Златна перла

"Златна перла" - незаконно построено селище в местността "Дълбоки Дол" в природен парк "Странджа". Обектът няма никакви разрешителни документи. По време на извършване на строителните работи е направен опит за спиране с официална заповед от МОСВ, но инвеститорът "Краш 2000" е заплашил длъжностното лице с "нещастен случай". След построяването на селището строежът все пак е блокиран, след като е доказано, че е построен незаконно. В стремежа си да узаконят строежа, инвеститорите, съвмесно с Петко Арнаудов и използвайки познатата корупционна схема с Върховния административен съд, успяха да заличат статута на Природен парк "Странджа". Липсата на канализация ще доведе до ежедневно изхвърляне на средно 38 килограма* човешки фекалии директно в морето. Въпреки че статутът на ПП "Странджа" беше запазен, кметът на Царево променя статута на земята в която е построено незаконното селище и възнамерява да продължи до завършването му, подпомаган от бездействието на Държавата.
Фирмата е пряко свързана със структури на "Мултигруп", близки до лидера на ДПС Ахмед Доган. За това говори и фактът, че на 18 януари 2008 г. е вписан особен залог, според който "Краш" прехвърля дълга си към "Българо Американска Кредитна Банка" на фирмата "Саут уест" ЕООД, която е 100% собственост на "Персонал инженеринг".
"Персонал инженерин пък е собственост на "Минстрой холдинг" с управител Николай Вълканов - бивш мултак и дясна ръка на убития Илия Павлов.


(en) Golden Pearl (Zlatna Perla) - an illegally built resort settlement in Strandja Nature Park. During the construction works, the Ministry of Environment and Water issued an order to stop the construction, but the investor Krash 2000 Co. threatened the official who was to hand the order with "accident". After most of the construction was finished, however, it was blocked because its illegality was proven. In its quest to legalize the hotel complex, the investor together with Mayor Petko Arnaudov appealed the protected status of Strandja Nature Park in the Supreme Administrative Court. After the National Assembly reversed the court decision, the fate of Golden Pearl is unclear - whether it will be demolished or at the end of the day will be completed and allowed to work in violation of the law. In latter case, the lack of sewerage will lead to daily flow of 38 kilograms* of human excrement directly into the sea.

(it) Perla d'oro - un villaggio vacanze in mezzo al parco nazionale Strandža. Durante i lavori di costruzione il Ministero dell'Ambiente ha ordinato un divieto di costruzione, ma l'investitore „Crash 2000“ ha minacciato gli impiegati della direttorato del parco e le loro famiglie. Durante l'edificazione del villaggio si dimostra la sua illegalità e i lavori vengono bloccati. Per legalizzarlo comunque, il comune di Tsarevo e il suo sindaco Petko Arnaudov insieme alla società „Crash 2000“ ricorrono alla corte amministrativa la protezione del parco per legittimare gli edifici. Il 29 giugno 2007 trionfa la corruzione nella Corte Suprema Amministrativa e il Parco naturale dello Strandža è abolito. Per mancanza di fognatura, il villaggio rilascerebbe ogni giorno 38 chili di escrementi umani* nel mare. Non è ancora chiaro il destino del villaggio – se sarebbe abolito o se sarebbe perfino legalizzato con la collaborazione del governo.

(ro) Golden Pearl – O constructie ilegala a unei asezari de resort in Strandja Nature Park. In timpul constructiei Ministerul Apelor si Mediului Inconjurator a scos un ordin de a stopa constructia, dar investitorul Krash 2000 Co. a amenintat pe cei care au oficiat acest ordin prin accident. Dupa ce aproape toata constructia sa terminat, oricum, a fost blocata pentru ca ilegalitatea sa dovedit pana la urma. In cautarea de a legaliza constructia complexului investitorul impreuna cu Mayor Petko Arnaudov au recurs la statusul de protectie impotriva Strandja Nature Park in Curtea Suprema de Administratie. Dupa ce Adunarea Nationala a intors decizia curtii, soarta Golden Pearl este neclara, fie ca va fi demolata ori ca la sfarsitul zilei o sa fie terminata si totodata lasata sa lucreze impotriva legii. In cel mai rau caz, sistemul de canalizare o sa arunce direct in mare o cantitate de 38 kilograme de excremente umane.

"Златна Перла" се върна в мидата

24 Април 2010
Какво е "Златна Перла"?

Това е ваканционното селище построено от фирмата КРАШ 2000 на девствения странджански бряг. Заради него ВАС ликвидира целия природен Парк Странджа и се наложи парламентът да приеме специален закон, за да не се застрои скоропостижно брегът на юг от Царево.


Коя е мидата?

