Супер Паничище

Супер Паничище - проект за бетониране на Рилските езера. Строителството се извършва в нарушение на 5 закона, в 3 защитени зони по Натура 2000, в границите на Национален парк Рила, и "естествено" - без ОВОС. 1/3 (600) от територията проекта за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул" попада в проектозащитена зона Рила буфер, а 2/3 (1800 дка) - на територията на Национален парк "Рила".
Инициатори са Милен Емилов Велчев и неговият брат - известният мошеник Георги Емилов Велчев. С този проект е свързано толерираното от правителството унищожаване на Рила към хижа Пионерска - прокарване на незаконни пътища и незаконен лифт (цъкни тук за 3d-карта). Беззаконието се гарантира от кметa на Сапарева Баня - Сашо Иванов.
След констатация от МОСВ че се строи нзаконно, кметът беше глобен с мизерните 10000 лева, които той даже не си направи труда да плати. Не беше издадена обаче заповед за спиране на строежа и за рекултивиране на терена. Напротив - никой не им попречи да поставят незаконно стълбове на лифт до Седемте рилски езера - в сърцето на националния парк. Директен извършител е Строй Мехли. Долната станция на лифта е построена върху свлачище, с което целият лифт става опасен за живота на пътниците.
Според информационната система "ДАКСИ", следите водят от "Маунт Форест", през "Рийлстоун трейдинг" и Рила Спортдо "Краун Хотелс Мениджмънт" на Георги Емилов Велчев, до търговския център "Боила" на Руси Хубанов Русев (съдружник на Сергей Бут, който пък е брат на руския трафикант на оръжие Виктор Бут) и до "Сигма Кепитъл Мениджмънт" на Веселин Божидаров Данев (син на шефа на Българската стопанска камара Божидар Данев).
Незаконният проект си има и "сдружение" - справката в Дакси (http://forthenature.org/documents/280) показва връзката на сдружението "Бъдеще за Сапарева баня" с Алексей Мелханов и Денис Ципулев, които са изкупили стотици декари земи в Сапарева баня и Паничище, имат обща фирма - "Рилски имоти", с члена на управителния съвет сдружение "Бъдеще за Сапарева баня" - Петър Чучуганов. "Сдружението" е започнало събиране на "подписка" в подкрепа на незаконното строителство в Национален парк Рила.
По установени данни, проектът "Супер Паничище" се движи от двама главорези, наричани "братя Галеви", които са се самообявили за собственици на Дупница и до момента притежават един кмет (или може би два) и със поне един министър (доказано е за Румен Петков). Друг "инвеститор" в незаконния курорт е известният комарджийски бос Васил Божков, известен с прозвището "Черепа".

(it) Super Paničište – un progetto per l'urbanizzazione dei Sette laghi di Rila iniziato dai fratelli Velčev e garantito dal governo che non fa niente per bloccare l'illegalità e ci contribuisce con la sua inattività e dal sindaco di Sapareva Banya Sašo Ivanov.ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ПО СЛУЧАЯ
Строителството на лифта е било незаконно още при одобряване на проекта и издаване на разрешителното за строеж № 45/27.10.1998. Както е посочено в писмо на РДНСК Кюстендил, главният архитект на общ. Сапарева баня одобрява проектa за строежа на лифт на 20.10.1998 г. - шест дни след изтичане на срока за валидност на Решението №73/1995 г. по ОВОС, а Разрешението за строеж №45/27.10.1998 г. е издадено 13 дни след гореспоменатия срок, в нарушение на тогава действащият Закон за опазване на околната среда (чл. 23б, ал. 4.). Издаването на разрешението за строеж е извършено без необходимото съгласуване с Българската Академия на Науките, както се изисква в заповедта №114/24.02.1992 г. на МОС за обявяване на Народен парк „Рила”. Това означава, че Разрешителното за строеж №45/27.10.1998 г. е в нарушение на нормативната уредба по околна среда, и строежът би трябвало да се счита за незаконен от самото му начало съгл. чл.151 ал.1 т.2 на отм. ЗТСУ.
Като незаконен строеж в защитена територия, строителството на лифта е било неузаконяем строеж съгл. чл.162 ал.5 на ЗТСУ и е подлежал на премахване съгл. чл.160 ал.8 на ЗТСУ.
Инвестиционенният проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска-х. Рилски езера, общ. Сапарева баня” е незаконен, защото е одобрен от главния архитект на Община Сапарева баня при значителни нарушения на административните процедури, по смисъла на чл. 224, ал. 1, т.2 от ЗУТ във връзка с чл. 154, ал.2., т.2 от ЗУТ.
МОСВ не се е произнесло с преценка относно необходимостта от извършване на ОВОС за въпросния инвестиционен проект, както се изисква съгл. чл. 93, ал.1 т.3 и т.5 от ЗООС за инвестиционни предложения попадащи в обхвата на Приложение 1 (т.37б) към ЗООС и изискано в писмо № НСЗП-1576/30.07.2007 г. от МОСВ.
Проекът не е подложен на преценка от необходимостта от оценка за съвместимост с предмета и целите на проекто-защитените зони “Рила” (BG0000495 и BG0002055) и “Рила-буфер” (BG0001188) съгл. чл.31-33 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Изменението в одобрения инвестиционен проект е извършено без нотариално заверено съгласие на Министъра на околна среда и водите, във функциите му на заинтересовано лице по смисъла на чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, като по този начин е нарушен чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.
Строителството на шестте броя изкопи и фундаменти за стълбове в границата на Национален парк „Рила” е незаконно, защото е извършено в условията на съществени отклонения от одобрения проект от 20.10.1998 г., доколкото съгласно Протокол № 1841/22.08.2007 г. на РИОСВ-София настоящето строителство е извършено преди датата на съставяне на протокола, а одобряването на новото им разположение чрез инвестиционния проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска - х.Рилски езера” от главния архитект на Община Сапарева баня е от 04.09.2007 г., в следствие на което могат да бъдат считани като незаконни по смисъл на чл. 225, ал.2 от ЗУТ.
Строителството на ПСВЛ се извършва от юридическо лице което няма право на това, и е в нарушение чл. 56, изречение 2 на Закона за собствеността. Със заповед №362/08.12.1997 Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от ДГФ с цел изграждането на ПСВЛ и се задължава да запази правото на собственост на лифта и да не преотстъпва правото на ползване на други ползватели. В момента строителството на ПСВЛ се извършва от "Атомик инвест" ООД –гр. София, което е видно от писмото на РДНСК Кюстендил.
Строителството на ПСВЛ се извършва без учредена концесия за ползване на земите в Национален парк Рила. Строителството, вкл. в одобрения проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска - х.Рилски езера” се извършва в нарушение на чл. 16а от Закона за държавната собственост. Със заповед №362/08.12.1997 г. Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от ДГФ с цел изграждането на ПСВЛ. В първоначалния и в променения проект се предвижда строителство на обекти, които не са част от ПСВЛ, включително кафе с обща площ 167 кв. м, тоалетни с площ 38 кв. м и гараж за снегоходни машини и моторни машини с площ 51 кв. м. Последните могат да бъдат построени върху имот публична държавна собственост само чрез концесия, каквато към настоящия момент не е учредена.
текстът е копиран от Bluelink.net на 16.03.2008


