми свързани с Хр. Ковачки.

  2. Официални карти на ОУП на КТЛ „Искровете – Говедарци – Мальовица"

  3. 4. и 6. Карти на земл. на с. Говедарци със замените

  5. Становище на БТС

  7.и 8. Справки от интернет страници за недвижими имоти.

  9. Справка за придобитите гори и земи в Община Своге от обръчите от фирми

  10. Сигнал до премиера Станишев за престъпното придобиване на земи и гори от фирми

  11. Сигнал до комисията за борба с корупцията в НС

  12. Публикации в пресата за заграбването на горите на Своге.

  13. Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на закона за горите с вносители Калинов и Великов и сигнал до институциите от 16 декември 2008 г.  Дата

  28 декември 2008 г.

  С уважение:

  Константин Дичев

  Управление Природни Ресурси

  Граждани за Рила

  За да остане природа в България

  E-mail kdichev@gmail.com

  GSM: 0886 966 583


  --
  Константин Дичев
  Управление природни ресурси
  Граждани за Рила
  За да остане природа в България
  e-mail kdichev@gmail.com
  www.forthenature.org
  GSM: 0886 966 583

  ОтговорИзтриване
 7. Искам да разбера чии пари стоят зад това жалко човече Христо Ковачки, както и зад грандоманските му планове за съсипването на Рила. Защото така като го гледам е с интелектуалния потенциал на САМОКОВСКИ КОМПИР.

  ОтговорИзтриване
 8. Ковачки, ще ти се еб-е майката, помияр долен

  ОтговорИзтриване
 9. СТОЙЧО ВАНГЕЛОВ19.07.2012 г., 13:15:00 ч.

  ИДИОТИ, ЗАЩО ЗАВИЖДАТЕ НА ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧЕСТЕН ЧОЕК, ДАВАЩ ПОМИНЪК НА 12000 ДУШИ.ВИЕ НЕ ЗНАЕТЕ С КАКВА БАЩИНСКА ГРИЖА ПОДХОЖДА КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕДНИТЕ И ГЛАДНИТЕ.

  ОтговорИзтриване
 10. Стойчо, пуснах ти коментара. Сега вече можеш да се обадиш на този "изключитлно честен човек", за да ти плати обещаното.

  ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.