Нона Караджова


Министър на околната среда и водите, от правителството на ГЕРБ (с премиер Бойко Борисов). Нейни са изявленията, че няма проблем със строителството в защитените територии (Банско и Перелик).
През месец юли 2010 г., "Юлен" за пореден път изсичат 25 дървета (ела и бяла мура) от гората над Банско, за разширяване на седалковия лифт. Екоминистерството (при управлението на Нона Караджова от ГЕРБ) чрез "техническа грешка" позволява незаконно строителство, а след това на основание "поръчано оборудване от инвеститора" узаконяват действията на "Юлен". В края на 2010 година, хеликоптери на "Юлен" наливат бетонните основи на нов незаконен лифт, уж официално спрян от МОСВ. По данни на МОСВ от 2011 г., Юлен АД са присвоили незаконно 64.7 хектара от територията на Национален парк Пирин. Същият този министър (Нона Караджова) на основание техническата си грешка от 2010 г. и следващото си решение (за оборудването) в момента предлага узаконяване на всичко заграбено.
Въпреки очевидните нарушения, Нона Караджова заяви, че Юлен АД няма да бъдат санкционирани, и точно напротив - ще им бъде подарена заграбената държавна територия.
Само през месец юни 2011 Караджова е направила следните злоупотреби:
1. Опит (без успех) да бойкотира Европейската стратегия за биоразнообразието, в т.ч. компрометира строителството на магистрала Струма и на успешното въвеждане на НАТУРА 2000. (справка - тук))
2. Изолира природозащитни НПО като представители в експертните съвети на МОСВ (справка - тук).
3. Не отмени решение на РИОСВ Бургас за застрояване на Карадере, въпреки обещанията на Бойко Борисов (справка - тук).
4. Разреши на Йордан Цонев от ДПС да застроява Парк Странджа, инвеститор до село Резово е съпругата му Пролетина (справка - тук)
5. Разреши без оценка за съвместимост и ОВОС проучване за добив на шистов газ от находище Силистар (на брега на Странджа) и на огромна площ в североизточна България (справка - тук)
6. Упорито отказва да даде публичност на резултатите от измерванията на концесията на Юлен АД в Пирин извършени от МОСВ през 2010 г. (справка - тук)
7. Отказва на рибарско сдружение "Балканка" (с 2000 подписка) да въведе мерки за опазване на реките в оценката за съвместимост на плана за ВЕИ и плановете за управление на речните басейни (http://www.dennews.bg/).
8. Мълчалив отказ да спре строителството на поредните 2 ВЕЦа по река Влахина (Пирин) след жалба на рибарско сдружение "Балканка".
9. Не прави нищо да спре неадекватни процедури по оценки за съвместимост, с които Регионалните инспекции по околна среда и води унищожават зоните от Натура 2000 (вече има и унищожена точка от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие).
На
На 21.02.2013 г. Нона Караджова разрешава строеж на втори незаконен кабинков лифт в заграбената територия на Национален парк "Пирин".

С противозаконните си действия Нона Караджова надминава даже предшественика си - Джевдет Чакъров.

16 коментара:

 1. Леле мале, цели 25 дървета.. Това е ужасно много, направо са осакатили планината и гората. Не разбирам как мойе да има такива мародери!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина са осакатили планината (Национален парк Пирин) и гората - 25 хилядолетни мури е непоправима щета.

   Изтриване
 2. Още за Нона:
  http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-news201647.html

  ОтговорИзтриване
 3. Приятели, надяваме се да се присъедините към подписката на указания електронен адрес. До този момент само 20 сме гласувалите от България, а предвид акциите, които организирахме през последните години, сме убедени, че много повече са хората, които поддържат идеята за инкриминиране на престъпленията срещу здравето и природата ни. Приемането на такава европейска законодателна инициатива ще спре хора като Нона Караджова и Евдокия Манева, директори на РИОСВ и РЗИ да разписват насляпо разрешения за проекти, които убиват хората и природата. Молим да изпратите тази покана и до ваши познати и приятели, за да гласуват и те!

  ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ИНКРИМИНИРАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ПРИРОДАТА

  В началото на януари ЕК даде официално старт на Европейската година на гражданите – 2013 г. Повод за инициативата е честването на 20 години от въвеждането на европейско гражданство. Целта е гражданите на ЕС, в това число на България да опознаят по-добре правата си.

  На 21 януари 2013 г. под № ECI(2013)000002 в Европейската комисия беше регистрирана Европейска гражданска инициатива:

  КРАЙ НА УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРИРОДАТА В ЕВРОПА:
  ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА, ЗА ПРАВА НА ЗЕМЯТА

  Сдружение „Движение с екологична насоченост” подкрепя организацията на тази гражданска инициатива при условията на пълна прозрачност и спазване на европейското и българското законодателство за защита на личните данни.

