Краш 2000

"Краш 2000" (в превод: "Катастрофа 2000") - нагла фирма, която построи незаконното селище "Златна Перла" в Природен парк Странджа, след което поиска да бъде заличен статута на природния парк. На същата фирма е наложена санкция за незаконно строителство и санкция за необратимо увреждане на почвата. Изглежда че разрешителните документи на фирмата са фалшифицирани.
Въпреки санкциите и наложените забрани Краш 2000 завърши строежа си и в момента даже прави опити за узаконяването му. Въпреки афишираната широко в официалния сайт на МОСВ и други медии готовност от страна на РИОСВ за налагане на санкции още НЯМА такива - нито една стотинка не е постъпила в държавния бюджет по този случай.
Зад Краш 2000 стоят имената на Краш Абделхамид, Бахтишен Ехлиманова и Емил Иванов.

(en) Krash 2000 - a company showing unprecedented arrogance in its anti-environmental activities. It illegally constructed a resort complex in Nature Park Strandja, using a forged permit. Then it appealed in court the protected status of the park. Krash 2000 has been sanctioned for illegal construction and irreversible damage of soil.

(it) Crash 2000 - una società con arroganza senza precedenti nei suoi impegni anti-ambientalisti. Ha costruito il villaggio vacanze „Perla d'oro“ nel Parco naturale „Strandža“ con una licenza falsificata e poi ricorre la protezione del parco alla corte amministrativa per legittimare gli edifici.

(ro) Krash 2000 - o companie care arata o aroganta fara precedent in activitatile ei contra mediului inconjurator.A construit un complex ilegal in Nature Park Strandja folosind o falsa autorizatie de constructie.

1 коментар:

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.