Веселина Дърпатова

Веселина Дърпатова - председател на инициативния комитет срещу Натура-2000 в Разлог и в изборната листа на партията "Зелена България" - допринесла с много жар и плам за превръщане на китната някога Банско-Разложка котловина в кална строителна площадка и изложба на бутафорни бетонни недомислия (с подкрепа от депутата Борис Ячев). Действията на същата вероятно ще доведат и до окончателното погребване на НП "Пирин" с изграждането на ски зона "Кулиното".

(en) Veselina Darpatova - Chairwoman of the Razlog Committee Oppozing Natura 2000. She has contributed much to the transformation of the beautiful Bansko-Razlog Valley into a dirty construction site exhibiting ugly concrete buildings. Darpatova also campaigns for the Kulinoto Ski Zone, a project which, if realized, will completely destroy Pirin National Park.

(de) Vesselina Drapatova - Vorsitzende des Initiativkomitees gegen Natura 2000 in Razlog und in der Wahlliste der Partei "Grunes Bulgarien" - hat mit viel Feuer dazu beigetragen, dass das vormals gemutliche Tal von Bansko und Razlog in einer schlammigen Grossbaustelle und Ausstellug von anschaugswurdigem Betonblodsinn verwandelt wird. Die Tatigkeiten der selben Person werden wahrscheinlich mit dem Bau der Skizone "Kulinoto" zur endgultigen Beerdigung vom Pirin Nationalpark fuhren.

(it) Veselina Darpatova – la presidente del Comitato „Contro-Natura 2000“ a Razlog, la quale ha contribuito tanto alla trasformazione della bella valle di Bansko-Razlog in un cantiere edile polveroso, fangoso e sporco, una mostra di palazzoni brutti di cemento. Darpatova pubblicizza le piste di sci a Kulinoto, le quali distruggeranno fino a fondo il Parco nazionale del Pirin.

(ro) Veselina Darpatova - Presedinta comitetului Razlog care se opune Natura 2000.. A avut o contributie majora la transfomare vaii Bansko-Razlog intr-o zona murdara plina de cladirei de beton. Darpatova de asemenea duce o campanie pentru promovarea zona de schi Kulinoto, un proiect care daca se va realiza, va distruge complet zona parcului national Pirin.

(wav) документални записи:
Дърпатова организира блокиране на пътя през Предела (протест против Натура-2000)
анти-натура митинг пред "Партийния" в София (1)
анти-натура митинг пред "Партийния" в София (2)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.