Същата, която измъти много от бисерите на бандитския преход. Последният от тях е на сметката на Доган в качеството му на консултант по хидроенергетика.

Познахте, Мулти.

Оказва се, че още на 18 януари 2008 г. е вписан особен залог, според който фирмата със зловещото име КРАШ 2000 прехвърля дълга си към Българо Американска Кредитна Банка на фирмата САУТ УЕСТ ЕООД, 100% собственост на ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ.

ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ пък е собственост на МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ с управител Николай Вълканов.

На 27 март 2008 САУТ УЕСТ ЕООД поема от БАКБ вземането по ипотеката за имотите, съставляващи курортния комплекс "Златна перла".

ДНСК все още не е поискала разрушаването на обекта, въпреки, че той е обявен за незаконен от последна инстанция на ВАС.

Добрата новина е, че събарянето и рекултивацията на терена трябва да се извърши от РДНСК, за сметка на компанията, ако тя откаже да изпълни поканата да го направи най-напред доброволно, а после принудително. Ако се окаже, че трябва да плаща фирмата на Вълканов, шансът държавата да си прибере парите е по-добър, отколкото да ги търси от кухата КРАШ 2000.

Естествено, няма никаква гаранция, че САУТ УЕСТ ЕООД не е също толкова куха мида, както и ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ, но солидното име в бизнеса, което има перлата на хидроенергетиката ни МИНСТРОЙ все пак е по-добра гаранция за данъкоплатците.

Остава да видим и заповедта за събаряне, която кой знае защо се бави.

А може би причината за забавянето е в "Молюските", които не са от бързите биологични видове?

Предстои да видим дали МВР и прокуратурата имат траен интерес към рифовите организми като медузи, актинии и молюски, или става въпрос за случаен улов.

Дата от дв. вх. рег 27/03/2008
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Поправка-договорни ипотеки
Акт Том -1
Акт номер -860
Година 2008
Условие съгласно вписана цесия под №74,том №№,дв.вх.рег.№649/27.03.2008г. се прехвърля вземането на БАКБ HА "САУТ УЕСТ"ЕООД
№ от описна книга
Страни КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121246419 БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131173542 КРАШ 2000 ООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, I.УПИ I-2013 ОТРЕДЕН "ЗА ВИЛНА ЗОНА" В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА С ПЛОЩ ОТ 7867 КВ.М.,КОЙТО УПИ Е ИДЕНТИЧЕН С БИВШ ИМОТ С ПЛ.№002013 В ЗЕМЛ.НА С.ВАРВАРА В М."ДЪЛБОКИ ДОЛ",ВЕДНО С ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ ВЪРХУ УПИ. II.ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА ЦЯЛАТА ТРИЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА -БЛОК "С" ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ ВИЛНО СЕЛИЩЕ"ЗЛАТНА ПЕРЛА -1",КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ I-2013 В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА ,СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ НА СГРАДАТА 766.11 КВ.М. И РЗП 1506.87 КВ.М. СЪСТОЯЩА СЕ ОТ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТ КАКТО СЛЕДВА:НА ПЪРВИ ЕТАЖ: АП.01 С ПЛОЩ 73.22 КВ.М.,АП.02 С ПЛОЩ 28.69 КВ.М.,АП.03 С ПЛОЩ 46.40 КВ.М.,АП.04 С ПЛОЩ 70.06 КВ.М.,АП.05 С ПЛОЩ 70.06 КВ.М.АП.06 С ПЛОЩ 46.15 КВ.М.,АП.07 С ПЛОЩ 45.38 КВ.М.,АП.08 С ПЛОЩ 96.29 КВ.М.,АП.09 С ПЛОЩ 38.80 КВ.М.,АП.10 С ПЛОЩ 63.85 КВ.М.,АПАРТАМЕНТИ НА ВТОРИ ЕТАЖ:АП.01 С ПЛОЩ 92.21 КВ.М.,АП.02 С ПЛОЩ 37.23 КВ.М.,АП.03 С ПЛОЩ 60.64 КВ.М.,АП.04 С ПЛОЩ 93.09 КВ.М.,АП.05 С ПЛОЩ 93.09 КВ.М.,АП.06 С ПЛОЩ 60.38 КВ.М.,АП.07 С ПЛОЩ 6...

