Васил Маргин

Васил Маргин - заместник кмет на Сапарева баня, който демонстративно отказва достъп до обществена информация и е със самочувствието, че Рила е негова собственост. Съвместно с фирмите "Рила Спорт", "Рила Строй" и "Рила Самоков 2004" строи незаконно пътища, лифтове и жилищни блокове в Национален парк Рила (цъкни тук за 3d-карта). Община Сапарева баня е прочута с обществените обсъждания на закрити врати.

(en) Vasil Margin - deputy mayor of Sapareva Banya, demonstratively refused access to public information and with the self-confidence that the Nationa Park Rila is his own propery. Together with the companies "Rila Sport", "Rila Stroy" and "Rila Samokov 2004" builds illegally roads, chair lifts and blocks of flats in the National Park Rila (click to see 3d map). The Muncipality of Sapareva Banya is notorious with its "public discussions" behind closed doors.

(de) Vasil Margin - Stellvertreter des Oberburgermeisters von Sapareva Banya, der demonstrativ Zugang zu offentlicher Information verweigert und das Selbstbewusstsein hat, Rila als Privateigentum zu haben. Baut illegal zusammen mit den Gesellschaften "Rila Sport", "Rila Stroy" und "Rila Samokov 2004" Strassen, Sessellifts und Wohnblocke im Nationalpark Rila. Die Stadtverwaltung von Sapareva Banya ist sehr bekannt dafur offentliche Diskussionen hinter geschlossenen Turen zu organisieren.

(fr) Vassil Margine – vice-maire de Saparéva bania, qui refuse démonstrativement accès à l’information publique pensant à Rila comme à sa propre propriété. Il bâtit en commun avec les compagnies “Rila Sport”, “Rila Story” et “Rila Samokov 2004” illégalement des routes, des téléphériques et des immeubles dans le Parc naturel Rila (cliquer ici pour une 3D carte). La municipalité Saparéva bania est bien connue avec les discussions publiques à huis clos.

(it) Vasil Margin – il vicesindaco di Sapareva Banya che non permette l'accesso a informazione pubblica ed insiste che il Parco nazionale del Rila sia la sua proprietà privata. Insieme alle società „Rila Sport“, „Rila Stroy“ e „Rila Samokov 2004“ edifica illegalmente strade, piste, ski-lift, alberghi e palazzoni in mezzo ai monti e vicino ai Sette laghi del Rila. Il comune di Sapareva Banya è famoso per i meeting pubblici a porte chiuse.

1 коментар:

  1. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

    ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.