Величко Макаков

Величко Макаков - заместник-кмет на Шабла със странни представи за понятието "защитена територия". Според този калпазанин защитена територия на Шабленските Езера и Дуранкулашкото езеро е само водната им повърхност, но не и бреговете.

(en) Velichko Makakov - Deputy Mayor of the town of Shabla with bizarre ideas about the term "protected territory". According to him, Shabla and Durankulak Lakes Protected Territory includes only their waters but not their shores.

(de) Velichko Makakov - Stellvertreter des Burgermeisters von Shabla mit seltsamen Vorstellungen vom Begriff "Schutzgebiet". Seiner Meinung nach bestehen die Schutzgebiete der Shabla Seen und des Durankulak Sees nur uber die Wasseroberflache, schliessen aber keine Ufern ein

(it) Veličko Makakov – il vicesindaco di Šabla con stranissime opinioni sulla parola „sito protetto“. Secondo lui le località Lago Šabla e Paludi di Durankulak (comprese nella lista di Ramsar) comprendono solo la superficie acquea, e escludono la costa del lago.

(ro) Velichko Makakov - primar adjunct al orasului Shabla care o idee bizara privind notiunea de teritoriu protejat. Conform parerii sale faptul ca lacurile Shabla si Durankulak sunt protejate se refera numai la ape si nu la maluri.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.