Любен Татарски

Любен Татарски - кмет на Разлог, инициатор и подкрепящ ски-зона "Кулиното", която е планирана на територията на биосферния резерват "Баюви дупки - Джинджирица". Татарски призова разлогчани на демонстративно бракониерство ако мрежата Натура 2000 бъде одобрена в пълния и вариант.
През 2009 г. Татарски напусна СДС (както преди това напусна БСП) и стана депутат от квотата на ГЕРБ, след което прокара проект за свръхзастрояване на Кулиното, в територията на Национален парк Пирин, с навлизане в торфен резерват.
На 17.06.2012 Татарски оглави режисиран контрамитинг срещу протеста на българската общественост срещу лобистките поправки на ГЕРБ в Закона за горите.

(en) Lyuben Tatarski - Mayor of the town of Razlog, initiator and supporter of Kulinoto Ski Zone project. The ski zone is planned to be created inside Bayuvi Dupki - Djindjiritsa biosphere reserve. Tatarski advised the residents of Razlog to poach openly if Natura 2000 is fully approved.

(de) Liuben Tatarski - Burgermeister von Razlog, der die Ski-Zone "Kulinoto" iniziert hat und unterstutzt, die auf das Territorium vom Biospherenreservat "Bajuvi Dupki-Dzhindzhiriza" geplant ist. Tatarski hat die Burger von Razlog zu offentlicher Wilderei berufen, wenn das Netz Natura 2000 in vollem Ausmass erlautert werden sollte.

(fr) Liuben Tatarski – maire de Razlog, initiateur et souteneur de la ski-zone “Kulinoto”, planifiéе sur le territoire de la réserve biosphérique “Baiyovi dupki – Djindjiritza”. Tout comme son collègue, le maire de Bansko, Tatarski avait aussi appelé les habitants de la ville à braconnage démonstratif en cas que le programme „Natura 2000“ soit approuvé dans sa variante complète.

(it) Ljuben Tatarski – il sindaco della città di Razlog che propaganda le piste di sci a Kulinoto. Le piste sono sul territorio della riserva della biosfera „Bayuvi Dupki - Gingirica“. Come il suo vicino Alexander Kravarov, Tatarski invita i cittadini a bracconaggi nel Parco nazionale del Pirin, se il parco viene designato come sito della rete ecologica „Natura 2000“.

(ro) Lyuben Tatarski - Primarul orasului Razlog, initiatorul si suporter al proiectului de ski din Kulinoto. Zona de ski este planuita sa fie creata un interiorul Bayubi Dupki – Djindjiritsa rezerva a biosferei. Tatarski i-a avizat pe cetatenii orasului sa braconeze liber daca Natura 2000 este aprobat pe deplin.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.