Илия Симеонов

Илия Симеонов - бивш шеф на Националното управление по горите (НУГ), който един ден преди закриването на НУГ е подписал престъпна замяна на брега на Балчик срещу разпокъсани имотчета в цялата страна и по този начин е ощетил държавата (казано иначе - данъкоплатците) с 60 000 000 Евро.

(en) Iliya Simeonov - former head of the National Board of Forestry, one day before the closing down of NBF have signed a criminal barter of the seacoast near Balchik to separated estates in the country, and in this way he have injured the state (viz.- the taxpayers) with 60,000,000 Euro.

(de) Ilia Simeonov - Ehemaliger Shef von der Nationalen Forstverwaltungbehorde (FVB), der einen Tag vor der Schliessung der FVB einen kriminellen Austausch unterschrieben hat. Somit hat Simeonov die Kuste bei Balchik gegen kleine fragmentierte Grundstucke im ganzen Land ausgetauscht und auf diese Weise den Staat (d.h. die Steuerzahler) mit 60 000 000 Euro reingelegt.

(it) Iliya Simeonov – ex-capo del Direttorato nazionale dei Boschi (NUG) che un giorno prima della chiusura del direttorato ha concesso scambi di terre sul litorale e ha svantaggiato lo stato e i contribuenti con 60 milioni euro.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.