Ол сийз пропърти / Ол сийз пропърти 2

"Ол сийз пропърти" ООД и "Ол сийз пропърти 2" ООД - Привидно две фирми, реално с едни и същи собственици (Чавдар Ангелов и Рубин Коцев), едно и също седалище и една и съща дейност. Първата получава от Н.Кабил 470 декара, а втората - 578 декара на брега на Балчик. Въпреки че нямат право даже да притежават получените чрез замени гори, тези "две фирми" правя постъпки за подмяна на земята от земеделска в урбанизирана. След "размирисването" двете фирми прехвърят имота на "Порт инвестмънт девелопмънт-България 2" ЕАД - собственост на адвоката им Владимир Стефанов Скочев, който де факто е е представлявал едновременно купувач и продавач.

(it) All Seas Property e All Seas property 2 - apparentamente due società , ma con gli stessi proprietari (čavdar Angelov e Rubin Kocev), con la stessa sede e stesso commercio. La prima riceve dal Ministro dell'Agricoltura Nihat Kabil 47 ettari, e la seconda 57,8 ettari sul litorale a Balčik. Anche se non hanno nessun diritto di possedere queste terre, le due società vogliono riclassificarli come terre urbanizzate. Dopo la scoperta le società trasferiscono la proprietà al Port Investment Development Bulgaria 2, una società del loro avvocato che de facto era compratore e venditore nello stesso tempo.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.