Сашо Иванов

Сашо Иванов - кмет на Сапарева Баня, с политически и финансов гръб от Милен Велчев. Местен поддръжник на унищожаването на Рила и превръщането и в бетонно ж.к. Негова е отговорността за толерирането на незаконните пътища и лифтове между Паничище и Рилските езера (цъкни тук за 3d-карта). Според негово изявление незаконно строящият се лифт е полезен за Рилските езера, а пешеходните туристи с раници на гръб - много вредни.

(en) Sasho Ivanov - mayor of Sapareva Banya, with political and financial shoulderof Milen Velchev. Local supporter in the destruction of Rila and the transforation to a concrete getto. He is responsible for the toleration of the illegal roads and ski-lifts between Panichishte and the Seven lakes of Rila (click to see 3d map). He said that the illegal ski-lift is very healthy for the national park, but the hikers with backpacks are very harmful.

(de) Sasho Ivanov - Bürgermeister von Sapareva Banya; bekommt finazielle und politische Unterstützung von Milen Velchev. Lokaler Unterstützer der Vernichtung von Rila und ihre Transformation in einem Betonviertel. Er trägt die Verantwortung, die illegalen Straßen und Sessellifts zw. Panitschischte und die Rila Seen toleriert zu haben. Seiner Äusserung nach sei der illegal gebaute Sessellift für die Rila Seen sehr nützlich, während Wanderturisten mit Rücksäcken auf den Rücken - sehr schädlich.

(it) Sašo Ivanov – il sindaco di Sapareva Banya (membro del partito dell'ex-re Simeon di Sassonia-Coburgo-Gotha, NDSV), il quale con la protezione politica e finanziaria di Milen Velčev sostiene la distruzione del Parco nazionale del Rila e la sua trasformazione in un quartiere di calcestruzzo. Secondo lui i turisti pedonali sono dannosi per l'ambiente, mentre gli ski-lift e le piste – molto vantaggiosi.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.