  Гласуването се извършва онлайн на адрес https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000029/public/index.do.

  Предмет: Каним Европейската комисия да приеме законодателство, което да забрани, предотврати и предопредели унищожаването на природата, нанасянето на големи щети, унищожаването и загубата на екосистеми.

  Основни цели:
  1. Инкриминиране Унищожаването на природата и да се гарантира, че физическите и юридическите лица могат да бъдат държани отговорни за извършване на Унищожаване на природата, в съответствие с принципа на най-високо отговорност.
  2. Забрана и предотвратяване на всяко Унищожаване на природата на европейските територии или морските територии, попадащи в обхвата на законодателството на ЕС, както и актове, извън ЕС, извършени от ЕС регистрирани юридически лица или граждани на ЕС.
  3. Да се осигури период на преход, за да се улесни устойчива икономика.

  Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Договор за функционирането на Европейския съюз чл. 83, 191, 194; Директиви 2004/35/EC,2008/99/EC; Орхуската конвенция; Споразумението от Копенхаген

  Европейската гражданска инициатива представлява покана към Европейската комисия да предложи законодателствопо въпроси, по които ЕС има законодателни компетенции. Дадена гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани на ЕС от най-малко 7 от общо 27-те държави-членки. Във всяка от тези 7 държави се изисква достигането на минимален брой поддръжници /13 500 за България/.
  Правилата и процедурите за гражданската инициатива са изложени в Регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г. Повече за това можете да прочетете на адресhttp://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts.

  В Европейската гражданска инициатива могат да се включат лица, които са граждани на Европейския съюз и са навършили възраст, която им дава право да гласуват в изборите за Европейски парламент /18 години за България/.

  ОтговорИзтриване
 4. Евдокия Манева и Нона Караджова са най-вредните представители на държавната администрация за България и нейното население като цяло. И си позволяваме да ги квалифицираме като такива заради безбройните нарушения на законодателството, които допуснаха да бъдат извършени, както от възлови фигури в МОСВ, така и от техни подчинени в РИОСВ. Точно затова от 31 октомври 2012 г. с подписка на граждански и екологични организации от страната поискахме от Вас незабавното им освобождаване.
  И тъй като Бойко Борисов носи пряка отговорност за връщането на двете във властта през 2009 г., се обърнахме с искане към него за образуване на прокурорски проверки срещу Манева и Караджова по подадените от нас и от другите екологични организации сигнали, както и да им бъдат наложени съответните наказания за допуснатия от тях Екоцид в България.
  Точно Евдокия Манева и Нона Караджова са виновниците за проблемите с изпълнението на Оперативна програма „Околна среда”, в частност при нас Приоритетна ос 2 Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. Тези проблеми бяха предначертани още при договарянето за условията по присъединяване към ЕС (през периода 27.06.2001 – 30.06.2003 г.) и с приемането на Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013 г. без реално широко обществено обсъждане.
  На 25.09.2002 г. /когато Евдокия Манева е зам.-председател на Комисията по околната среда и водите в НС, а Нона Караджова директор на дирекция „Стратегия, европейска интеграция и международно сътрудничество” в МОСВ/ влиза в сила нов Закон за опазване на околната среда в изпълнение на ангажиментите за транспониране в българското законодателство на Директива 90/313/ЕИО относно свободата на достъпа до информация за околната среда, Директива 85/337/ЕЕС, допълнена и изменена с Директива 97/11/ЕС относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда, Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на определени планове и програми върху околната среда, Директива 96/82/ЕС за контрол на големите промишлени аварии, включващи опасни вещества. Въз основа на него, на 12.03.2003 г. с ПМС № 62 Министерският съвет приема Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения. С изменението й през 2005 г. се въвежда график за операторите на действащи инсталации и съоръжения, които следва да подадат заявление за комплексно разрешително.
  Определеният срок за депата, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци, е от 01.10.2006 г. до 31.12.2006 г.
  От регистъра за издадените, изменени, актуализирани и неиздадени Комплексни разрешителни за периода 2004-2012 г. е видно, че заявления за действащите си общински депа (а не за регионални) са подали 40 общини, в това число и община Ямбол (за депо в с. Хаджидимитрово, община Тунджа). И всички, в това число и община Ямбол, са получили отказ от министъра на околната среда и водите (през този период Джевдет Чакъров) за издаване на Комплексни разрешителни, тъй като депата НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА. С решенията си за отказ министърът разпорежда ДЕЙНОСТТА НА ДЕПАТА ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА ДО 16.07.2009 г. Срокът е установен в § 5 ал.4 т.1 от Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.; доп., бр. 87 от 2007 г.) и Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъците.
  Член 15 на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъците ясно регламентира кои съществуващи депа могат да продължат да функционират след определената дата 16.07.2009 г. и при какви условия.
  СЛЕДВА

