Министерски съвет на Р България

Министерски съвет на Република България - въпреки клетвата им да служат на родината си, тези хора "отложиха" приемането на половината от българските зони в мрежата "Натура 2000". В "отложените" зони са няколко биосферни резервата, 3 национални парка и 2 природни парка. При "отлагането" тези господа не са предвидили никакви предпазни мерки за опазването на зоните.
В началото на 2008 г. Министерският съвет реши, вместо с държавни дела, да се занимава с голф и си основа ЕООД. По техни данни в България няма достатъчно частни голф-игрища и по тази причина са планирали унищожаване на малкото останал горски фонд по Черноморието и замяната му с голф-игрища.

(en) Government of Bulgaria - despite the vow to serve their country, members of Sergey Stanishev's Cabinet postponed the inclusion in Natura 2000 of half of the sites planned to be included. Among the postponed sites are several biosphere reserves, 3 national parks and 2 nature parks. The "postponement" should be put in quotation marks because the Government imposed it without taking any measures to protect these sites, so it is likely to result in their destruction.

(it) Consiglio dei Ministri della Republica – malgrado il loro giuramento di lealtà alla Patria, questa gente ha posticipato lo stabilimento dell'elenco dei siti di „Natura 2000“. Tra i siti „posticipati“ sono qualche riserva della biosfera, tre parchi nazionali e due parchi naturali. Oltre la „posticipazione“ questi signori non hanno previsto nessuna misura di protezione di queste aree.

(ro) Guvernul Bulgariei

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.