Златни пясъци

Златни пясъци: някога малък елитен курорт, днес презастроен жилищен комплекс, който навлиза незаконно в Национален парк Златни пясъци.
В Държавна дивечовъдна станция Балчик и Държавно лесничейство Варна през 2005 г. са заменени 3000 дка държавен горски фонд покрай морето. Гори от буферната зона на Природен парк Златни пясъци са заменени с частни в горския фонд на Асеновград. Вече са започнали сеч и строежи на няколко дка в буферната зона на природния парк. Установи се, че министър Нихат Кабил е заменил над 6000 дка в Златни пясъци, Каварна и Шабла.

(en) Zlatni Pyasatsi (Golden Sands): formerly a small elite resort, now an overbuilt residential area illegally spreading inside Zlatni Pyasatsi National Park.

(it) Parco naturale Sabbie d'oro

(ro) Zlatni Pyasatsi (Nisipurile de Aur): o elita, fosta zona de resort, acum o zona care este supra aglomerata de constructii care se raspandeste ilegal in Zlatni Pyasat si National Park

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.