  ОтговорИзтриване
 5. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  В официално писмо до нас от декември 2012 г. Европейската комисия ни уведомява, че през м.ноември 2012 г. е започнала процедура за нарушение срещу България относно всички депа, неотговарящи на европейското законодателство, включително и това в Ямбол. Според официалното съобщение от ЕК, съгласно правото на ЕС депонирането на отпадъци следва да се използва единствено като последна възможност и може да се извършва единствено при условие, че са избегнати последиците за здравето на човека и околната среда.
  По данни на ЕК в момента в България продължават да съществуват 124 сметища, които са в нарушение на законодателството. Поради това Комисията изпрати мотивирано становище (втори етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на страната ни два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу България.
  Независимо от исканията на ЕК, в писмо изх. № 48-00-979 от 08.11.2012 г. до сдружение „Движение с екологична насоченост” зам.министърът Евдокия Манева заявява: „За общинското депо за неопасни отпадъци на община Ямбол не е възможно да бъде преустановена неговата експлоатация към настоящия момент, тъй като община Ямбол няма друга алтернатива за обезвреждане на отпадъците, генерирани на нейна територия...Депото предстои да бъде закрито и рекултивирано след въвеждане в експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци-Ямбол”. МАНЕВА ГОВОРИ КАТО ФИНАНСИСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, А НЕ КАТО ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЕКОЛОГИЯТА.
  Проектът за рекултивация на старото сметище не трябва да се разглежда общо с проекта за изграждане на регионално депо. Крайният срок за закриването на това сметище беше 16.07.2009 г. И основният мотив за това е опазването на здравето на хората и на околната среда.
  Не напразно РИОСВ-Стара Загора отказваше да бъдат направени изпитвания на инфилтрата и подземните води около обектите край това сметище. Трябваше да пуснем сигнал до Окръжна прокуратура-Ямбол, че директорката на инспекцията Пенка Начева /не по-малко вредна за природата в Югоизточна България от началничките си Манева и Караджова/ да разпореди извършването на тези проби /с цел да се спаси от конкретно обвинение за бездействие и неизпълнение на министерска заповед, разбира се/. От нея също ще търсим лична отговорност.
  Протоколите от пробите от инфилтрата бяха щателно укривани от нас. В крайна сметка – по съвсем легален начин – чрез заявления по ЗДОИ до различни инстанции, успяхме да ги получим чрез Изпълнителна агенция по околна среда /след като бяхме поискали оставката и на директорката на ИАОС Ваня Григорова/.
  Този инфилтрат с превишено съдържание на арсен, цинк, флуориди, фосфор, хлориди и др. опасни вещества, се излива свободно в дерето до депото, което се използва за паша на животни. След нашия сигнал до Окръжна прокуратура, отново с цел да се избави от наказателна отговорност, директорката на РИОСВ-Стара Загора наложи акт на кмета на община Ямбол за ремонт на инфелтриращата система. Сам знаете доколко кметът на община Ямбол се плаши от административни актове, когато му висят обвинения с наказателна отговорност по други въпроси. Ремонтът все още не е направен, но и Пенка Начева, Евдокия Манева и Нона Караджова не предприемат никакви мерки. Пак с тяхно знание, в нарушение на българското и европейското законодателство, се допуска незаконно надграждане на диги /с мълчаливото съгласие на местните представители на РОНСК/ и продължаване на депонирането на отпадъци, в това число и опасни, тъй като сметището е разграден двор и достъпът до него е свободен от всички страни.
  СЛЕДВА ОЩЕ...

