Ривърсайд вилидж

"Ривърсайд вилидж" - проект на "Суис пропъртис" за застрояване на Иракли, в опасна близост до защитените територии "Иракли" и "Смриките", на територията на "отложена" Натура-зона. Изкопните работи за хотелите за започнати на мястото на незаконно увреден от фирмата приоритетен хабитат (лонгозна гора), без нито едно разрешително, без ОВОС, без задължителната Оценка за съвместимост по Натура-2000 и при поредица изрични забрани за строеж, издадени от МОСВ. До момента фирмата нарушава всички възможни забрани и закони, като даже си позволява нападения над хора. РИОСВ-Бургас съвсем умишлено не издават наказателни постановления на санкционирани нарушители за започналото строителство на Иракли. Преди няколко месеца със сигурност е съставен акт на Стоян Захариев, но директорът С.Симеонов изчаква да се потули случая и не издава наказателно постановление, по модела на незаконната "Златна перла" край Варвара.
"Красивото селище" ще излива в близката река Вая средно по 30 kg човешки изпражнения всеки ден*, които ще отплават към плажа.


Реката вече е унищожена от "Суис пропъртис" - строи се просто "Вилидж".

(en) Riverside Village - a project of Swiss Properties to build in the area of Irakli, dangerously close to the protected territories of Irakli and Smrikite and inside of a "postponed" Natura 2000 site. The digging works for the hotel constructions began without any of the documents required for a construction work to be legal, without Estimate of Impact on Environment and despite a construction ban issued by the Ministry of Environment and Water. When finished, this "beautiful" resort settlement will pour into the river of Vaya a daily average of 30 kg human excrement* that will flow to the beach.

(it) Riverside Village – il progetto di Swiss Properties per l'urbanizzazione d'Irakli sul territorio di un sito di Natura 2000 „rimandato“. I lavori di costruzione non hanno licenza, né valutazione dell'effetto sull'ambiente. Il villaggio vacanze produrrà ogni giorno 30 chili di escrementi umani*.

(ro) Riverside Village - un proiect al Swiss Properties de a construi in apropiere de Irakli, periculos de aproape de zonele protejate ale Irakli si Smrikite si inauntru-l locului Natura 2000. Sapaturile pentur hotel deja s-au demarat fara nici un document de a construi legal, fara a evalua impactul asupra mediului inconjurator si cu toate ca sa interzis aceasta constructie de Ministerul Apelor si Mediului Inconjurator. Odata terminata, aceasta zona de resort “minunata” va arunca in raul Vaya aproximativ 30 kg de excremente umane zilnic care va pluti catre plaja.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.