Справка за фирмите нарушители:
"Рила Спорт" - БУЛСТАТ 131228889 - 99% собственост на офшорната фирма "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън" (Великобритания)
"Атомик – Инвест" - БУЛСТАТ 109531195 - 76% собственост на офшорната фирма "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън" (Великобритания)
"Маунт Форест" ЕООД - БУЛСТАТ 131434871 - 100% собственост на офшорната фирма "Ханап Инвестмънт Енд Файнанс" АД (Вирджински о-ви)
"Екуест" България - БУЛСТАТ 131147857 - 100% собственост на офшорната фирма "Икуест Партнърс Лимитед"


видеодокументи: "Господари на ефира"


Резултати от незаконната дейност:
Кална лавина с височина 4-5 метра и фронт над 20 метра, се е срутила от незаконните пътища на 4.06.2008 и е мачкала дървета по пътя си. Това е първото от веригата бедствия причинени от незаконната строителна дейност в района на Рилските езера.

8 коментара:

 1. Разните разузнавателни агенции,служби и прокурори няма ли да се заинтересуват какви данъчни декларации са подавали другарите "братя"Галеви през последните години и от пицария ли е произходът на парите за построяването на имотите им ?
  Ако е така,да напускам данъчното и да отварям пицария

  ОтговорИзтриване
 2. Защо първо не се осведомите както трябва, пък тогава да пишете каквото и да е. Нищо не е незаконно, просто сблъсък на интереси. Явно на някой му пречи развиването на паничище.

  ОтговорИзтриване
 3. до горния:
  Може ли да разберем кое от изброените неща е законно? Строителството в национален парк? Изсичането на гора? Прокарването на лифт без план и без разрешителни? Строителството на лифтова станция в изрично забранена зона? Унищожаването на водоизточници? Причиняването на свлачища? Нападенията над туристи? Присвояването на чужди имоти? Заграбването и на държавни имоти?

  ОтговорИзтриване
 4. Това са пълни глупости, където ги пишете не ви е срам нещастни просяци такива оплювате и клеветите, защото ви плащат за това, признайте го поне пред себе си жалки твари такива!!!

  ОтговорИзтриване
 5. Дами и господа, над моя коментар виждате типичен пример за платено клакьорство - шейсет и осмият, гласувал с "те са невинни".

  diamante, кое от написаното не е вярно? Напиши твоята версия, пък може да решим че е истина.

  ОтговорИзтриване
 6. Нека аз да позная версията му:
  Всичките земи в Национален парк Рила, които са предвидени за Супер Паничище са законно притежание на Братя Галеви, Братя Велчеви, Сашо и всички останали мутри. Наследени са с реституция от земите бабите им, които са притежавали лифт до Седемте Рилски езера още от турско време. Тогава обаче лифтът е бил сламен и затова сега го модернизират. Прабаба Велчева е имала ски-писта, започваща от Кабул и спускаща се чак до езеро Паничище.
  Ей Паничищари, четете тук и мед ще ви капе на душата!

  ОтговорИзтриване
 7. в допълнение на "правилната" версия:

  Бабите на изброените знатни господа са били изконни собственици на цяла Рила. После дошли комунистите и национализирали бабините имоти. Сламеният лифт се разкапал, вече нямало скиори, които да се качват с него и бабите умрели в мизерия. Минало време - комунягите се засрамили и разкаяли, и затова днес, когато пак са на власт, са върнали имотите на наследниците на легендарните баби - баба Галева, баба Велчева, баба Русева, баба Данева, баба Бут, баба Мелханова, баба Иванова и баба Черепова. Така че всички изброени по-горе са невинни душици, херувимчета, на чиито плещи лежи отговорността да върнат блясъка на бабината ски-зона. Калната лавина е в реда на нещата - може да решат да направят курорт с кални бани :lol:

  ОтговорИзтриване
 8. не беееее баба бут и баба мелхан само са имали концеция!

  ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.