Национален парк Рила

Национален парк Рила: унищожава се в момента с незаконните строежи на "Супер Боровец" (притежава се незаконно от султана на Оман) и "Супер Паничище" (на Милен и Георги Велчеви), Искровете, Картала и строежите над Разлог.
Незаконното унищожение на най-високата планина на Балканския полуостров става с активната помощ на тройната коалиция (БСП, ДПС и НДСВ), и дебелокожото бездействие на МОСВ.
За да не пречи на "инвестициите" на мафията, директорът на националния парк беше уволнен.

(en) Rila National Park - a subject of destruction with the illegal resorts "Super Borovets" (illegal property of the sultan of Oman), "Super Panichishte" (property of Milen and George Velchev) and the projects of Iskrovete and Kartala.
The illegal destruction of the highest Balkan mountain runs with the active help by the triple coalition (Bulgarian Socialist Party, Movement for Rights and Freedoms, and National Movement Simeon II), and the bull's inactivity from the Ministry of Environment and Water.

(it) Parco nazionale del Rila – si rovina adesso dal Super Borovec e Super Paničište.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.