Национален парк Пирин

Национален парк Пирин - силно увреден от фирмата "Юлен" (незаконни лифтове и ски-писти) и от Първа инвестиционна банка (и двете собственост на Цеко Минев), със съдействието на Александър Краваров. След завършеното унищожаване на националния парк в района на Банско и започналото унищожаване в района на Добринище, фирмите Юлен и Главболгарстрой изявиха намерение за нов унищожителен проект, този път в района на Кулиното (не само в Национален парк Пирин, но и с въздействие върху биосферен резерват) - този път с помощта на Веселина Дърпатова (анти-Натура активистка от партията "Зелена България"). Депутатът Борис Ячев е декларирал подкрепата си за този незаконен "курорт".
Унищожаването на природата край Разлог е започнала още през октомври 2005 г., когато фирмата “Пирин голф холидейз клуб” АД масово изкупува гори в Троян (млади насаждения) от частници, на безценица. Изкупените "гори" по-късно са заменени за гори край Разлог (по границата на националния парк), с цел да бъдат унищожени и да бъдат превърнати в голф-комплекс. Над Разлог е вече построен цял град в полите на Пирин.

(en) Pirin National Park destroyed by the company Ulen and First Investment Bank (properties of Tseko Minev), and Glavbolgarstroy (property of the Russian mafia), in colaboration with Alexander Kravarov.

(it) Parco nazionale del Pirin – drasticamente rovinato dalla società Yulen e First Investment Bank (tutti due controllate da Tzeko Minev) con la collaborazione di Alexander Kravarov.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.