Голдън валей

"Голдън валей" - бетонен комплекс от 58 хотела върху най-дивата скалиста и степна част на Батова долина. Това е точно част от сърцевинната най-важна част на едноименната Натура-зона. Това "творение" на фирма "Евросилекс" (вероятно на Гриша Ганчев, въпреки че е регистрирана с френски собственици), е бутафорно грозен град, 3 пъти по-голям от близкото село Ляхово.

(en) Golden Valley - a concrete complex of 58 hotels built in the most pristine rocky and steppe part of the valley of Batova. It is in the heartland of the Natura 2000 site of the same name. Golden Valley looks like a grotesque ugly town and is three times larger than the nearby village of Lyahovo. It was created by Eurosilex Company owned by Grisha Ganchev.
(it) Golden Valley (Valle d'oro) – una località di 58 alberghi che ricopre con calcestruzzo la Valle di Batova, un sito di Natura 2000 di grande importanza. Questa creatura della società Eurosilex (forse proprietà di Griša Gančev, anche se registrata al nome di proprietari francesi) è il triplo del villaggio vicino.
(ro) Golden Valley - un complex concret de 58 de hoteluri construite in cea cea mai veche zona de piatra si stepa in aproape de valea Batova. Este in mijlocul inimii locului Natura 2000 sub acelasi nume. Golden Valley arata ca un oras grotesc urat si este de 3 ori mai mare decat satul din apropiere Lyahovo. A fost creat de compania Eurosilex Company detinuta de Grisha Ganchev.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.