Долорес Арсенова

Долорес Арсенова - бивш министър на околната среда и водите, издала голям брой разрешителни за строежи без ОВОС в защитени територии, например в местността Варварско край Ахтопол.
През октомври, 2013 г. разбива скалите в най-живописната част от залива Свети Стефан в местността Буджака, където прави частен басейн. Въпросният басейн е част от имота (1200 m2) с триетажния и палат, придобит с незаконна сделка през 2002 г.

(en) Dolores Arsenova - former Minister of Environment of Water. She has issued numerous construction permits in protected areas without Estimate of Impact on Environment. An example is the area of Varvarsko near the town of Ahtopol.

(de) Dolores Arsenova - fruhere Umweltministerin, die eine Grosszahl Genehmigungen fur Bauarbeiten ohne Umweltvertraglichkeitsprufung in Schutzgebieten ausgehandigt hat z.B. im Varvara Gebiet bei Ahtopol.

(fr) Dolores Arsenova – ex-ministre de l’écologie et des eaux qui a promulgué un grand nombre de permis dans des territoires protégés, par exemple dans la région Varvarsko près d’Achtopol.

(it) Dolores Arsenova – l'ex-ministro dell' Ambiente e della Tutela delle Acque, la quale ha concesso moltissime licenze edilizie senza „Valutazione dell'effetto sull'ambiente“, per esempio alla regione Varvara vicino alla città di Ahtopol.

(ro) Dolores Arsenova - fosta ministra a apei si mediului. A emis numeroase permise de constructie in zone protejate fara rapoarte de estimare a impactului asupra mediului. Un bun exemplus il reprezinta zona Varvarsko de langa orasul Ahtopol

1 коментар:

  1. http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/54637/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE

    ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.