Несрин Узун

Несрин Узун - депутат от ДПС, под чието настояване Законът за черноморското крайбрежие ще влезе в сила чак през 2008 г. и по този начин ще осигури достатъчно време на мутрите за да добетонират и без това съсипаното Черноморие.

(en) Nesrin Uzun - Member of Parliament of the DPS Party. He, together with Kamen Kostadinov, was behind the postponed action of the Black Sea Coast Law. As a result of their lobbying, the Law will come into action only in 2008, which will give the criminal "businessmen" enough time to finish the already advanced destruction of the Black Sea Coast.

(de) Nesrin Uzun - Staatsabgeordneter von DPS, wegen dessen Beharren das Gesetz fur die Schwarzmeerkuste erst ab 2008 in Kraft tritt und auf diese Wiese genug Zeit fur die Mafia sichert, um die ohnehin beschadigte Kuste zu Ende zu betonieren.

(it) Nesrin Uzun – un deputato del partito DPS. Insieme a Kamen Kostadinov, ha insistito che la legge per il litorale entrasse in vigore appena in 2008. Questa decisione dà abbastanza tempo ai „businessmen“ criminali per compiere la distruzione della costa del Mare Nero.

(ro) Nesrin Uzun – Membru parlamentar din partea partidului DPS. El impreauna cu Kamen Kostadinov a fost in spatele amanarii actinuii privind Marea Neagra. Ca rezultat al lobbyului lor, legea va intra in functiune in 2008, ceea ce la da destul timp asa zisilor oameni de afaceri ca sa termine distrugerea deja avansata a malului Marii Negre.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.