Върховен Административен съд

Върховен Административен съд - единица за корупция в България, която не познава законите. С мъгляви аргументи и неточни обосновки, този висш съдебен орган успя през 2006 г. да подари най-големия плаж в България (Камчийски пясъци) на няколко мутри, като обяви защитената местност за несъществуваща. На 29.06.2007 същата тази корумпирана висша съдебна инстанция се произнесе срещу Природен парк Странджа и обяви заповедта за обявяването му за нищожна, за да може да се узакони незаконният строеж на "Краш-2000". В знак на благодарност, кметът на Царево предварително подари на тази институция място от 2250 m2 на плажа за строеж на хотел. Земята е продадена без търг на социална цена - от 8,5 евро за квадратен метър (25 пъти по-ниска от пазарната цена). На 09.06.2005, ВАС сключва договор с "Диана-Комерс" за построяване на почивна станция (известна днес като "Темида бийч") на брега на малкия плаж в Лозенец срещу 1 500 000 лева. Общо тази прищявка е струвала на българските данъкоплатци 3 200 000 лева. По-късно са били издърпани от хазната още 1 800 000 лева за укрепване на сградата, защото се оказало, че теренът е свлачищен.
Друга услуга на ВАС под управлението на Константин Пенчев е узаконяването на продажбата на плажа при къмпинг "Корал" - за 4 евро/m2 - отново в услуга на Петко Арнаудов и Евгени Мосинов.
Същите купонджии-магистрати отмениха и плана за управления на природен парк "Рилски манастир", за да стане възможно полузаконното построяване на мини-ВЕЦове.
През април, 2010 г. ВАС разреши на офшорката "Витоша ски" да изсече 400 декара гори и да унищожи 600 декара ливади в Природен парк Витоша.
На 9.02.2011 г. ВАС, в разрез с Конституцията на Република България, даде окончателно разрешение за застрояването на Природен парк Витоша.
ВАС легитимира незаконното разширение на ски зона Банско в Национален парк Пирин. С решение № 746 на тричленен състав на Върховния административен съд от 16 Януари 2013 г. е отхвърлена жалбата на Асоциацията на парковете в България (АПБ)срещу решение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с което през 2010 г. в нарушение на Плана за управление на НП Пирин и на концесионния договор за ски зона Банско е одобрено изграждането на нов четириседалков лифт в м. Платото в Национален парк Пирин.
На 15 януари 2014 ВАС отново поругава законите и посяга на ПП Странджа, като взема необжалваемо решение и отменя решение на предишния тричленен състав, с което се обявяваше за незаконосъобразен Общият устройствен план на община Царево заради липсата на предварително издадени екологична оценка и оценка за съвместимост с "Натура 2000". Петчленката напълно е пренебрегнала изискванията на Орхуската конвенция и директивите за екологичните оценки и за природните местообитания, а оттам и на конституцията.
(en) Supreme Administrative Court - this high division of the judicial system unfortunately became unit measure for corruption in Bulgaria. In 2006, using unclear and inaccurate argumentation, it stripped Kamchia Sands Protected Area of its protection status and, hence, gave away to criminal "businessmen" the largest sand beach of Bulgaria. On June 29, 2007 the same court stripped the protected status from Strandja Nature Park in order to allow legalization of the illegal construction of Krash 2000 Company. To show his good will, the Mayor of Tsarevo had donated to the Court some land at the beach excellent to build a hotel over. The Supreme Administrative Court also renounced the management plan of Rila Monastery Nature Park in order to allow the semi-legal construction of water power generators.

(it) Corte Suprema Amministrativa – la misura della corruzione in Bulgaria, che non conosce la legge. Con argomenti nebbiosi e incorretti regala in 2006 la spiaggia più grande della Bulgaria (Sabbie di Kamčia) a un gruppo di mafiosi, dopo aver eliminatola sua protezione. Il 29 giugno 2007 la stessa corte traviata elimina la protezione del parco naturale „Strandža“ per legalizzare il villaggio turistico della società „Crash 2000“. Per ringraziarla il sindaco di Tsarevo Petko Arnaudov le ha regalato in anticipo un lotto sulla spiaggia per l'edificazione d'un albergo. La stessa corte elimina il piano di gestione del parco naturale Monastero di Rila perché sia possibile la costruzione di mini-centrali idroelettriche.

(ro) Curtea Suprema de Administratie - aceasta mare divizie a sistemului juridic a devenit din pacate o masura de coruptie in Bulgaria. In 2006, folosing o argumentatie neclara si inacurata a deposedat Kamchia Sands Protected Area de protectia sa, si mai mult, a dat pe mana oamenilor de afaceri criminali cea mai mare plaja de nisip din Bulgaria. In luna Iulie pe 29, 2007, aceasi institutie a deposedat Strandja Nature Park de statusul de protectie care il avea ca sa poata demara constructia ilegala a companiei Krash 2000. Ca sa isi arate generozitatea, primarul orasului Tsarevo a donat curtii pamant pe plaja pentru construirea unui hotel. Curtea Suprema de Administratie a renuntat la planul de management al Rila Monastery Nature Park ca sa poata permite construirea semi-legala a generatoarelor de apa de current.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.