Мехмед Дикме

Мехмед Дикме - бивш земеделски министър, започнал незаконното разпродаване на защитени територии. Заедно с Н. Кабил е продал незаконно 300 декара от природен парк "Странджа". Продал е на Юрий Лужков извън закона защитената местност "Камчийски пясъци" за жълти стотинки (в буквалния смисъл). На 20.10.2004 г. е сключил договор, с който държавата заменя комасиран имот от 439 дка на няколко километра от курорта "Боровец" за 345 дка имоти, разпокъсани на около 20 парцела в четири области на Северна България. Облагодетелстваната фирма е “Развитие 2004", която е "продала" на “Екуест” и “Главболгарстрой” тези незаконно придобити имоти.

(en) Mehmed Dikme - former Minister of Agriculture who began the illegal sellout of protected areas. He and his successor Nihat Kabil have sold 300 decares of Strandja Nature Park in violation of the law.

(de) Mehmed Dikme - ehemaliger Landwirtschaftsminister, der den illegalen Ausverkauf von Schutzgebieten begonnen hat. Zusammen mit N.Kabil hat er gesetzwidrig 300 dka vom Naturpark "Strandzha" verkauft. Dikme hat fur Pfennige (buchstablich) das Schutzgebiet "Kamtschia Sandbanke" an Jurii Luzhkov verkauft.

(it) Mehmed Dikme – ex-ministro dell'agricoltura, con cui inizia la vendita illegale di aree protette. Lui e il suo successore Nihat Kabil vendono 30 ettari del Parco naturale dello Strandža e per centesimi venduto l'area protetta „Sabbie di Kamčia“ a Yury Luzhkov.

(ro) Mehmed Dikme - fost ministru al Agriulturii care a inceput vanzarea ilegala a zonelor protejate. El si succesorul sau Nihat Kabil au vandut peste 300 de hectare din parcul natural Strandja, violand legea.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.