Цветко Цветков

Цветко Цветков - арогантен областен управител на Плевен, който злоупотребявайки със служебното си положение, е заплашвал и тормозил (вкл. със запор на банкови сметки) природозащитници обявили се срещу незаконната кариера на "Техноинженеринг груп" в Никополското плато.

(en) Tsvetko Tsvetkov - Regional Governor of Pleven. He arrogantly intimidated and harassed environmental activists who protested against the illegal quarry of Technoengineering Group in the Nikopol Plateau.

(de) Zvetko Zvetkov - aroganter Bezirksverwalter von Pleven, der seinen Amt misbraucht hat; hat Naturschützer bedroht und belästigt (inkl. mit Kontosperrung), die sich gegen den illegalen Steinbruch von "Technoengeneering Group" auf dem Nikopol Plateau eingesetzt haben.

(it) Tsvetko Tsvetkov – governatore arrogante della regione di Pleven che ha intimidito gli ambientalisti che protestavano contro la cava illegale della „Technoengineering Group“ nella riserva „Altopiano di Nikopol“.

(ro) Tsvetko Tsvetkov - guvernator regional al Plevenului. A intimadat si a agresat activisti de mediu care protestatu impotriva carierei ilegale a Technoengineering Group de pe Platoul Nikopol.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.