  ОтговорИзтриване
 6. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  През 2001 г., според твърдения на МОСВ, е реализиран проект "Национална програма за намаляване опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци", финансиран от Правителството на ФРГ чрез Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) и изпълняван от немската фирма C&E Consulting und Engineering GmbH и българската „БТ-Инженеринг” в партньорство с Изпълнителна агенция „Околна среда”. В рамките на този проект, пак според недоказани твърдения на МОСВ, са обследвани и оценени 59 депа, които обслужват населените места с население над 20 000 жители.
  Пак от МОСВ твърдят, че според Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, при извършено проучване по време на втория етап на проект “Национална програма за намаляване опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци”” с изпълнители C&E Consulting und Engineering GmbH и “БТ-Инженеринг”, въз основа на въпросници, предоставени и разпространени от МОСВ, са постъпили предложения от общинските администрации за регионално коопериране и изграждане на 51 депа за отпадъци, които да осигурят обслужването на цялото население в страната.
  Докладите от двата етапа на проект “Национална програма за намаляване опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци”” с изпълнители C&E Consulting und Engineering GmbH и “БТ-Инженеринг” не е публикуван и разгласен сред обществеността и до този момент.
  През периода 2001-2002 г., когато се твърди, че е извършвано проучването от МОСВ, C&E Consulting und Engineering GmbH и “БТ-Инженеринг”, единственият начин гражданите да получат документи и информация е чрез новоприетия в България Закон за достъп до обществена информация (обн. ДВ. бр.55 от 7 юли 2000 г.). За да подадат заявление по ЗДОИ, обаче, гражданите би трябвало поне да бъдат известени, че има подготвена информация, която пряко засяга техните интереси. Информационната система за правна информация на Министерския съвет, в която са публикувани решенията на правителството, бе създадена през 2009 г. Първият електронен сайт на Министерство на околната среда и водите е създаден през 2005 г. Няма данни докладът да е публикуван в печатни медии, чрез които гражданите да се информират за предвижданите промени.
  Наша проверка установи, че от общинските администрации в Ямбол и Стара Загора, например, към периода на проучването 2001-2002 г. не са подавали искания общинските депа да бъдат разширени в регионални. Потвърждение за това е изказване на общинската съветничка Николина Хаджигеоргиева (кмет на община Ямбол през периода 1995-2003 г.) на извънредно заседание на Общински съвет – Ямбол на 20.05.2005 г.: „Община Ямбол има собствено депо само за града, което се финансира от бюджетни средства, т.е. не се финансира от МОСВ. Така, че такъв въпрос за извиване на ръце не трябва да има. Технологията за изграждането на нашето депо включва и общински бюджетни средства... Въпросът ми е, кой вписа в програмата нашето депо да стане регионално и ни прикачиха и другите общини? Другият ми въпрос е, какви са ангажиментите на министерството? Аз предлагам следното проекторешение: „Да се изготви съвместен протокол със зам. министъра на МОСВ и се поемат ангажиментите на министерството и Община Ямбол.”... Мен ме смущава това, че нашето сметище е близо до новата магистрала, и понеже дигата няма необходимата височина, отпадъците са и около сметището. Затова не е безразлично, кое, кога ще става.”
  СЛЕДВА

  ОтговорИзтриване
 7. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  Финансирането на проектите по процедура BG161РO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти на приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013”, също потвърждава, че не е извършвано обстойно обследване на депата в България през периода 2001-2002 г. Към дейностите по проект № 58231-С005 “Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” са включени анализ и оценка на риска на депата за битови отпадъци в общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, извършвани отново от „БТ-Инженеринг” (един от изпълнителите на проекта “Национална програма за намаляване опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци””). Това поставя под съмнение и двукратно използване на суми от „БТ-инженеринг” за едни и същи дейности. СЛЕДВА
  Изпълнителна агенция „Околна среда” също е получила още едно финансиране за оценка на риска от старите сметища - през 2009 г. по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) по проект BG0036 „За по-добра околна среда – Проучване и прогнозиране на потенциалното замърсяване на околната среда от депата за отпадъци”. Според информацията в изготвения по проекта електронен сайт http://eea.government.bg/waste/bg/short-description, са проучвани депата, разположени в землищата на Християново/ Богомилово (Стара Загора), Горна Оряховица, Бучино (Благоевград), Богдан (Добрич) и Белене. От обявлението за възложена обществена поръчка по проекта става ясно, че договорът за проучването е възложен на чешката фирма „Деконта”АД и е на стойност 194 834 лв.
  На действащите към момента на преговорите и приемането на България за член на ЕС Национална програма за управление на отпадъците 1999 – 2002 г., приета на основание Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (отм. със Закона за управление на отпадъците ДВ бр.86/2003) и Национална програма за управление на отпадъците 2003-2007 (чието действие е удължено и за 2008 г. с Решение на МС от 13.02.2008 г.) не е извършвана стратегическа екологична оценка и не е подлагана на обществено обсъждане.
  Законът за опазване на околната среда (ДВ. 91/2002 г.) предвижда екологична оценка на програми и планове да започне от 01.07.2004 г., а Законът за управление на отпадъците (ДВ. 86/2003 г.) изисква Националната програма за управление на дейностите по отпадъците да премине такава екологична оценка. Стратегическата екологичната оценка би трябвало да отчете именно ползите и щетите на всички алтернативи на управлението на отпадъците, а също така да премине обществено обсъждане. Тази оценка например можеше да направи равносметка правилно ли са избрани площадките за 57-те регионални депа в България, имайки предвид количеството генерирани отпадъци на глава от населението, гъстотата на населението, релефа, морфологичния състав на отпадъците, предвижданията за компостиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците; съответно какъв трябва да бъде техният капацитет и какви да бъдат изискванията при избор на площадки.
  СЛЕДВА

