Николай Банев

Николай Банев - собственик на холдинга АКБ "Форес", чието инвестиционно намерение е да изкорени естествената растителност на Иракли и да засее райграс за голф-игрище. Банев носи пряка отговорност за унищожаването на растителността на река Вая и за увреждането на дюните на Иракли.
Собственик е на фирмата "Полимери" в Девня, която системно трови жителите на общината. На 28.06.2013 изпуска цистерна с трихлоретан.

(en) Nikolay Banev - owner of the AKB Fores Holding. He has an investment plan to eradicate the natural vegetation in the region of Irakli and to replace it with rye-grass for a links.

(de) Nikolai Banev - Eigentumer von der Holding AKB "Fores", dessen Investitionsvorhaben die Entwurzelung der naturlichen Vegetation in Irakli vorsieht um dort Raigrass fur die Golfplatze anzupflanzen. Banev tragt die direkte Verantwortung fur die Vernichtung des Auwaldes am Vaia Fluss und die Beschadigung der Dunen von Irakli.

(it) Nikolay Banev – proprietario di „AKB Fores Holding“. Ha intenzioni di sradicare la flora naturale a Irakli e sostituirla con tappetto erboso per i suoi campi di golf. Responsabile anche per la distruzione del fiume Vaia e i danni sulle dune di sabbia allo stesso posto

(ro) Nikolay Banev - proprietarul Fores Holding. Are un plan de investitii care presupune eradicarea integrala a vegetatiei din regiunea Irakli sis a o inlocuiasca cu cu iarba de secara.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.