Кирил Асенов

Кирил Асенов - бизнесмен от Смолян, кум на Любка Качакова и съдружник с Ивайло Манджуков в "София дивелопмънт-Арексим". Планира да превърне Родопите в бетонен "Супер Перелик", при това със средства от нашите данъци. Асенов е получил 2401 декара държавен горски фонд в замяна на нивички из цялата страна. Част от държавния горски фонд преди това е бил частна земя, но е бил одържавен по неизвестен начин. Асенов планира заграбването на още 1600 декара и да прави голф-игрище насред родопската гора. Изкупил е на безценица частните имоти в района на с. Мугла след серии от заплахи към законните собственици.
В деня на внасянето на петиция срещу проекта "Супер Перелик", Асенов е раздавал шоколади на центъра на Смолян - точно както известната мутра Митьо Пищова от Арбанаси.

(en) Kiril Asenov - a businessman from Smolyan, godfather of Lyubka Kachakova and partner with Ivaylo Mandjukov in "Sofia Development-Arexim". He is planning to transform the Central Rhodopes to concrete "Super Perelik" however using the funds from our taxes. Asenove have got 2401 decares of state forest fund in barter of separated fields in the country. Part of the illegally acquired forest fund is a former private forest of the natives, but then is nationalized by unknown way. Asenov intends to grab more 1600 decares Rhodopean forest and to transform it to a golf area.

(de) Kiril Assenov - Geschaftsmann aus Smoljan, Trauzeuge von Liubka Kachakova und Miteigentumer von Ivailo Mandzhukov in "Sofia Development - Arexim". Er plant die Rodopen im Beton-"Super Perelik" zu verwandeln und zwar mit Geld von unseren Steuern. Assenov hat 2401 dka staatlichen Forsteigentum im Austausch fur Ackerflachen im ganzen Land bekommen. Einen Teil vom diesen bekommenen Forstfonds war davor Privateigentum, das auf unbekannter Weise nationalisiert wurde. Assenov plant noch 1600 dka zu ergreifen und einen Golfplatz mitten im Rodopen-Wald zu machen.

(it) Kiril Asenov – il businessman da Smoljan e testimone delle nozze di Ljubka Kačakova, socio di Ivailo Mangiukov nel Sofia Development-Arexim. Ha intenzioni di ricoprire i monti Rodopi con cemento sotto il nome di „Super Perelik Ski Center“, con i soldi dei contribuenti bulgari e europei. Ottiene 240 ettari di boschi statali, barattandoli con prati di poco valore. Una parte dei boschi era proprietà privata, di nuovo nazionalizzata in modo sconosciuto. Vuole espropriare ancora 1600 ettari per un campo di golf.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.