  ОтговорИзтриване
 8. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  Няма данни на обществено обсъждане да е предлагана и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013, която е съгласувана със становище по екологична оценка № 3-4 от 05.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите и утвърдена с Решение на Министерския съвет № 1 от 09.01.2009 г. Въпреки това, в посоченото становище по екологична оценка № 3-4 от 05.12.2008 г. министърът на околната среда и водите поставя изрично условие към цялостното наблюдение на НПУДО да се предвидят и следните индикатори (в съответствие с индикаторите по Приоритет 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, изискани със становище по екологична оценка № 1-1/2007). В становище по ЕО № 1-1/2007, с което на 21.02.2007 г. е съгласувана Оперативна програма „Околна среда”, за проектите по Приоритетна ос 2 са заложени задължителните мерки:
  1. Проектите да се одобряват само след положително становище за ОВОС и при съобразяване с препоръките на извършените оценки;
  2. Местоположението на обектите да бъде подходящо определено с оглед разстояния до населени места и други обекти, подлежащи на здравна защита, територии с екологично значение, ползи, разходи;
  3. При проектиране на обектите да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и на всички защитени по реда на специален закон територии;
  4. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране, с оглед на възможностите за тяхното оползотворяване.
  Оттук, както и от Директиви 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъците, Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, Директива 90/313/ЕИО относно свободата на достъпа до информация за околната среда, по които България пое ангажименти още при отварянето на Преговорна глава 22 Околна среда през 2001 г., следва, че дори и Министерството на околната среда и водите да е разпределило регионите за изграждането на регионални депа, не е възможно то да наложи чрез диктатура избора на площадка за определените 51 регионални депа.
  Само, че точно обратното се получи в България, което е причина и за десетки съдебни дела срещу МОСВ от граждански инициативни комитети и неправителствени организации и до този момент.
  СЛЕДВА

  ОтговорИзтриване
 9. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  Конкретно за Ямбол.
  На 29.02.2008 г. във в. „24 часа” излиза съобщение за издадено Решение № 189-Н0-И0-А0/2008 г. на МОСВ за неиздаване на КР за депо за неопасни отпадъци на община Сливен в село Сотиря.
  На 20.06.2008 г. са обявени Решение 218-Н0-И0-А0/2008г. за отказ да бъде издадено КР за общинско депо на община Нова Загора и Решение № 229-Н0-И0-А0/2008г. за отказ да бъде издадено КР за общинско депо на община Ямбол, Хаджидимитрово.
  Преди това - на 16.05.2008 г. е обявено Решение № 225-Н0/2008г. за издаване на Комплексно разрешително на името на община Ямбол за Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – в землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа.
  По заведените във ВАС дела /пред тричленен и петчленен състав/ от Димитър Вълев Димитров /председател на сдружение „ДЕН”/ се установява, че община Ямбол никога не е подавала заявление за издаване на Комплексно разрешително за регионално депо. Няма и извършвана процедура по ОВОС за регионално депо. Приложеният към документацията на Комплексното разрешително ОВОС е от 2002 г. само за община Ямбол и само за градските отпадъци. По тази причина, още през 2007 г. – преди издаването на КР, срещу намерението на МОСВ да подмени инвестиционното предложение, възразяват кметовете на общините Ямбол, Тунджа и Сливен, както и граждански организации.
  Извършената през 2002 г. ОВОС за градското сметище е загубила своята правна стойност от 2010 г., но МОСВ продължава да я тиражира и прилага като основен документ по проекта за изграждане на регионално депо. Самият проект е изготвен при допускане на редица нарушения – използване на неверни данни за количествата отпадъци и карти за местонахождението на съществуващи жилищни сгради около площадката на депото, нелегитимни решения на Общински съвет – Ямбол, незаконосъобразно издадено строително разрешение и Комплексно разрешително, неизвършване на проучване на алтернативни площадки... За извършването на тези проучвания, по Процедура: BG161PO005-2.0.01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. са отпуснати 1 252 080 лв., от които за период от 2 години община Ямбол успява да усвои само 411 173 лв. Извън това, заради нарушения по ЗОП, Управляващият орган на ОПОС й налага санкция, с което намаля сумата на 367 418 лв.
  СЛЕДВА

