Национално управление на горите (НУГ), пo-късно преименувано в Държавна агенция по горите (ДАГ)

Национално управление на горите (НУГ), пo-късно преименувано в Държавна агенция по горите (ДАГ) - изразиха явно намерение за бракониерство в горите, в това число и в два биосферни резервата (под закрила на ЮНЕСКО). Като НУГ са известни с рекордния брой заменки под ръководството на бившия земеделски министър Нихат Кабил. По-късно е преименувано в ДАГ, с шеф Стефан Юруков (комунист, бивш заместник на Нихат Кабил). Под името ДАГ тази институция е направила ударен брой замени, тип "кон за кокошка" при това с подготовка за тях. Като най-ярки примери са начините за облагодетелстване на лица, които са известни спонсори на ДПС и БСП: Христо Ковачки, Тодор Батков, Красимир Гергов, Искрен Данев, Иса Сали Феим и др., като им съдействат в закононарушенията.

(en) National Forestry Board - its members openly expressed the intention to poach in forests, including two biosphere reserves protected by UNESCO.

(it) Direttorato „Gestione dei Boschi“ presso il Consiglio dei Ministri – lì hanno chiara intenzione di bracconaggio nei boschi e nelle riserve della biosfera dal patrimonio mondiale di UNESCO.

(ro) National Forestry Board - membrii insasi sau exprimat in mod public intentia de a face braconaj in paduri incluzand 2 rezerve de biosfere protejate de UNESCO.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.