Михаил Михайлов

Михаил Михайлов - началник на "Защитени територии" към МОСВ. Според него няма смисъл да се спират незаконните строителни дейности в защитените територии, понеже така или иначе строежите се завършват. Според него няма значение кои местообитания и видове влизат в Натура-2000, а само площта на зоните.
В края на март 2008, в "Destination nature" в Париж, на въпрос от френски природозащитници дали знае за строежите на Рила, за агресиите и прочие, е повторил два пъти фразата "Аз съм този, който прави законите в България".

Михайлов и ДС
Три имена: Михаил Иванов Михайлов
Дата на раждане: 21.02.1953 г.
Място на раждане: гр. София
Вербувал го служител: о. р. И. Златанов на 28.10.1981 г., регистриран на 30.10.1981 г.
Ръководил го служител: о. р. И. Златанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: ДС, УБО-I-АОО
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник: съдържател на явочна квартира
Псевдоними: Липа
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1: Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3613.
Снемане от действащия оперативен отчет: 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност: Н-к на отдел от 01.01.2003 г. до 01.12.2009 г.
Директор от 01.12.2009 г.

(en) Mihail Mihailov - head of "Protected areas" in the Ministry of Environment and Water. In his opinion the suppression of the illegal constructions does not make sense at all, because the buildings either way are completing.

(de) Mihail Mihailov - Leiter von "Schutzterritorien" beim Umweltministerium. Seiner Meinung nach macht es keinen Sinn die illegalen Bauarbeiten in Schutzgebieten zu sperren, weil die Bauten sowieso erfolgreich zu Ende gebaut werden.

(it) Mihail Mihailov – il capo della direzione „Aree protette“ presso il Ministero dell'Ambiente. Secondo lui non ha senso fermare i lavori di costruzione, perchè sono quasi pronti.

1 коментар:

  1. Тоя същият твърди, че било пълни глупости дето вятърните генератори убивали птиците.

    ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.