Техноинженеринг груп АД

"Техноинженеринг груп" АД - габровска фирма, участвала в изграждането на ферибота "Никопол-Турну Мъгуреле" (подизпълнител на "Транспроект" АД). Фирмата създаде с фалшификации на документи и без ОВОС, и експлоатираше незаконните кариери при селата Муселиево и Въбел (в Никополско плато), като с това унищожи находища на уникални ендемични растения и редки животни. Въпреки доказаните нарушения, липсва каквато и да е рекултивация на увреденото място. Никой не е наказан за увредените видове и хабитати.

(en) Technoengineering Group JSC - a company based in the town of Gabrovo and with contribution to the Nikopol - Turnu Magurele ferry. This company created and exploited the illegal quarry near the village of Muselievo at the Nikopol Plateau. By this activity, it destroyed habitats of unique endemic plants and rare animals.

(it) Technoenginering Group – una società con sede a Gabrovo che ha partecipato nella costruzione dell'aliscafo Nikolol-Turnu Magurele (controllata dalla Transproekt). La società ha falsificato documenti e estratto senza licenza materiali inerti nell'area protetta „Altopiano di Nikopol“, danneggiando in tal modo l'ecosistema. Nonostante il delitto provato (i danni sono calcolati a miliardi euro), la società non ha ricompensato i danni e nessuno non è stato ancora punito.

(ro) Technoengineering Group JSC - O companie aflata in orasul Gabrovo si cu contributia catre Nikopol - Turnu Magurele ferry. Aceasta companie a creat si explotat piatra ilegal in apropiere de satul Muselievo de la Nikopol Plateau. Aceasta activitate a distrus habitate de plante de endemie unice si animale rare.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.