Христо Кирилов (Хюсеин)

Христо Кирилов (Хюсеин) - управител на турската фирма Демет-паркет и собственик на цех за паркет в с.Тича, отговорен за изсичането на огромни по площ девствени букови и дъбови гори в Котленска планина.Същият е кандидат за кмет на гр.Котел от ДПС и обещава да открие още два цеха с което да довърши горите в района. Практикува основно голи сечи на големи площи - слято.

(en) Hristo Kirilov (Husein) - manager of the turkish company Demet parket and owner of a workshop in the village Ticha, responsible for the cutting of large areas of virgin beech and oak forests in the mountain of Kotel (part of Stara-planina). He practices the illegal clear felling.

(de) Hristo Kirilov (Hiusein) - Geschäftsführer der türkischen Gesellschaft Demet-Parkett und Eigentümer von einem Parkettproduktionsbetrieb im Dorf Titscha. Er ist für den Kahlschlag von riesigen unberührten Buchen- und Eichenwäldern im Kotlenska Gebirge verantwortlich. Der selbe war Kandidat von DPS für den Bürgermeisteramt der Stadt Kotel und verspricht zwei weitere Parkettproduktionsbetriebe zu eröffnen, womit er die Wälder im Gebiet zu Ende vernichten wird. Er praktiziert hauptsächlich Kahlschläge auf riesigen Flächen.

(it) Hristo Kirilov (Huseyin) – il manager della società turca „Demet-Parket“ e properitario di reparti di parchettature. Ora sindaco di Kotel che pratica vigorosamente taglio di alberi nei monti Balkani a Kotel.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.