  ОтговорИзтриване
 10. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  Пикантна подробност по случая е, че предпроектните „проучвания” са извършвани от познатата ни от изпълнения през 2001-2002 г. проект на ИАОС “Национална програма за намаляване опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци”” фирма „БТ-Инженеринг” и близките до нея по собственици „ЕРС-КОС” и „Алара-2000”. Зад всички тях стои Ботьо Трендафилов Табаков – представител на Българската минно-геоложка компания в Комитета за наблюдение по ОПОС до лятото на 2012 г. Проверка на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси потвърди сигнал на сдружение „Движение с екологична насоченост”, че синът му Денис Табаков, който е бил управител на „ЕРС-КОС” по време на изпълнението на проекта за техническа помощ на община Ямбол, е назначен от 01.06.2012 г. в МОСВ и по-конкретно – в дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” – междинно звено по „ОПОС”. Самата Нона Караджова е работила в екип с Ботьо Табаков и Борислав Тафраджийски през 2008 г. като водещ експерт по проекта „Интегрирано управление на водите от р. Басейн, р.Струма/Стримон“ към Консорциум „СКГ-КЛУБ 2000-БТИ-ББИТ”.
  Гражданските инициативни комитети и неправителствените организации, обявили се против изграждането на регионално депо в землището на село Хаджидимитрово разкриха и икономически интереси на бившия работодател на директора на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда Галина Симеонова. През периода 2006 до декември 2009 г. Галина Симеонова е изпълнявала консултантски услуги по силата на граждански договори към „Екопласт 2000” и „Екопласт Файбър” - дъщерни дружества на „Екобулпак”. Самото дружество „Екобулпак” купува терени около нерегламентираното общинско сметище на община Ямбол в землището на село Хаджидимитрово още през 2006 г. Няколко месеца по рано, на цитираното по-горе извънредно заседание на Общински съвет-Ямбол по повод проблемите с депото, общинският съветник Атанас Карамарков заявява: „...има готова фирма, която да изгради сепариращата линия, и ние, петте общини поставяйки изискването да бъде разделно събирането на отпадъците принуждаваме някой да извърши тази дейност. Пак повтарям кандидати има. Инвеститорът, който е от Ямбол има терен, собствен с около 4-5 дка площ и заяви, че има намерение да изгради сепарираща линия. За да се случи това ние трябва да направим няколко неща. Първо регионалното депо да бъде там, където е нашето сметище”.
  Сепариращата инсталация на „Екобулпак” е открита официално на 02.07.2009 г. За нея не е извършван ОВОС. По време на откриването й не е била и узаконена по Закона за устройство на територията – удостоверенията за въвеждане в експлоатация на сградите са с дата 25.01.2010 г. В момента „Екобулпак” разширява дейността си чрез друга дъщерна фирма „Сорт комерс” - с изграждане на инсталация за каталитична вакуум пиролиза, за която директорът на РИОСВ-Стара Загора Пенка Начева издава Решение № СЗ-82-ПР/2010 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони, независимо, че в представеното й инвестиционно намерение е записано, че в инсталацията ще се горят автомобилни гуми и ще се произвежда биодизел. Мотивите са, че „обемът и мащабността на инвестиционното предложение не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда. Предложената за разглеждане площадка се намира в силно урбанизиран район в близост до Регионалното депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол и е отредена с ПУП „за производствено-складова дейност”. Сам можете да изискате преписката и да се уверите в нашите твърдения.
  СЛЕДВА

  ОтговорИзтриване
 11. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  След реакцията на „Движение с екологична насоченост” от „Сорт-комерс” са променили инвестиционното си намерение, като са изключили горенето на автомобилни гуми. Пред представители на сдружението, обаче, директорът на фирмата Ваня Атанасова не крие предупрежденията на експерти, че тази инсталация е потенциална бомба и би нанесла непоправими вреди на околността при авариен взрив. Опасността се увеличава и от близостта на действащата кариера за добив на строителни материали. От използваните досега при минно-добивната дейност взривове с количества между 35 и 39 бр. тротилови пресовки и 2900 – 7700 кг анфовекс (по официални данни на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов) са нарушени както земеделски площи, така и близките жилищни сгради и постройките на „Екобулпак”.
  Сигнал за обвързаността на проекта за Регионално депо – Ямбол с бивши работодатели на министъра на околната среда и директора на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е изпратен и до Европейската комисия и Комисията по петициите към ЕП. Европейската комисия е открила процедура по разследване на изпълнението на съответните екологични процедури, включително техническата конфигурация на проекта и неговия капацитет.
  На 21 януари 2013 г. в Комисията по петициите към ЕП беше разгледана нашата петиция за нарушаване на основни човешки права в следствие на неизпълнението на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъците за закриване на нерегламентираното общинско сметище на община Ямбол в землището на село Хаджидимитрово до 16.07.2009 г. и незаконосъобразното разширяване на обекта в Регионално депо.
  Тогава, представителката на Европейската комисия заяви, че от отговора на МОСВ става ясно, че проектът за регионално депо – Ямбол е замразен, тоест няма финансиране. Ако беше вярно това, защо тогава община Ямбол обявява обществени поръчки за избор на изпълнители и конкурси за избор на екип по проекта?
  От ИСУН става ясно, че договорът за финансирането на този проект е подписан на 17.10.2012 г., въпреки, че все още не са приключили съдебните процедури по обжалването на незаконосъобразно издадени актове от МОСВ, РИОСВ-Стара Загора и Общински съвет-Ямбол, както и проверката на Европейската комисия и Комисията по петициите към ЕП. Стойността му е 31 324 461 лв., от които 29 389 564 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие.
  СЛЕДВА

