Бюрхан Абазов

Бюрхан Абазов: зам. министър на земеделието по времето на министрите Мехмед Дикме и Нихат Кабил и Димитър Греков. През 2004-2005 г. Бюрхан Абазов е продал стотици декари земя публична държавна собственост в Природен парк Странджа с цел застрояване.
Абазов е известен с крупните си злоупотреби при възлагането на обществени поръчки; отклоняване на средства от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури; скандали, свързани с плащанията и евросубсидиите за земеделските производители; неправомерни плащания по Код 6 и тежките проблеми, свързани със системата ИСАК.
Блокирал възможността на Съюза на ловците и риболовците да стопанисват част от държавните язовири като бавел наредбите, регламентиращи тази дейност.
Съпругата му е дала заем от 50 000 лв. на фирма, за да извърши две замени на земи със земеделското министерство, по времето, когато той е бил заместник-министър на същото министерство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.