Елка Димова

Елка Димова - кмет на Шабла, с "инвестиционни намерения" за застрояване на Шабленския езерен комплекс, въпреки че е в мрежата Натура-2000. Използвайки своите пионки в Общинския съвет, тя открито лобира за създаването на смесено дружество между Общината и малко известната фирма „Линекса пропърти”. Влизайки в това дружество, Общината де факто подарява на посочената фирма имоти с големина 3500 дка срещу само 15% дял в капитала на съвместната компания. Подобна сделка би ощетила Общината с милиони и същевременно би помогнала на собствениците на тази компания за една вечер да станат ужасно богати хора, без да са вложили и един лев в местната икономика.

(en) Elka Dimova - Mayor of the town of Shabla who has "investment plans" to build in Shabla Lake Complex, although the latter is included in Natura 2000.

(de) Elka Dimova - Burgermeisterin von Shabla, mit "Investitionsvorhaben" zum Zubauen vom Shabla Seekomplex, obwohl es im Netz Natura 2000 ist. Durch ihre Strohmanner im Stadtrat, setzt sie sich offentlich fur die Erzeugung von einem gemeinsamen Gesellschaft ein, zwischen der Stadtverwaltung und die unbekannte Firma "Linexa Properties". Mit dem Beitritt wurde die Stadtverwaltung, gegen nur 15% Teilnahme im Gesellschaftskapital, praktisch Grundstucke mit Gesammtfache 3500 dka an Linexa verschenken. So eine Vereinbarung wurde die Stadt mit Millionen betrugen und wurde gleichzeitig den Eigentumern von "Linexa Properties" uber Nacht zum unangenehmen Reichtum verhelfen, ohne dass sie einen einzigen Lev in der lokalen Wirtschaft investiert haben.

(it) Elka Dimova – la signora è sindaco della città di Šabla e farà investimenti nel villaggio turistico Šabla Lake Complex, anche se il lago fa parte di „Natura 2000“.

(ro) Elka Dimova - Primar orasului Shabala care are planuri de investitii pentru a construi in cadrul complexului lacular Shabala, desi acesta este inclus in Natura 2000.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.