  ОтговорИзтриване
 12. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  За този проект и до ден-днешен няма приключила процедура по ОВОС. Както вече посочихме Решение № 10-2/2002 г. /което вече е загубило правна стойност/ е по проект за градското сметище, а не за регионално депо.
  След приключване на проекта за техническа помощ на община Ямбол, през декември 2011 г. беше организирано обществено обсъждане на ОВОС за разширяване на клетка 2, изграждане на клетки 3 и 4, инсталации за рециклиране, сепариране и компостиране. Срещу доклада, изготвен от бургаското дружество „ВАНГ” категорично възразиха кметът на община Тунджа, „Движение с екологична насоченост”, граждански инициативни комитети от Дражево и Хаджидимитрово, тъй като се основава на неверни данни за количествата отпадъци, генерирани от 5-те общини, не са извършени подробни проучвания и не са разгледани алтернативни площадки. В следствие на това община Ямбол подаде искане за прекратяване на процедурата за ОВОС.
  Внесеният през август 2012 г. проект по процедура BG161PO005-2.0.08 "Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони Борово (обл. Русе), Варна, В. Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст. Загора, Ямбол" обаче не беше оттеглен, а само редактиран със съдействието на служители на МОСВ. Самата Нона Караджова извика кметовете на 5-те общини в София през януари 2012 г.
  От проекта отпаднаха инсталациите за сепариране, рециклиране и компостиране – както е ясно, в този район вече има частна сепарираща инсталация и се изгражда частна инсталация за каталитична вакуум-пиролиза на „Екобулпак”. Предвидено е финансирането на изграждането на Клетка 1 (на 3 м от постоянно обитаван жилищен имот, в близост до каптирани водоизточници и до 9 надгробни могили, обявени за паметници на културата с национално значение с Решение на Министерския съвет от 1962 г.). В проекта е включено и закупуването на контейнери за разделно сметосъбиране и автомобили от 5-те общини (макар, че всички те имат договори за разделно сметосъбиране с „Екобулпак”, а по думите на кмета на община Ямбол на това дружество ще бъде предоставена и дейността за сепариране на отпадъците).
  И е избрано същото място – удобно за инсталациите на „Екобулпак”, въпреки риска за здравето на хората от околните жилища, от унищожаване на паметници на културата от национално значение, от замърсяването на водоизточниците.
  Единственото добро нещо в проекта, постигнато в следствие на силния граждански натиск, е намерението да се изготвят проекти за рекултивация на нерегламентираните сметища.
  СЛЕДВА

  ОтговорИзтриване
 13. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  На 21 януари 2013 г. нашата петиция не беше затворена. Напротив! Европейската комисия и Комисията по петиции ще продължат да наблюдават ямболското сметище;
  Членове на Комисията по петиции от всички парламентарно представени политически групи в Европейския парламент са единодушни, че в България е налице трайна повторяемост на нарушенията на европейското законодателство по отношение на управлението на отпадъци.
  През 2011 г. представители от Комисията по петиции бяха на мисия в България във връзка със сметището в Суходол. Днес, ръководителят на тази мисия, Маргрет Аукен и Виктор Бощинару – също участвал в мисията, са категорични – нещата в България не са се променили. Министърът на околната среда и водите е заявила, че българското правителство е силно ангажирано с ефективното прилагане на европейското законодателство и по-специално с оценката за въздействие върху околната среда при инвестиционни проекти. По думите на Виктор Бощинару, случаят с Ямбол илюстрира една пристрастност по прилагането на законодателството за ОВОС. Налице е години наред лошо прилагане на законодателството, корупция, или поне съмнения за корупция и големи щети върху околната среда, най-вече върху подпочвените води, които са от изключителна важност за населените места.
  Пред нас г-жа Мария Габриел, с която също проведохме среща в Брюксел, не скри разочарованието си от МОСВ, че не са й изпратили поискана информация за депото в Ямбол с цел нейното пълноценно участие в Комисията по петициите и защита интересите на България.
  Илияна Йотова, член на Комисията по петиции, заяви, че дори по твърдения на МОСВ инвестиционният проект да е спрян, то няма гаранции до кога. Още повече, напълно е възможно да се появи нов инвеститор, който отново ще бъде в нарушение на европейските и национални закони.
  Антоанета Ризова-Калапиш от ГД „Околна среда” е категорична, че Европейската комисия предприема действия всяко регионално депо, което се изгражда с европейско съфинансиране, да отговаря на европейското и българското законодателство. Депото в Ямбол /както впрочем и депата в Разлог, Самоков, Стара Загора и на много други места/ не отговарят на европейското и българското законодателство. Най-вече поради липса /или фалшифициране/ на оценка за въздействие върху околната среда.
  Виктор Бощинару обърна внимание на това, че през 2013 г. в ЕП ще бъде приета новата многогодишна финансова рамка, в която ще залегнат нови, много строги правила за проекти с европейско съфинансиране. Задължително е средствата в Европа да не се разходват ненужно и незаконосъобразно.
  Маргрет Аукен даде много висока оценка на сдружение „Движение с екологична насоченост” по отношение на гражданските инициативи до този момент за проекта за ямболското регионално депо. По нейните думи, това е гаранция, че гражданското общество в България вече се е активизирало.
  Ние сме категорични, че трябва да се предизвикат проверки срещу Евдокия Манева и Нона Караджова като длъжностни лица, виновни за наложените Екоцид и диктатура върху човешкото здраве в България. Както и да не допуснете двете повече да се допрат до властта. Защото Караджова и Манева са ОСОБЕНО виновни за срива на доверието към Вашето управление, ВРЕДНИ СА ЗА БЪЛГАРИЯ!
  КРАЙ