Дата от дв. вх. рег 18/01/2008
Книга ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ
Тип Акт Особен залог
Акт Том 1
Акт номер 1
Година 2008
Условие СЪГЛАСHО ВПИСАHА ЦЕСИЯ ПОД №74 ТОМ II ДВ.ВХ.РЕГ.№649/27.03.3008Г. СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ВЗЕМАHЕТО HА БАКБ HА HОВОТО ДРУЖЕСТВО "САУТ УЕСТ"ЕООД
№ от описна книга
Страни КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121246419 БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131173542 КРАШ 2000 ООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ОСОБЕН ЗАЛОГ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ КАКТО И ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:1.УПИ I-2013 С ПЛОЩ ОТ 7867 КВ.М. В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ВИЛНА ЗОНА,ВЕДНО С ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ ВЪРХУ ИМОТА,А ИМЕННО:ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ТРИЕТАЖНА ВИЛНА СГАРДА БЛОК"С" ПРЕДСТАВЛ. ЧАСТ ОТ ВИЛНО СЕЛИЩЕ"ЗЛАТНА ПЕРЛА-1" СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 766.11 КВ.М. И С РЗП 1506.87 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА БЛОК "Д" ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С."ЗЛАТНА ПЕРЛА-1" СЪС ЗАСТР.РЛОЩ 242.80 КВ.М. ИС РЗП 555.47 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА -БЛОК"Е" ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С."ЗЛАТНА ПЕРЛА-1" СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 591.97 КВ.М. И С РЗП 1105 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ВИЛНА СГРАДА"F" ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С."ЗЛАТНА ПЕРЛА-1" СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 466.08 КВ.М. И С РЗП 1654.91 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА "G" ПРЕДСТАВЛ. ЧАСТ ОТ В.С."ЗЛАТНА ПЕРЛА-1" СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 587.82 КВ.М. И С РЗП 1559.78 КВ.М.; 2....,

3 коментара:

 1. Всички тези хора са най-долнопробни престъпници, даже не могат да направят нещо без да ги разбере цялата страна, та и в чужбина даже. Абе, какво да кажа трагедия!

  ОтговорИзтриване
 2. Откакто Петко Арнаудов е кмет в община Царево парк Странджа е в това отчайващо състояние.Облагодетелстваха се най много хора от БСП и ДПС и хора от тъмните среди близки с двете партии.

  ОтговорИзтриване
 3. Сагата Златна Перла:

  През лятото на 2006 г. Върховната административна прокуратура издава заповед на ДНСК да извърши проверка на законността на строежа. РДНСК-Бургас отменя издадените разрешителни, заповед за спирането му издава и РИОСВ-Бургас.
  Прокурорската проверка констатира, че „Краш 2000” са представили съгласувателно писмо от МОСВ, според което проектът няма нужда от ОВОС. Под него стои подписът на зам.министър Йордан Дардов, който е фалшифициран. Писмото съдържа всички останали атрибути на истински документ.
  През 2006 г. „Краш 2000” оспорва пред ВАС спирането на строежа и съдът изключително бързо се произнася в полза на частната фирма. Основният му мотив е, че природният парк няма приет план за управление, който да очертава границите му. Очевидно правораздавателният орган не е запознат с нормативните актове в държавата – границите и обхватът на всяка защитена територия се уточняват със заповедта на нейното обявяване, а не с плана за управление. За ПП „Странджа” това е направено през 1995 г.
  През 2007 г., по жалба на община Царево и „Краш 2000”, тричленен състав на ВАС обявява заповедта за обявяване на Природен парк „Странджа” за нищожна, с което практически заличава най-голямата ни защитена територия и дава шанс на „Златна перла” да бъде узаконено.
  Решението на ВАС кара Народното събрание да приеме закон, според който заповедите за обявяване на защитени територии не подлежат на обжалване по съдебен път. ПП "Странджа" е възстановен.
  През януари 2008 г. ВАС задължава МОСВ в едномесечен срок да разгледа преработения проект на План за управление на Природен парк "Странджа". МОСВ пренебрегва съдебното решение. Паркът и досега няма план за управление.
  През ноември 2008 г. с три свои решения ВАС прогласява строежа на „Краш 2000” за незаконен. РДНСК иска „Краш” да събори построеното, фирмата не се съобрази с това.
  През май 2009 г. междуведомствена преписка в ДНСК блокира процедурата по събаряне. Писмото получава РДНСК – Бургас и в него пише, че около „Златна перла” има нови обстоятелства и има възможност „за правилно приключване на случая”, т.е. за узаконяване на комплекса. Законът за устройството на територията обаче не дава възможности да се узакони нещо, което веднъж е било обявено за незаконно. РДНСК не издава заповеди за събаряне.
  „Краш 2000” иска възобновяване на делата за законността на комплекса, позовавайки се на преписката в ДНСК.
  През април 2010 г. ВАС изненадва с поредното си решение – строителният контрол действа по собствена преценка и отказите му да изпълни правомощията си са необжалваеми. Въпреки, че съдът е обявил „Златна перла” за незаконна, ДНСК е освободена от законовото си задължение да събори незаконния комплекс.

  ОтговорИзтриване

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.