Любен Лаков

Любен Лаков - кмет на Никопол. Покровителствал (вкл. чрез фалшификация на протокол за промяна предназначението на земята) незаконната кариера в Натура 2000 зоната "Никополско плато" при с.Муселиево, довела до унищожаването на уникални ендемични растения и редки местообитания.

(en) Lyuben Lakov - Mayor of the town of Nikopol. He protects the illegal quarry at the Nikopol Plateau near the village of Muselievo, a site included in Natura 2000. To make the quarry "legal", Lakov has even forged a protocol changing the land status. The quarry has destroyed rare habitats of unique endemic plants.

(de) Liuben Lakov - Burgermeister von Nikopol. Beschutzer (incl. durch die Falschung vom Zwecksnutzungsprotokoll fur das Grundstuck) vom illegalen Steinbruch in der Natura 2000 Zone "Nikopol Plateau" beim Dorf Murasalievo, die zur Ausrottung von einmaligen endemischen Pflanzen und selteten Habitaten gefuhrt hat.

(it) Ljuben Lakov – il sindaco della città di Nikopol che protegge la cava illegale a „Altopiano di Nikopol“, vicino al villaggio di Muselievo, un sito della rete Natura 2000. Per „legalizzare“ la cava Lakov falsifica un protocollo e cambia lo statuto dell'area. La cava ha ridotto a nulla rari habitat di piante endemiche.

(ro) Lyuben Lakov - Primarul orasului Nikopol. Protejeaza cariera de piatra stabilita ilegal de la Nikopol de langa satul Muselievo, un sit inclus in Natura 2000.

2 коментара:

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.