Гинка Радева

Гинка Радева - известна като "Гинка Антинатурата",председател на съюза на собствениците ощетени от Натура 2000, която се бори за стопиране на всякаква защита на природата по Черноморското крайбрежие.

(en) Ginka Radeva - a.k.a. "Anti-Natura Ginka", she is Chairwoman of the Union of Owners Harmed by Natura 2000 and fights against all efforts to protect the nature of Black Sea coast.

(de) Ginka Radeva - bekannt als "die Anti-Natura Ginka ", Vorsitzende des Bundes der Eigentumer, die durch Natura 2000 benachteiligt wurden. Sie kampft fur die Ausserkraftsetzung von jedem gesetzlichen Schutz fur die Natur der Schwarzmeerkuste.

(it) Ginka Radeva – la cosiddetta „Anti-Natura Ginka“ è presidente dell'Unione dei proprietari minacciati da Natura 2000 e combatte ogni sforzo che si fa per proteggere l'ambiente del Mare Nero.

(ro) Ginka Radeva - supranumita "Anti-Natura Ginka", ea este directoarea sindicatului proprietarilor care au fost afectati de Natura 2000 si lupta impotriva tuturor eforturilor de a proteja coasta Marii Negre.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.