Райфайзен Банк

Raiffeisen Centrobank AG - банка, която си позволи да приватизира изключителната държавна собственост "Камчийски пясъци" чрез дъщерната си фирма "Рийс интернешънъл" - лепна и етикет "земеделска земя", като след това я купи по 14 стотинки за m2, понеже дюните не стават за земеделие.

(en) Raiffeisen Centrobank AG - through its daughter company Rees International, this bank bought land in the Kamchia Sands area, which was public state property. First, this land was proclaimed agricultural, then the bank paid only 0.07 EUR per square meter because the dunes were not fit for agriculture.

(it) Raiffeisen Centrobank AG – la banca che ha privatizzato il demanio Sabbie di Kamčia attraverso il sussidiario Rees International e l'ha riclassificato come „pascolo“ per comprarselo a 0,07 EUR/metro quadrato

(ro) Raiffeisen Centrobank AG - prin intermediul sorei ei Rees International, aceasta companie a cumparat pamant in zona Kamchia Sands care era o zona publica de stat. La inceput, acest pamant a fost proclamat ca fiind zona agricola, apoi banca a platit doar 0.07 pe metru patrat pentru ca dunele nu erau potrivite pentru agricultura.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.