Ангел Николов

Ангел Николов - кмет на община Самоков. Един от инициаторите и участниците на проекта "Супер Боровец" - държавна територия в Национален парк Рила, подарена на Оман за сметка на българските граждани.

(en) Angel Nikolov - A mayor of Municipality Samokov, one of the initiators and acomplices in the illegal project "Super Borovets" - former state territory in the National Park Rila, given as present to the Sultanate of Oman, as expense for Bulgarian people.

(de) Angel Nikolov - Burgermeister vom Stadtkreis Samokov, einer der Grunder und Teilnehmer im Projekt "Super Borovez" - Grundeigentum des bulgarischen Staates innerhalb vom Nationalpark Pirin, was dem Staat Oman auf Kosten der bulgarischen Burger geschenkt wurde.

(it) Angel Nikolov - il sindaco della città di Samokov, uno degli organizzatori e soci nel progetto Super Borovec sul territorio del Parco nazionale del Rila. Ha regalato questo demanio al sultano di Oman

(es) Angel Nikolov - alcalde del municipio Samokov, uno de los iniciadores y participantes del proyecto “Super Borovec” – territorio nacional en el parque nacional de Rila, regalado al sultán de Omán a costa de los ciudadanos búlgaros

2 коментара:

  1. Елате и вижте, колко земя и гора ще бъдат "ОБРАБОТЕНИ" за жълти стотинки

    ОтговорИзтриване
  2. По-старите самоковци го знаят като Сопола, вечно е сполив неговата мамица комунистическа!!!

    ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.