Топола-Божурец

зона "Топола-Божурец" - безогледно застроена и превърната в голф-игрище, с унищожени редки местообитания на застрашени видове от световната червена книга (вкл. и унищожено находище на двата вида сухоземни костенурки). В следствие на изкореняването на естествената растителност (нарушаване на хабитат 62C0 по Натура-2000), са унищожени находищата на следните защитени видове: Allysum caliacrae, Artemisia lerchiana, Agropyron brandzae, Aster oleifolius, Astragalus glaucus, Astragalus spruneri, Brassica eleongata, Ephedra distachya, Goniolimon besseranum, Jurinea stoechadifolia, Kochia prostrate, Linum austriacum, Linum tauricum, Limonium latifolium, Matthiola odoratissima, Nepeta parviflora, Thymus zygioides.
Вандалщината е извършена от "Трейшън клиф енд спа резорт", въпреки отрицателната обществена реакция и въпреки гражданската подписка против проекта.

(en) Topola-Bozhurets Natura 2000 site - covered with buildings and a links by Thracian Cliffs and Spa Resort JSC, with unscrupulously destroyed habitats of threatened species from the IUCN Red List.

(it) Area di Topola-Božurec – orribilmente urbanizzata e trasformata in un campo di golf. Habitat rari e specie dell'elenco mondiale delle specie in pericolo d'estinzione sono stati distrutti. Il vandalo è la Thracian Cliff and Spa Resort.

(ro) Topola-Bozhurets Natura 2000 site - Thracian Cliffs si Spa Resort JSC, apoi habitatele distruse fara scrupule au amenintat specii pe cale de disparitie din lista IUCN Red.

1 коментар:

  1. Тия идиоти не само унищожиха природата на това място, ами също така унищожиха и едно чудесно място за почивка на палатки. Такива места вече не останаха по българското Черноморие, заради алчните гъзове на някои хора. Опропастиха чудната българска природа.

    ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.