Рилски манастир

Рилски манастир - разбирайки, че общуването с Бог не носи печалба, светите отци се преориентираха към строежи без ОВОС на три мини-ВЕЦа в природен парк "Рилски манастир". С "братската" и светска помощ от ВАС.

(en) Rila Monastery - apparently not receiving enough profit from serving God, the "holy fathers" decided to build three water power generators in Rila Monastery Nature Park without Estimate of Impact on Environment. The constructions were licensed by the Supreme Administrative Court.

(it) Monastero di Rila – avendo capito che il dialogo con Dio non porta guadagno, i padri santi si dedicano alle mini-centrali idroelettriche senza Valutazione dell'effetto sull'ambiente, con l'aiuto fraterno e mondano della Corte Suprema.

(ro) Rila Monastery - aparent vazand ca nu primesc destul profit doar servindu-l pe Dumnezeu "preotii sfinti" au decis sa construiasca 3 generatoare de apa de curent in Rila Monastery. Nature Park fara a estima impactul asupra mediului inconjurator.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.