Природен парк Странджа

Природен парк Странджа - временно заличен от ВАС, за да бъде легализиран един незаконен строеж на "Краш 2000". В момента статутът на Странджа е спасен, но и незаконният строеж на "Краш 2000" все още не е съборен, и даже се довършва!
Нов опит за узаконяване на незаконите сгради беше направен в началото на 2008 г., когато беше предложен общ устройствен план на общината, в който е предвидено 100% застрояване на брега и отнемане на територии от природния парк.


Този незакоен бардак беше причина за опит за заличаване на Природен парк Странджа

(en) Strandja (Strandzha) Nature Park - was temporarily stripped of its protected status by the Supreme Administrative Court in order to legalize an illegal construction of Krash 2000 Company. Currently, the nature park is savable but is still in peril because the illegal Krash construction isn't yet demolished.
Тhe beginning of 2008 brought yet another attempt at the legalization of the otherwise illegal construction with the submission of a general structure plan of the municipality, which provides for the total overbuilding of the beach area and seizing territory from the nature park.

(it) Parco naturale dello Strandža – temporaneamente annullato dalla Corte suprema per legalizzare il villaggio vacanza „Perla d'oro“ della Crash 2000. Ora il suo statuto è salvato, ma l'edificio illegale di Crash 2000 non è ancora demolito.

(ro) Strandja (Strandzha) Nature Park - a fost retras temporar statutul de zona protejata de Curtea Suprema de Administratie ca sa dea voie constructiei ilegale a companiei Krash 2000 Company. In momentul de fata, parcul natural poate fi salvat dar este inca in pericol deoarece constructia ilegala a companiei Krash nu este demolata inca.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.