  ОтговорИзтриване
 14. ПРОДЪЛЖЕНИЕ
  На 21 януари 2013 г. нашата петиция не беше затворена. Напротив! Европейската комисия и Комисията по петиции ще продължат да наблюдават ямболското сметище;
  Членове на Комисията по петиции от всички парламентарно представени политически групи в Европейския парламент са единодушни, че в България е налице трайна повторяемост на нарушенията на европейското законодателство по отношение на управлението на отпадъци.
  През 2011 г. представители от Комисията по петиции бяха на мисия в България във връзка със сметището в Суходол. Днес, ръководителят на тази мисия, Маргрет Аукен и Виктор Бощинару – също участвал в мисията, са категорични – нещата в България не са се променили. Министърът на околната среда и водите е заявила, че българското правителство е силно ангажирано с ефективното прилагане на европейското законодателство и по-специално с оценката за въздействие върху околната среда при инвестиционни проекти. По думите на Виктор Бощинару, случаят с Ямбол илюстрира една пристрастност по прилагането на законодателството за ОВОС. Налице е години наред лошо прилагане на законодателството, корупция, или поне съмнения за корупция и големи щети върху околната среда, най-вече върху подпочвените води, които са от изключителна важност за населените места.
  Пред нас г-жа Мария Габриел, с която също проведохме среща в Брюксел, не скри разочарованието си от МОСВ, че не са й изпратили поискана информация за депото в Ямбол с цел нейното пълноценно участие в Комисията по петициите и защита интересите на България.
  Илияна Йотова, член на Комисията по петиции, заяви, че дори по твърдения на МОСВ инвестиционният проект да е спрян, то няма гаранции до кога. Още повече, напълно е възможно да се появи нов инвеститор, който отново ще бъде в нарушение на европейските и национални закони.
  Антоанета Ризова-Калапиш от ГД „Околна среда” е категорична, че Европейската комисия предприема действия всяко регионално депо, което се изгражда с европейско съфинансиране, да отговаря на европейското и българското законодателство. Депото в Ямбол /както впрочем и депата в Разлог, Самоков, Стара Загора и на много други места/ не отговарят на европейското и българското законодателство. Най-вече поради липса /или фалшифициране/ на оценка за въздействие върху околната среда.
  Виктор Бощинару обърна внимание на това, че през 2013 г. в ЕП ще бъде приета новата многогодишна финансова рамка, в която ще залегнат нови, много строги правила за проекти с европейско съфинансиране. Задължително е средствата в Европа да не се разходват ненужно и незаконосъобразно.
  Маргрет Аукен даде много висока оценка на сдружение „Движение с екологична насоченост” по отношение на гражданските инициативи до този момент за проекта за ямболското регионално депо. По нейните думи, това е гаранция, че гражданското общество в България вече се е активизирало.
  Ние сме категорични, че трябва да се предизвикат проверки срещу Евдокия Манева и Нона Караджова като длъжностни лица, виновни за наложените Екоцид и диктатура върху човешкото здраве в България. Както и да не допуснете двете повече да се допрат до властта. Защото Караджова и Манева са ОСОБЕНО виновни за срива на доверието към Вашето управление, ВРЕДНИ СА ЗА БЪЛГАРИЯ!
  КРАЙ

  ОтговорИзтриване
 15. Дизайна на блога ви е страхотен, много ми харесва! За мен тези министри,които се занимават с околната ни среда и водите имат ключова роля за бъдещето, в което ще живеят нашите деца и техните тъй като от природата ние сме на сто процента зависими, понеже благодарение на нея ние живеем и ако тези министри не се занимават сериозно и не се грижат да опазват и да създават места за повече дървета и зеленина, то тогава не виждам каква е ползата от тази длъжност.Има хора,които дават високи оценки към някои движения насочени с екологията и към тях трябва да се обърне повече внимание.Статията ви е страхотна и се радвам че ни пишете.

  ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.