Рийс интернешънъл

"Рийс интернешънъл" ЕАД - фирма (собственост на Raiffeisen Centrobank AG), според която е неясно съществуването на Камчийските пясъци и по този повод е решила да ги превърне в незаконна строителна площадка. За тази цел фирмата е изкупила от държавата 400 декара дюни, оценени на 14 стотинки за квадратен метър. Когато все пак се оказа, че покупката на земя в защитена територия е незаконна, "Рийс Интернешънъл" подкупиха ВАС и статутът на защитената територия падна.

(en) Rees International - a company owned by Raiffeisen Centrobank AG. It bought from the state 400 decares of dunes in Kamchia Sands Protected Area estimated to cost only EUR 0.07 per square meter, whilst the rating lies by EUR 50 per square meter. Then the company claimed that the status of the protected area is unclear and began illegal construction works. When it became clear that the purchase of this land was violating the law, Rees International successfully appealed the protection status of Kamchia Sands in court. It is largely thought that the company bribed the Supreme Administrative Court to judge in its favour.

(it) Rees International – una società controllata dalla Raiffeisen Centrobank AG, secondo la quale l'esistenza delle „Sabbie di Kamčia“ è incerta e quindi le ha trasformate in un cantiere edile. Ha comprato dallo Stato 40 ettari di dune nell'area protetta „Sabbie di Kamčia“ al prezzo di EUR 0.07 per metro quadrato. Quando si è scoperta la frode, la società ha ricorso la protezione dell'area e comprando la Corte Suprema Amministrativa, ha ottenuto quello che voleva.

(ro) Rees International - O companie detinuta de Raiffeisen Centrobank AG, a cumparat de la stat 400 dune in Kamchia Sands Protected Area estimate la un cost total de doar 0.07 euro pe metru patrat, unde normal metrul patrat este de 50 de euro. Apoi compania a spus ca este neclar statutul de arie protejata si au demarat constructia ilegala. Cand a devenit clar ca, cumpararea ilegala a acestui pamant este ilegala, Rees International a reusit sa aduca in instanta statusul de zona protejata a Kamchia Sands. Este o mare banuiala ca aceasta companie a mituit Curtea Suprema de Administratie (Supreme Administrative Court) sa judece acest proces in favoarea lor.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.