Маунт форест

"Маунт форест" ЕООД - офшорна компания на "Рила Спорт" АД, прикрита като 100% собственост на "Ханап Инвестмънт Енд Файнанс" АД, една от компаниите, замесени в скандалния незаконен проект за курорт "Супер Паничище" (цъкни тук за 3d-карта). БУЛСТАТ 131434871. Купила е от Министерството на отбраната 13.6 хектара в Рила, на цена 3.6 Евро/m2 и веднага ги е продала на същата цена на "Рила Спорт".

(it) Mount Forest JSC – società offshore (nascosta come 100% properità della Hanap Investment And Finace, ma in realtà controllata da Rila Sport e coinvolta nel progetto illegale „Super Paničište“. codice fiscale 131434871. Ha comprato dal Ministero della Difesa 13,6 ettari nel Parco nazionale del Rila, a prezzo di 3,60 EUR/metro quadrato e li ha subito venduti alla Rila Sport.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.