Йордан Дардов

Йордан Дардов - Зам.министър на околната среда и водите. Разрешил строежи без ОВОС между Синеморец и Бутамята (до защитената местност "Устието на Велека", в природен парк "Странджа"). Освен това, министерството на Дардов изпраща писмо, с което разрешава на "Краш 2000" да строи на територията на природен парк "Странджа" без ДОВОС. Подписът на Дардов под това писмо впоследствие се оказва фалшифициран, но все още няма обяснение защо подправеният документ носи печата на министерството и има изходящ номер. Освен това Дардов е участник в унищожаването на р. Вая.

(en) Yordan Dardov - Deputy Minister of Environment of Water. He allowed construction works without Report of Estimate of Impact on Environment between the village of Sinemorets and the beach of Butamyata. (This spot is located inside Strandja Nature Park, next to Veleka Outflow Protected Area). Dardov's Ministry issued a letter allowing Krash 2000 Company to build inside Strandja Nature Park without Estimate of Impact on Environment. Dardov's signature under that letter subsequently turned out to be forged, but nobody has yet given any explanation why the forged document carries the Ministry's seal and has an outgoing number.

(it) Yordan Dardov – il viceministro dell'ambiente che permette lavori di costruzione senza valutazione dell'effetto sull'ambiente nella zona fra il villaggio di Sinemorets e la spiaggia di Butamyata. (il luogo si trova dentro il parco nazionale Strandža, vicino alla riserva naturale „Estuario di Veleka“). Il ministero di Dardov invia la licenza edilizia alla società „Crash 2000“ e permette lavori di costruzione dentro il Parco naturale dello Strandža senza valutazione dell'effetto sull'ambiente. Poi giurò che la sua firma è stata falsificata, ma non spiegò come la licenza è stata timbrata e numerata dal Ministero dell'Ambiente.

(ro) Yordan Dardov - Ministru adjunct al Apelor si Mediului. A permis constructia fara un raport de estimare al pagubelor asupra mediului intre satele Sinmorets si Butamyata. Locul este situat in interiorul parcului natural Strandja. Minsterul lui Darkov a emis o ordonanta care a permis companieie Krash 2000 sa demareze constructii in cadrul parclui Strandja fara un raport de mediu. Mai tarziu s-a aflat ca semnatura minisrului era falsa dar nimeni nu a oferit nici o explicatie de ce documentul falsificat era stampilat si avea numar de iesire.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.